x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2022-05-24 09:54:28

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
177个点 9 40 108个独立IP 91个独立节点 有非200状态 0.185s 0.075s 0.094s 0.059s 文件不一致 文件不一致 5.107MB/s  
山东枣庄市联通 联通 山东 123.134.185.14 中国山东济南联通 200 5.048s 5.016s 5.026s 0.009503s 39.29KB 39.29KB 4.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 * 连接失败 * 0.021s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 106.225.223.76 中国江西南昌电信 200 2.074s 0.05s 0.075s 1.967166s 39.29KB 39.29KB 19.973KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 117.24.11.18 中国福建泉州电信 200 1.948s 0.052s 0.092s 1.732428s 39.29KB 39.29KB 22.679KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 112.81.238.103 中国江苏无锡联通 200 1.081s 0.635s 0.727s 0.135261s 39.29KB 39.29KB 290.476KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.144 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.486s 0.168s 0.256s 0.088019s 39.29KB 39.29KB 446.381KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.28 中国台湾台北 200 0.479s 0.222s 0.271s 0.075993s 39.29KB 39.29KB 517.022KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏扬州市电信 电信 江苏 49.71.73.132 中国江苏扬州电信 200 0.478s 0.177s 0.254s 0.136721s 39.29KB 39.29KB 287.374KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 113.142.160.15 中国陕西咸阳电信 200 0.472s 0.051s 0.089s 0.354480s 39.29KB 39.29KB 110.839KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡联通 联通 江苏 112.81.238.103 中国江苏无锡联通 200 0.467s 0.086s 0.187s 0.200120s 39.29KB 39.29KB 196.332KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东市联通 联通 辽宁 124.95.187.164 中国辽宁沈阳联通 200 0.466s 0.106s 0.153s 0.289980s 39.29KB 39.29KB 135.492KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌移动 移动 海南 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.45s 0.02s 0.021s 0.323381s 155.841KB 155.841KB 481.911KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 103.55.231.187 中国北京朝阳联通 200 0.441s 0.3s 0.324s 0.061620s 39.29KB 39.29KB 637.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 124.14.17.159 中国上海长城宽带 200 0.401s 0.003s 0.04s 0.140960s 39.29KB 39.29KB 278.732KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 110.18.242.76 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.392s 0.086s 0.161s 0.156480s 39.29KB 39.29KB 251.087KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 113.219.132.68 中国湖南衡阳电信 200 0.363s 0.074s 0.092s 0.052679s 39.29KB 39.29KB 745.839KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 124.232.174.218 中国湖南株洲电信 200 0.36s 0.056s 0.153s 0.108580s 39.29KB 39.29KB 361.853KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 113.219.132.68 中国湖南衡阳电信 200 0.356s 0.067s 0.087s 0.050998s 39.29KB 39.29KB 770.423KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.145.86 马来西亚 200 0.338s 0.083s 0.199s 0.098200s 39.29KB 39.29KB 400.102KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 113.142.160.15 中国陕西咸阳电信 200 0.337s 0.015s 0.076s 0.221781s 39.29KB 39.29KB 177.157KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 110.18.242.130 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.335s 0.115s 0.191s 0.085019s 39.29KB 39.29KB 462.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市鹏博士 鹏博士 福建 124.14.2.6 中国上海长城宽带 200 0.317s 0.003s 0.025s 0.132128s 39.29KB 39.29KB 297.363KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.144 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.306s 0.124s 0.177s 0.063561s 39.29KB 39.29KB 618.147KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴电信 电信 浙江 103.254.188.41 中国北京朝阳电信 200 0.301s 0.2s 0.232s 0.034453s 39.29KB 39.29KB 1.114MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城联通 联通 山西 183.201.234.81 中国山西临汾移动 200 0.296s 0.138s 0.188s 0.088600s 39.29KB 39.29KB 443.454KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 103.254.188.41 中国北京朝阳电信 200 0.287s 0.198s 0.227s 0.030028s 39.29KB 39.29KB 1.278MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海移动 移动 广东 123.66.30.25 中国广东广州铁通 200 0.28s 0.016s 0.031s 0.186836s 39.29KB 39.29KB 210.292KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳电信 电信 陕西 113.142.160.15 中国陕西咸阳电信 200 0.274s 0.028s 0.035s 0.026659s 39.29KB 39.29KB 1.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 202.168.172.169 中国广东东莞广电网 200 0.271s 0.003s 0.028s 0.144240s 39.29KB 39.29KB 272.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 124.232.174.218 中国湖南株洲电信 200 0.266s 0.031s 0.108s 0.078580s 39.29KB 39.29KB 500KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 61.240.230.59 中国湖南郴州联通 200 0.265s 0.042s 0.129s 0.063905s 39.29KB 39.29KB 614.819KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市移动 移动 广东 121.32.234.99 中国广东广州电信 200 0.258s 0.003s 0.026s 0.123979s 39.29KB 39.29KB 316.909KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 49.71.74.18 中国江苏扬州电信 200 0.25s 0.128s 0.162s 0.043640s 39.29KB 39.29KB 900.322KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 0.23s 0.117s 0.153s 0.038717s 39.29KB 39.29KB 1014.801KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南移动 移动 贵州 117.187.241.18 中国贵州贵阳移动 200 0.223s 0.071s 0.095s 0.096917s 39.29KB 39.29KB 405.399KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 112.5.63.200 中国福建泉州移动 200 0.219s 0.003s 0.023s 0.069940s 39.29KB 39.29KB 561.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 116.77.75.183 中国广东深圳天威视讯 200 0.202s 0.002s 0.017s 0.104585s 39.29KB 39.29KB 375.676KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 113.6.77.27 中国黑龙江绥化联通 200 0.2s 0.046s 0.058s 0.047960s 39.29KB 39.29KB 819.225KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.199s 0.105s 0.128s 0.045745s 39.29KB 39.29KB 858.893KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市联通 联通 广东 112.90.252.11 中国广东茂名联通 200 0.19s 0.001s 0.016s 0.048100s 39.29KB 39.29KB 816.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 45.116.209.13 中国吉林长春电信 200 0.189s 0.03s 0.038s 0.131940s 39.29KB 39.29KB 297.787KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 103.55.231.187 中国北京朝阳联通 200 0.181s 0.097s 0.124s 0.025860s 39.29KB 39.29KB 1.484MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 45.116.209.13 中国吉林长春电信 200 0.181s 0.032s 0.05s 0.111142s 39.29KB 39.29KB 353.512KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 14.205.40.235 中国云南玉溪联通 200 0.168s 0.043s 0.088s 0.044140s 39.29KB 39.29KB 890.123KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 124.236.26.87 中国河北石家庄电信 200 0.162s 0.064s 0.122s 0.023100s 39.29KB 39.29KB 1.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.178 中国甘肃兰州联通 200 0.16s 0.075s 0.089s 0.034540s 39.29KB 39.29KB 1.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 118.123.235.78 中国四川成都电信 200 0.158s 0.089s 0.104s 0.034600s 39.29KB 39.29KB 1.109MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 110.157.235.186 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.157s 0.053s 0.084s 0.039500s 39.29KB 39.29KB 994.685KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 111.12.223.13 中国青海移动 200 0.157s 0.087s 0.096s 0.045280s 39.29KB 39.29KB 867.713KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 14.21.76.71 中国广东珠海电信 200 0.151s 0.032s 0.041s 0.061058s 39.29KB 39.29KB 643.487KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南移动 移动 陕西 111.12.223.13 中国青海移动 200 0.145s 0.071s 0.094s 0.027265s 39.29KB 39.29KB 1.407MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海联通 联通 广西 222.216.228.18 中国广西南宁电信 200 0.141s 0.045s 0.066s 0.034480s 39.29KB 39.29KB 1.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 219.232.42.124 中国辽宁大连方正宽带 200 0.135s 0.104s 0.111s 0.017561s 39.29KB 39.29KB 2.185MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 111.12.223.13 中国青海移动 200 0.131s 0.06s 0.082s 0.024901s 39.29KB 39.29KB 1.541MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市电信 电信 四川 118.123.235.78 中国四川成都电信 200 0.126s 0.024s 0.074s 0.028240s 39.29KB 39.29KB 1.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.119s 0.04s 0.042s 0.056514s 39.29KB 39.29KB 695.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南娄底市移动 移动 湖南 120.226.49.49 中国湖南长沙移动 200 0.119s 0.026s 0.042s 0.054380s 39.29KB 39.29KB 722.509KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.198 中国澳门澳門電訊 200 0.115s 0.06s 0.066s 0.041740s 39.29KB 39.29KB 941.304KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城电信 电信 江苏 101.246.182.4 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.114s 0.075s 0.087s 0.013143s 39.29KB 39.29KB 2.919MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市移动 移动 江苏 223.111.192.168 中国江苏连云港移动 200 0.114s 0.052s 0.07s 0.002480s 39.29KB 39.29KB 15.471MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市电信 电信 山东 36.136.93.132 中国广西移动 200 0.114s 0.048s 0.067s 0.026981s 39.29KB 39.29KB 1.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 183.201.234.81 中国山西临汾移动 200 0.113s 0.035s 0.048s 0.049160s 39.29KB 39.29KB 799.228KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 163.171.196.45 澳大利亚新南威尔士悉尼 200 0.112s 0.041s 0.058s 0.036060s 39.29KB 39.29KB 1.064MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 59.47.7.14 中国辽宁本溪电信 200 0.109s 0.075s 0.086s 0.011315s 39.29KB 39.29KB 3.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州联通 联通 湖北 58.20.173.123 中国湖南衡阳联通 200 0.108s 0.028s 0.048s 0.031560s 39.29KB 39.29KB 1.216MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市移动 移动 黑龙江 111.43.178.112 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.107s 0.047s 0.072s 0.009040s 39.29KB 39.29KB 4.244MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 124.232.174.218 中国湖南株洲电信 200 0.107s 0.042s 0.054s 0.037880s 39.29KB 39.29KB 1.013MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市电信 电信 河北 124.236.26.87 中国河北石家庄电信 200 0.105s 0.038s 0.058s 0.021300s 39.29KB 39.29KB 1.801MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 111.63.53.91 中国河北石家庄移动 200 0.104s 0.033s 0.048s 0.034899s 39.29KB 39.29KB 1.099MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 110.242.20.53 中国河北保定联通 200 0.103s 0.033s 0.052s 0.030020s 39.29KB 39.29KB 1.278MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.103s 0.045s 0.062s 0.027760s 39.29KB 39.29KB 1.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.103s 0.01s 0.04s 0.032420s 39.29KB 39.29KB 1.184MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig