x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:juzitxt.com    

检测时间:2024-06-11 23:10:30

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 发送 接收 丢弃 最大时间 最小时间 平均时间 包大小 详细信息 操作
165个点 6 34 1个独立IP 1个独立节点 10 9 1 189.034ms 162.686ms 170.959ms    
福建南平市电信 电信 福建 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 9 1 973.85ms 68.921ms 610.924ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市联通 联通 河北 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 906.787ms 162.01ms 290.554ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节联通 联通 贵州 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 561.338ms 172.374ms 270.639ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 241.811ms 217.035ms 230.333ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州电信 电信 新疆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 230.088ms 226.034ms 227.421ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 220.59ms 217.573ms 218.348ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 9 1 303.038ms 187.047ms 216.116ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉移动 移动 新疆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 231.532ms 202.609ms 208.862ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 224.67ms 180.219ms 205.962ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封联通 联通 河南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 295.846ms 166.287ms 203.869ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市移动 移动 新疆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 201.024ms 198.532ms 199.096ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北恩施土家族苗族自治州电信 电信 湖北 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 288.483ms 154.44ms 198.031ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 230.907ms 189.206ms 197.27ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 300.899ms 181.547ms 196.285ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 195.816ms 192.018ms 193.121ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 303.493ms 167.331ms 192.924ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 192.24ms 189.983ms 190.592ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 203.9ms 181.897ms 189.052ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川达州市电信 电信 四川 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 194.633ms 185.123ms 188.473ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨联通 联通 黑龙江 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 190.399ms 182.023ms 185.026ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 185.12ms 184.537ms 184.817ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 186.752ms 181.929ms 183.041ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市移动 移动 内蒙古 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 183.913ms 181.9ms 182.66ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 214.762ms 178.044ms 182.407ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南移动 移动 甘肃 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 191.998ms 177.428ms 182.37ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州其他 其他 云南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 182.113ms 179.58ms 180.751ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市电信 电信 云南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 184.717ms 179.298ms 180.354ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 181.149ms 179.978ms 180.241ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 190.634ms 176.977ms 180.214ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 180.863ms 179.552ms 180.025ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 223.182ms 161.646ms 179.644ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 203.063ms 172.666ms 179.604ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 179.93ms 178.908ms 179.344ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川遂宁市移动 移动 四川 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 180.051ms 177.19ms 179.221ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市移动 移动 四川 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 206.942ms 172.33ms 178.831ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 180.283ms 177.819ms 178.631ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃金昌移动 移动 甘肃 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 189.034ms 174.087ms 178.494ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 181.629ms 177.618ms 178.316ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化移动 移动 黑龙江 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 178.06ms 176.388ms 177.149ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁盘锦市移动 移动 辽宁 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 180.341ms 174.678ms 177.119ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 183.543ms 173.493ms 177.036ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市电信 电信 黑龙江 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 177.496ms 176.634ms 176.819ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市电信 电信 辽宁 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 176.943ms 175.756ms 176.354ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 179.566ms 174.57ms 175.745ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 176.1ms 175.116ms 175.555ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 177.671ms 174.644ms 175.504ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州联通 联通 云南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 176.04ms 174.278ms 175.315ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 178.141ms 172.818ms 175.225ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 300.27ms 154.448ms 175.175ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 178.656ms 172.938ms 174.565ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 189.425ms 170.07ms 174.502ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南临高电信 电信 海南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 179.894ms 173.14ms 174.152ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 174.586ms 173.434ms 174.018ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 193.294ms 166.516ms 174.002ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州市联通 联通 广西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 175.874ms 169.013ms 173.728ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 176.345ms 172.736ms 173.657ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 174.225ms 173.125ms 173.653ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 175.695ms 172.054ms 173.465ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 173.537ms 172.868ms 173.273ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 173.784ms 172.966ms 173.224ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 181.362ms 167.873ms 172.936ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 173.492ms 172.489ms 172.857ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 175.529ms 171.549ms 172.745ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 176.468ms 170.385ms 172.366ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 174.044ms 170.827ms 172.358ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 171.975ms 170.429ms 171.23ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 171.297ms 170.398ms 171.074ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 172.754ms 170.027ms 170.667ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 172.887ms 169.649ms 170.611ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 170.712ms 170.401ms 170.517ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 240.974ms 156.902ms 170.069ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 181.684ms 160.355ms 170.068ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市联通 联通 内蒙古 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 173.608ms 167.528ms 169.945ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 169.986ms 169.622ms 169.759ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 173.29ms 167.568ms 169.482ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡移动 移动 江苏 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 170.743ms 168.63ms 169.441ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市电信 电信 湖南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 176.388ms 166.485ms 168.664ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 174.617ms 165.421ms 168.445ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市移动 移动 辽宁 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 168.715ms 168.314ms 168.438ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州移动 移动 贵州 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 168.386ms 168.204ms 168.263ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 217.698ms 135.909ms 167.767ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节联通 联通 贵州 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 174.439ms 166.166ms 167.725ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆北碚移动 移动 重庆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 167.568ms 166.871ms 167.238ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 166.958ms 166.533ms 166.725ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆电信 电信 重庆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 167.138ms 166.079ms 166.638ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市电信 电信 内蒙古 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 186.966ms 162.242ms 166.582ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市联通 联通 陕西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 166.17ms 165.632ms 165.808ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 168.758ms 162.156ms 165.109ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 166.673ms 164.483ms 165.055ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市联通 联通 山东 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 197.017ms 154.444ms 164.939ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 184.345ms 159.324ms 164.627ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳市联通 联通 河南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 189.255ms 158.783ms 164.557ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳移动 移动 河南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 170.648ms 162.227ms 163.836ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 165.419ms 163.14ms 163.794ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水电信 电信 海南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 164.105ms 163.241ms 163.522ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 165.117ms 162.421ms 163.464ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 165.514ms 160.724ms 163.37ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 166.302ms 161.856ms 163.155ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 166.281ms 161.568ms 162.32ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 165.501ms 160.018ms 161.843ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 161.926ms 161.66ms 161.792ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 165.723ms 160.669ms 161.657ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 166.312ms 159.701ms 161.493ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 161.36ms 161.214ms 161.258ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 162.122ms 160.445ms 161.137ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市移动 移动 广东 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 160.971ms 160.707ms 160.782ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 163.901ms 158.668ms 160.773ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州移动 移动 湖南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 162.203ms 158.771ms 160.697ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 163.497ms 158.906ms 160.455ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 162.003ms 159.369ms 160.403ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市电信 电信 河南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 166.15ms 157.881ms 160.12ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 163.096ms 159.186ms 159.961ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 159.788ms 159.569ms 159.714ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 172.815ms 154.722ms 159.711ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 161.91ms 158.832ms 159.584ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市电信 电信 山西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 160.385ms 159.206ms 159.55ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 159.697ms 159.266ms 159.541ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市电信 电信 江西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 167.679ms 156.113ms 159.302ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市电信 电信 河北 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 159.699ms 157.896ms 158.654ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 159.188ms 158.403ms 158.604ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 159.243ms 158.138ms 158.479ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市移动 移动 陕西 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 158.814ms 158.045ms 158.326ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市电信 电信 广东 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 158.9ms 157.602ms 158.238ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 159.565ms 157.067ms 158.162ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 165.187ms 154.867ms 157.721ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 159.864ms 156.811ms 157.714ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 168.81ms 152.706ms 157.593ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 38.85.211.253 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 10 10 0 159.621ms 156.945ms 157.519ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市移动