x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:oppo.pvring.com    

时间 速度

检测时间:2024-07-10 18:11:12

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
160个点 3 31 98个独立IP 79个独立节点 有非200状态 0.47s 0.293s 0.314s 0.005s 10.484KB 10.484KB 4.016MB/s  
北京北京市电信 电信 北京 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 14.29.116.19 中国广东广州电信 200 5.874s 5.801s 5.807s 0.000189s 10.484KB 10.484KB 54.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南移动 移动 贵州 221.178.32.199 中国重庆移动 200 3.42s 3.18s 3.219s 0.004710s 10.484KB 10.484KB 2.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安移动 移动 江西 117.168.153.225 中国江西南昌移动 200 2.076s 1.979s 1.99s 0.002862s 10.484KB 10.484KB 3.577MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定电信 电信 河北 101.96.148.84 中国河北石家庄电信 200 1.875s 1.174s 1.412s 0.068757s 10.484KB 10.484KB 152.484KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 110.40.23.126 中国北京电信 200 1.519s 0.521s 0.776s 0.076244s 10.484KB 10.484KB 137.511KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳联通 联通 辽宁 218.61.166.136 中国辽宁沈阳联通 200 1.487s 1.171s 1.18s 0.003257s 10.484KB 10.484KB 3.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 119.188.36.20 中国山东济南联通 200 1.23s 1.117s 1.133s 0.003233s 10.484KB 10.484KB 3.167MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 113.62.123.12 中国西藏拉萨电信 200 1.222s 0.791s 0.864s 0.004190s 10.484KB 10.484KB 2.444MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 125.38.5.9 中国天津联通 200 1.166s 1.086s 1.092s 0.004112s 10.484KB 10.484KB 2.49MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 61.134.72.193 中国甘肃甘南电信 200 1.123s 0.992s 1.008s 0.005619s 10.484KB 10.484KB 1.822MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 180.163.117.53 中国上海电信 200 1.071s 0.779s 0.864s 0.002815s 10.484KB 10.484KB 3.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江市联通 联通 黑龙江 116.142.246.135 中国吉林长春联通 200 0.976s 0.613s 0.682s 0.002848s 10.484KB 10.484KB 3.595MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市移动 移动 广东 112.48.138.150 中国福建厦门移动 200 0.929s 0.255s 0.351s 0.014271s 10.484KB 10.484KB 734.663KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市联通 联通 河南 138.113.92.191 波兰马佐夫舍华沙QuantilNetworks 200 0.886s 0.446s 0.47s 0.002711s 10.484KB 10.484KB 3.777MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什电信 电信 新疆 113.141.161.117 中国陕西西安电信 200 0.853s 0.07s 0.152s 0.025922s 10.484KB 10.484KB 404.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市移动 移动 辽宁 221.180.210.59 中国辽宁沈阳移动 200 0.838s 0.727s 0.741s 0.002970s 10.484KB 10.484KB 3.447MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳移动 移动 河南 36.158.250.5 中国湖南长沙移动 200 0.775s 0.335s 0.365s 0.002943s 10.484KB 10.484KB 3.479MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 117.59.122.200 中国重庆广电 200 0.735s 0.6s 0.619s 0.003592s 10.484KB 10.484KB 2.85MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 139.215.225.72 中国吉林长春联通 200 0.732s 0.412s 0.432s 0.002967s 10.484KB 10.484KB 3.451MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市电信 电信 辽宁 221.180.210.58 中国辽宁沈阳移动 200 0.732s 0.28s 0.314s 0.003203s 10.484KB 10.484KB 3.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉移动 移动 新疆 221.181.52.47 中国新疆移动 200 0.709s 0.599s 0.611s 0.002856s 10.484KB 10.484KB 3.585MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 117.59.122.200 中国重庆广电 200 0.708s 0.591s 0.609s 0.002913s 10.484KB 10.484KB 3.515MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 119.188.36.20 中国山东济南联通 200 0.698s 0.57s 0.587s 0.003988s 10.484KB 10.484KB 2.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北咸宁市移动 移动 湖北 111.180.136.10 中国湖北十堰电信 200 0.695s 0.581s 0.592s 0.002824s 10.484KB 10.484KB 3.626MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安联通 联通 内蒙古 116.114.190.201 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 0.681s 0.457s 0.497s 0.006282s 10.484KB 10.484KB 1.63MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭移动 移动 湖南 120.226.182.110 中国湖南长沙移动 200 0.658s 0.27s 0.277s 0.002801s 10.484KB 10.484KB 3.655MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州移动 移动 甘肃 120.221.65.163 中国山东青岛移动 200 0.657s 0.393s 0.446s 0.003547s 10.484KB 10.484KB 2.887MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 103.89.226.251 中国河北秦皇岛广电 200 0.649s 0.439s 0.446s 0.003001s 10.484KB 10.484KB 3.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 112.48.137.20 中国福建厦门移动 200 0.64s 0.437s 0.474s 0.002945s 10.484KB 10.484KB 3.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 112.48.137.20 中国福建厦门移动 200 0.639s 0.434s 0.472s 0.004123s 10.484KB 10.484KB 2.483MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 140.207.243.243 中国上海联通 200 0.632s 0.545s 0.551s 0.004104s 10.484KB 10.484KB 2.495MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 36.158.250.5 中国湖南长沙移动 200 0.627s 0.185s 0.212s 0.011272s 10.484KB 10.484KB 930.126KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市移动 移动 湖北 120.226.182.110 中国湖南长沙移动 200 0.625s 0.164s 0.185s 0.003118s 10.484KB 10.484KB 3.284MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 113.141.161.117 中国陕西西安电信 200 0.62s 0.4s 0.44s 0.005198s 10.484KB 10.484KB 1.97MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 42.101.79.13 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.62s 0.48s 0.496s 0.003490s 10.484KB 10.484KB 2.934MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 117.145.179.228 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.554s 0.238s 0.269s 0.004214s 10.484KB 10.484KB 2.43MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 223.111.139.23 中国江苏镇江移动 200 0.546s 0.4s 0.429s 0.002986s 10.484KB 10.484KB 3.429MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 221.180.210.58 中国辽宁沈阳移动 200 0.545s 0.111s 0.192s 0.016540s 10.484KB 10.484KB 633.88KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北天门市电信 电信 湖北 120.226.182.110 中国湖南长沙移动 200 0.544s 0.194s 0.209s 0.005901s 10.484KB 10.484KB 1.735MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市联通 联通 贵州 220.249.135.12 中国福建宁德联通 200 0.528s 0.349s 0.373s 0.003480s 10.484KB 10.484KB 2.942MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 110.88.133.216 中国福建泉州电信 200 0.524s 0.391s 0.423s 0.003719s 10.484KB 10.484KB 2.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市移动 移动 内蒙古 117.161.74.20 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.512s 0.394s 0.408s 0.003462s 10.484KB 10.484KB 2.957MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 27.195.145.254 中国山东淄博联通 200 0.501s 0.302s 0.328s 0.004640s 10.484KB 10.484KB 2.207MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林移动 移动 陕西 117.161.74.20 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.496s 0.234s 0.266s 0.003265s 10.484KB 10.484KB 3.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南濮阳联通 联通 河南 119.188.36.20 中国山东济南联通 200 0.485s 0.32s 0.343s 0.002423s 10.484KB 10.484KB 4.226MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 220.202.155.181 中国湖南郴州联通 200 0.475s 0.349s 0.367s 0.002885s 10.484KB 10.484KB 3.549MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 111.180.136.10 中国湖北十堰电信 200 0.474s 0.348s 0.362s 0.003441s 10.484KB 10.484KB 2.975MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 36.132.218.70 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.473s 0.248s 0.264s 0.003572s 10.484KB 10.484KB 2.866MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 117.144.98.138 中国上海移动 200 0.465s 0.378s 0.387s 0.003800s 10.484KB 10.484KB 2.694MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色移动 移动 广西 36.136.93.143 中国广西南宁移动 200 0.465s 0.283s 0.3s 0.002807s 10.484KB 10.484KB 3.648MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 112.46.150.58 中国陕西移动 200 0.459s 0.352s 0.363s 0.003422s 10.484KB 10.484KB 2.992MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市电信 电信 江西 106.225.224.13 中国江西南昌电信 200 0.448s 0.306s 0.327s 0.002420s 10.484KB 10.484KB 4.231MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 123.126.74.192 中国北京联通 200 0.429s 0.341s 0.347s 0.005791s 10.484KB 10.484KB 1.768MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 116.142.246.135 中国吉林长春联通 200 0.427s 0.298s 0.316s 0.003454s 10.484KB 10.484KB 2.964MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江衢州联通 联通 浙江 116.148.190.58 中国浙江湖州联通 200 0.426s 0.056s 0.099s 0.002693s 10.484KB 10.484KB 3.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 220.177.176.34 中国江西吉安电信 200 0.424s 0.318s 0.341s 0.000424s 10.484KB 10.484KB 24.148MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 42.101.53.107 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.42s 0.184s 0.198s 0.002511s 10.484KB 10.484KB 4.078MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 183.220.199.64 中国四川成都移动 200 0.417s 0.318s 0.327s 0.002857s 10.484KB 10.484KB 3.584MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 112.16.227.123 中国浙江温州移动 200 0.398s 0.273s 0.289s 0.003092s 10.484KB 10.484KB 3.311MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节联通 联通 贵州 58.144.229.87 中国重庆联通 200 0.398s 0.202s 0.223s 0.003489s 10.484KB 10.484KB 2.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 183.220.199.64 中国四川成都移动 200 0.395s 0.312s 0.32s 0.003237s 10.484KB 10.484KB 3.163MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市电信 电信 广西 222.218.187.76 中国广西南宁电信 200 0.394s 0.156s 0.192s 0.023734s 10.484KB 10.484KB 441.745KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建三明市电信 电信 福建 110.88.133.216 中国福建泉州电信 200 0.393s 0.277s 0.292s 0.003439s 10.484KB 10.484KB 2.977MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 221.178.32.199 中国重庆移动 200 0.389s 0.299s 0.305s 0.002859s 10.484KB 10.484KB 3.581MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 211.91.67.105 中国安徽合肥联通 200 0.378s 0.294s 0.301s 0.002966s 10.484KB 10.484KB 3.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 61.134.72.193 中国甘肃甘南电信 200 0.367s 0.267s 0.277s 0.002751s 10.484KB 10.484KB 3.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市电信 电信 浙江 122.228.6.32 中国浙江温州电信 200 0.355s 0.112s 0.127s 0.010120s 10.484KB 10.484KB 1.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市联通 联通 湖北 119.36.89.163 中国湖北武汉联通 200 0.353s 0.254s 0.264s 0.004384s 10.484KB 10.484KB 2.335MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 1.71.14.57 中国山西太原电信 200 0.352s 0.268s 0.276s 0.003028s 10.484KB 10.484KB 3.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 36.158.250.5 中国湖南长沙移动 200 0.348s 0.154s 0.162s 0.002836s 10.484KB 10.484KB 3.61MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南保山市电信 电信 云南 106.60.71.43 中国云南昆明电信 200 0.347s 0.167s 0.186s 0.003307s 10.484KB 10.484KB 3.096MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市电信 电信 安徽 117.91.199.31 中国江苏扬州电信 200 0.346s 0.116s 0.128s 0.002801s 10.484KB 10.484KB 3.655MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 180.163.117.53 中国上海电信 200 0.341s 0.228s 0.237s 0.002578s 10.484KB 10.484KB 3.972MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感联通 联通 湖北 119.36.89.163 中国湖北武汉联通 200 0.333s 0.235s 0.245s 0.003865s 10.484KB 10.484KB 2.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 221.180.210.59 中国辽宁沈阳移动 200 0.323s 0.14s 0.164s 0.009329s 10.484KB 10.484KB 1.098MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 61.134.72.193 中国甘肃甘南电信 200 0.322s 0.165s 0.184s 0.002857s 10.484KB 10.484KB 3.584MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 120.226.182.110 中国湖南长沙移动 200 0.32s 0.021s 0.029s 0.011813s 10.484KB 10.484KB 887.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 221.180.210.59 中国辽宁沈阳移动 200 0.306s 0.147s 0.172s 0.003279s 10.484KB 10.484KB 3.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 36.147.51.248 中国云南昆明移动 200 0.3s 0.189s 0.202s 0.003075s 10.484KB 10.484KB 3.33MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 42.101.79.13 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.297s 0.161s 0.175s 0.002560s 10.484KB 10.484KB 3.999MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 1.180.214.249 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.296s 0.087s 0.122s 0.003178s 10.484KB 10.484KB 3.222MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 219.232.81.200 中国广西南宁广电 200 0.295s 0.193s 0.201s 0.003197s 10.484KB 10.484KB 3.203MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市联通 联通 河北 60.5.254.36 中国河北邯郸联通 200 0.29s 0.023s 0.046s 0.006022s 10.484KB 10.484KB 1.7MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 59.37.89.108 中国广东佛山电信 200 0.287s 0.238s 0.244s 0.000192s 10.484KB 10.484KB 53.326MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 58.220.76.21 中国江苏扬州电信 200 0.286s 0.16s 0.179s 0.002905s 10.484KB 10.484KB 3.524MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 101.96.148.84 中国河北石家庄电信 200 0.285s 0.097s 0.124s 0.003867s 10.484KB 10.484KB 2.648MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 110.40.23.126 中国北京电信 200 0.283s 0.191s 0.199s 0.002860s 10.484KB 10.484KB 3.58MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 58.144.229.94 中国重庆联通 200 0.279s 0.177s 0.182s 0.002985s 10.484KB 10.484KB 3.43MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 117.161.74.20 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.278s 0.122s 0.145s 0.007349s 10.484KB 10.484KB 1.393MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸联通 联通 河北 42.81.61.107 中国天津电信 200 0.276s 0.129s 0.158s 0.003550s 10.484KB 10.484KB 2.884MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 106.60.71.15 中国云南昆明电信 200 0.273s 0.182s 0.191s 0.003218s 10.484KB 10.484KB 3.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 183.242.79.11 中国北京移动 200 0.269s 0.171s 0.18s 0.004333s 10.484KB 10.484KB 2.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 118.212.226.73 中国江西南昌联通 200 0.263s 0.169s 0.179s 0.003820s 10.484KB 10.484KB 2.68MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 42.81.61.107 中国天津电信 200 0.263s 0.144s 0.152s 0.009885s 10.484KB 10.484KB 1.036MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威移动 移动 甘肃 61.134.72.193 中国甘肃甘南电信 200 0.262s 0.153s 0.165s 0.006009s 10.484KB 10.484KB 1.704MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 45.124.125.75 中国上海电信 200 0.261s 0.059s 0.078s 0.027328s 10.484KB 10.484KB 383.65KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口电信 电信 河南 1.194.250.137 中国河南新乡电信 200 0.254s 0.148s 0.161s 0.003037s 10.484KB 10.484KB 3.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市联通 联通 山西 116.179.52.22 中国山西阳泉联通 200 0.254s 0.118s 0.135s 0.002795s 10.484KB 10.484KB 3.663MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港联通 联通 江苏 122.97.165.17 中国江苏淮安联通 200 0.253s 0.158s 0.168s 0.003473s 10.484KB 10.484KB 2.948MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州电信 电信 安徽 117.91.199.31 中国江苏扬州电信 200 0.25s 0.113s 0.126s 0.021600s 10.484KB 10.484KB 485.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 61.134.72.193 中国甘肃甘南电信 200 0.25s 0.155s 0.164s 0.002801s 10.484KB 10.484KB 3.655MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 222.246.139.160 中国湖南长沙电信 200 0.247s 0.076s 0.091s 0.015011s 10.484KB 10.484KB 698.446KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江联通 联通 江苏 36.150.32.25 中国江苏连云港移动 200 0.247s 0.125s 0.139s 0.007383s 10.484KB 10.484KB 1.387MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 119.84.87.21 中国重庆电信 200 0.244s 0.109s 0.118s 0.003401s 10.484KB 10.484KB 3.01MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市电信 电信 山东 140.249.98.14 中国山东临沂电信 200 0.241s 0.123s 0.137s 0.003355s 10.484KB 10.484KB 3.052MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 117.161.74.20 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.238s 0.082s 0.107s 0.003150s 10.484KB 10.484KB 3.25MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 183.66.110.135 中国重庆电信 200 0.238s 0.15s 0.157s 0.002776s 10.484KB 10.484KB 3.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 113.141.161.118 中国陕西西安电信 200 0.237s 0.108s 0.119s 0.002775s 10.484KB 10.484KB 3.69MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 116.179.52.22 中国山西阳泉联通 200 0.237s 0.09s 0.104s 0.002479s 10.484KB 10.484KB 4.13MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市移动 移动 广东 58.254.182.51 中国广东广州联通 200 0.235s 0.105s 0.119s 0.002945s 10.484KB 10.484KB 3.477MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 111.32.197.254 中国天津移动 200 0.234s 0.135s 0.144s 0.009068s 10.484KB 10.484KB 1.129MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 116.114.190.201 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 0.233s 0.112s 0.129s 0.002845s 10.484KB 10.484KB 3.599MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.161.121.2 中国天津联通 200 0.231s 0.072s 0.078s 0.003116s 10.484KB 10.484KB 3.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 120.221.65.163 中国山东青岛移动 200 0.218s 0.074s 0.089s 0.003301s 10.484KB 10.484KB 3.102MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 111.124.71.195 中国贵州遵义电信 200 0.213s 0.112s 0.122s 0.004627s 10.484KB 10.484KB 2.213MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水移动 移动 河北 111.62.90.60 中国河北石家庄移动 200 0.213s 0.078s 0.093s 0.003002s 10.484KB 10.484KB 3.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 14.205.46.20 中国云南玉溪联通 200 0.211s 0.019s 0.027s 0.002746s 10.484KB 10.484KB 3.729MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆移动 移动 重庆 183.66.110.135 中国重庆电信 200 0.211s 0.114s 0.125s 0.003104s 10.484KB 10.484KB 3.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 124.236.30.84 中国河北石家庄电信 200 0.209s 0.019s 0.034s 0.002543s 10.484KB 10.484KB 4.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽电信 电信 山东 140.249.98.14 中国山东临沂电信 200 0.207s 0.059s 0.077s 0.003061s 10.484KB 10.484KB 3.345MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市移动 移动 福建 112.48.138.150 中国福建厦门移动 200 0.206s 0.048s 0.052s 0.007528s 10.484KB 10.484KB 1.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市移动 移动 山东 120.221.65.163 中国山东青岛移动 200 0.2s 0.04s 0.056s 0.011117s 10.484KB 10.484KB 943.094KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 1.180.214.249 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.198s 0.035s 0.061s 0.003011s 10.484KB 10.484KB 3.4MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林联通 联通 广西 182.91.255.172 中国广西桂林联通 200 0.191s 0.043s 0.062s 0.003163s 10.484KB 10.484KB 3.237MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 111.31.16.77 中国天津移动 200 0.187s 0.088s 0.096s 0.002843s 10.484KB 10.484KB 3.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州联通 联通 福建 36.249.66.90 中国福建泉州联通 200 0.185s 0.052s 0.063s 0.019984s 10.484KB 10.484KB 524.638KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市电信 电信 江西 220.177.176.34 中国江西吉安电信 200 0.184s 0.045s 0.066s 0.002967s 10.484KB 10.484KB 3.451MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 183.242.79.11 中国北京移动 200 0.182s 0.06s 0.07s 0.002756s 10.484KB 10.484KB 3.715MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州电信 电信 贵州 111.124.71.195 中国贵州遵义电信 200 0.179s 0.02s 0.031s 0.002549s 10.484KB 10.484KB 4.017MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 117.161.74.20 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.177s 0.038s 0.058s 0.003081s 10.484KB 10.484KB 3.323MB/s