x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2024-07-10 11:15:06

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
172个点 6 41 108个独立IP 87个独立节点 有非200状态 0.342s 0.095s 0.115s 0.088s 文件不一致 文件不一致 2.479MB/s  
北京北京市电信 电信 北京 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市联通 联通 河南 219.157.114.34 中国河南漯河联通 200 10.001s 0.163s 0.21s 9.345869s 31.381KB 31.381KB 3.358KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.146.91 马来西亚 200 2.403s 2.256s 2.273s 0.025404s 39.002KB 39.002KB 1.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古联通 联通 内蒙古 222.246.148.25 中国湖南长沙电信 200 1.902s 1.501s 1.567s 0.079675s 39.002KB 39.002KB 489.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 36.104.135.136 中国吉林长春电信 200 1.272s 1.155s 1.165s 0.014075s 39.002KB 39.002KB 2.706MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 42.81.118.106 中国天津电信 200 1.237s 0.225s 0.509s 0.188039s 39.002KB 39.002KB 207.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 163.171.132.42 德国黑森法兰克福CDNetworks 200 1.234s 0.994s 1.022s 0.045682s 39.002KB 39.002KB 853.771KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 163.171.138.115 意大利伦巴第米兰CDNetworks 200 0.995s 0.656s 0.698s 0.066274s 39.002KB 39.002KB 588.496KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 111.31.16.75 中国天津移动 200 0.865s 0.503s 0.535s 0.049231s 39.002KB 39.002KB 792.223KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 125.64.92.200 中国四川德阳电信 200 0.835s 0.176s 0.26s 0.141981s 39.002KB 39.002KB 274.698KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 103.48.246.196 中国上海 200 0.739s 0.092s 0.144s 0.058528s 39.002KB 39.002KB 666.381KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 14.205.46.109 中国云南玉溪联通 200 0.695s 0.02s 0.035s 0.117495s 39.002KB 39.002KB 331.946KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古锡林郭勒盟移动 移动 内蒙古 222.246.148.25 中国湖南长沙电信 200 0.68s 0.271s 0.342s 0.078364s 39.002KB 39.002KB 497.702KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 36.147.51.252 中国云南昆明移动 200 0.642s 0.394s 0.422s 0.032800s 39.002KB 39.002KB 1.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 36.147.57.7 中国云南昆明移动 200 0.635s 0.398s 0.426s 0.049279s 39.002KB 39.002KB 791.452KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水移动 移动 甘肃 111.12.176.165 中国青海移动 200 0.594s 0.058s 0.086s 0.032923s 39.002KB 39.002KB 1.157MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 117.59.122.201 中国重庆广电 200 0.569s 0.28s 0.312s 0.049093s 39.002KB 39.002KB 794.45KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 210.245.64.166 越南河内 200 0.525s 0.345s 0.369s 0.026927s 39.002KB 39.002KB 1.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 110.242.21.33 中国河北保定联通 200 0.467s 0.13s 0.137s 0.139095s 39.002KB 39.002KB 280.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 1.180.214.251 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.466s 0.059s 0.093s 0.067262s 39.002KB 39.002KB 579.851KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 202.122.146.91 马来西亚 200 0.466s 0.056s 0.086s 0.049721s 39.002KB 39.002KB 784.416KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市电信 电信 湖北 61.184.6.80 中国湖北襄阳电信 200 0.465s 0.061s 0.167s 0.034719s 39.002KB 39.002KB 1.097MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 117.59.122.201 中国重庆广电 200 0.455s 0.262s 0.284s 0.038202s 39.002KB 39.002KB 1020.94KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨联通 联通 黑龙江 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.453s 0.015s 0.027s 0.303961s 39.002KB 39.002KB 128.312KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 1.180.214.251 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.435s 0.033s 0.044s 0.071831s 39.002KB 39.002KB 542.968KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 49.119.113.200 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.422s 0.071s 0.106s 0.043466s 39.002KB 39.002KB 897.298KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 117.24.11.66 中国福建泉州电信 200 0.406s 0.117s 0.159s 0.045267s 39.002KB 39.002KB 861.598KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 183.248.218.51 中国浙江绍兴移动 200 0.38s 0.028s 0.035s 0.077866s 39.002KB 39.002KB 500.886KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 138.113.159.20 美国佐治亚亚特兰大QuantilNetworks 200 0.375s 0.157s 0.206s 0.006642s 39.002KB 39.002KB 5.734MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南三门峡市移动 移动 河南 112.17.51.15 中国浙江金华移动 200 0.367s 0.076s 0.112s 0.049667s 39.002KB 39.002KB 785.269KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市移动 移动 江苏 58.220.65.19 中国江苏扬州电信 200 0.36s 0.067s 0.117s 0.051640s 39.002KB 39.002KB 755.266KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市移动 移动 江苏 103.48.246.161 中国上海 200 0.359s 0.036s 0.046s 0.018096s 39.002KB 39.002KB 2.105MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 111.31.16.75 中国天津移动 200 0.353s 0.032s 0.066s 0.038064s 39.002KB 39.002KB 1.001MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳电信 电信 辽宁 42.202.220.14 中国辽宁朝阳电信 200 0.352s 0.071s 0.118s 0.024980s 39.002KB 39.002KB 1.525MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波移动 移动 浙江 183.248.218.77 中国浙江绍兴移动 200 0.347s 0.113s 0.139s 0.045936s 39.002KB 39.002KB 849.05KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 111.31.16.249 中国天津移动 200 0.317s 0.036s 0.068s 0.044759s 39.002KB 39.002KB 871.377KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 157.185.165.41 美国 200 0.312s 0.263s 0.27s 0.007495s 39.002KB 39.002KB 5.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 120.221.23.234 中国山东青岛移动 200 0.311s 0.139s 0.153s 0.027160s 39.002KB 39.002KB 1.402MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 103.116.121.117 中国北京电信 200 0.309s 0.033s 0.047s 0.161857s 39.002KB 39.002KB 240.966KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄移动 移动 河北 111.62.101.204 中国河北石家庄移动 200 0.308s 0.05s 0.07s 0.061504s 39.002KB 39.002KB 634.137KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池移动 移动 广西 120.232.104.163 中国广东广州移动 200 0.301s 0.032s 0.07s 0.053242s 39.002KB 39.002KB 732.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗移动 移动 黑龙江 221.180.210.18 中国辽宁沈阳移动 200 0.296s 0.042s 0.075s 0.052037s 39.002KB 39.002KB 749.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 113.141.161.115 中国陕西西安电信 200 0.288s 0.071s 0.076s 0.008650s 39.002KB 39.002KB 4.403MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 14.0.42.23 日本东京CDNetworks 200 0.285s 0.221s 0.232s 0.001257s 39.002KB 39.002KB 30.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 111.124.72.148 中国贵州遵义电信 200 0.283s 0.058s 0.087s 0.032438s 39.002KB 39.002KB 1.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 111.31.115.181 中国天津移动 200 0.276s 0.138s 0.148s 0.011501s 39.002KB 39.002KB 3.312MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市移动 移动 新疆 117.145.179.45 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.274s 0.042s 0.053s 0.050932s 39.002KB 39.002KB 765.765KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市移动 移动 湖南 113.219.132.24 中国北京电信 200 0.267s 0.101s 0.121s 0.028516s 39.002KB 39.002KB 1.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河移动 移动 黑龙江 221.180.210.18 中国辽宁沈阳移动 200 0.265s 0.039s 0.073s 0.039345s 39.002KB 39.002KB 991.281KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市移动 移动 四川 36.147.57.7 中国云南昆明移动 200 0.265s 0.03s 0.057s 0.038371s 39.002KB 39.002KB 1016.443KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市联通 联通 河北 110.242.21.33 中国河北保定联通 200 0.264s 0.029s 0.054s 0.045787s 39.002KB 39.002KB 851.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛电信 电信 山东 140.249.98.7 中国山东临沂电信 200 0.263s 0.027s 0.054s 0.025099s 39.002KB 39.002KB 1.518MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 36.147.57.7 中国云南昆明移动 200 0.26s 0.027s 0.055s 0.041559s 39.002KB 39.002KB 938.472KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 125.64.92.200 中国四川德阳电信 200 0.259s 0.049s 0.071s 0.048934s 39.002KB 39.002KB 797.032KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 218.24.86.118 中国辽宁沈阳联通 200 0.259s 0.021s 0.041s 0.054751s 39.002KB 39.002KB 712.351KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 117.161.74.115 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.255s 0.024s 0.049s 0.034682s 39.002KB 39.002KB 1.098MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港联通 联通 江苏 122.195.144.16 中国江苏宿迁联通 200 0.254s 0.117s 0.132s 0.023215s 39.002KB 39.002KB 1.641MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 36.147.57.7 中国云南昆明移动 200 0.252s 0.046s 0.063s 0.030163s 39.002KB 39.002KB 1.263MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市移动 移动 广西 120.232.104.163 中国广东广州移动 200 0.251s 0.033s 0.061s 0.034315s 39.002KB 39.002KB 1.11MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市移动 移动 内蒙古 117.161.74.115 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.25s 0.049s 0.066s 0.040755s 39.002KB 39.002KB 956.986KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封移动 移动 河南 112.17.53.16 中国浙江金华移动 200 0.248s 0.023s 0.052s 0.034741s 39.002KB 39.002KB 1.096MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳联通 联通 河南 123.6.17.83 中国河南郑州联通 200 0.248s 0.12s 0.13s 0.009001s 39.002KB 39.002KB 4.232MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州移动 移动 山西 222.35.77.37 中国北京铁通 200 0.244s 0.039s 0.066s 0.031434s 39.002KB 39.002KB 1.212MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 120.232.97.43 中国广东广州移动 200 0.24s 0.011s 0.044s 0.036966s 39.002KB 39.002KB 1.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽铜陵电信 电信 安徽 112.26.238.12 中国安徽黄山移动 200 0.238s 0.086s 0.102s 0.018769s 39.002KB 39.002KB 2.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名移动 移动 广东 183.232.3.249 中国广东中山移动 200 0.238s 0.071s 0.089s 0.022830s 39.002KB 39.002KB 1.668MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 106.74.11.128 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.233s 0.021s 0.047s 0.041489s 39.002KB 39.002KB 940.055KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳联通 联通 湖南 116.162.100.6 中国湖南岳阳联通 200 0.232s 0.029s 0.044s 0.035820s 39.002KB 39.002KB 1.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 221.180.210.18 中国辽宁沈阳移动 200 0.232s 0.066s 0.078s 0.037619s 39.002KB 39.002KB 1.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同联通 联通 山西 116.179.52.75 中国山西阳泉联通 200 0.231s 0.06s 0.079s 0.026137s 39.002KB 39.002KB 1.457MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 222.35.77.37 中国北京铁通 200 0.231s 0.038s 0.062s 0.034812s 39.002KB 39.002KB 1.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林联通 联通 广西 182.91.254.90 中国广西桂林联通 200 0.23s 0.041s 0.071s 0.033228s 39.002KB 39.002KB 1.146MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市电信 电信 浙江 115.223.11.93 中国浙江温州电信 200 0.223s 0.025s 0.04s 0.025630s 39.002KB 39.002KB 1.486MB/s 查看 GET