x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.xuexila.com    

时间 速度

检测时间:2024-07-09 22:18:35

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
163个点 6 40 79个独立IP 68个独立节点 有非200状态 0.296s 0.179s 0.214s 0.016s 文件不一致 文件不一致 7.249MB/s  
广东中山市电信 电信 广东 * 连接失败 * 15.013s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南电信 电信 贵州 * 连接失败 * 10.139s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山联通 联通 黑龙江 211.93.26.35 中国黑龙江哈尔滨联通 200 5.337s 5.285s 5.304s 0.013767s 11.755KB 11.755KB 853.845KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店移动 移动 河南 111.63.69.224 中国河北石家庄移动 200 5.104s 5.046s 5.066s 0.000813s 11.755KB 11.755KB 14.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 220.169.152.35 中国湖南岳阳电信 200 5.057s 5.004s 5.027s 0.002732s 11.755KB 11.755KB 4.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 120.233.86.35 中国广东深圳移动 200 4.11s 0.042s 1.07s 0.004614s 11.755KB 11.755KB 2.488MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 120.233.47.193 中国广东深圳移动 200 1.813s 1.304s 1.558s 0.000069s 11.755KB 11.755KB 166.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 36.147.55.35 中国云南昆明移动 200 1.551s 1.111s 1.131s 0.001092s 11.755KB 11.755KB 10.512MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 58.222.20.35 中国江苏泰州电信 200 1.498s 0.376s 0.455s 0.734699s 11.755KB 11.755KB 16KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 183.240.240.35 中国广东广州移动 200 1.296s 0.75s 1.021s 0.000780s 11.755KB 11.755KB 14.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 120.233.47.193 中国广东深圳移动 200 1.161s 0.755s 0.956s 0.000101s 11.755KB 11.755KB 113.657MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 183.240.238.35 中国广东广州移动 200 0.909s 0.479s 0.691s 0.000169s 11.755KB 11.755KB 67.925MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 183.240.238.35 中国广东广州移动 200 0.752s 0.322s 0.381s 0.238497s 11.755KB 11.755KB 49.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 183.240.238.35 中国广东广州移动 200 0.606s 0.417s 0.505s 0.009108s 11.755KB 11.755KB 1.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 183.240.238.35 中国广东广州移动 200 0.425s 0.257s 0.335s 0.008641s 11.755KB 11.755KB 1.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市移动 移动 江苏 223.111.127.35 中国江苏扬州移动 200 0.42s 0.391s 0.402s 0.002453s 11.755KB 11.755KB 4.68MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 42.101.4.35 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.37s 0.28s 0.321s 0.003183s 11.755KB 11.755KB 3.606MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东东营市移动 移动 山东 120.192.89.198 中国山东济南移动 200 0.358s 0.028s 0.031s 0.210317s 11.755KB 11.755KB 55.891KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 120.233.47.193 中国广东深圳移动 200 0.343s 0.17s 0.249s 0.013578s 11.755KB 11.755KB 865.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州移动 移动 湖南 183.240.238.35 中国广东广州移动 200 0.332s 0.03s 0.068s 0.006836s 11.755KB 11.755KB 1.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 112.132.208.35 中国安徽合肥联通 200 0.323s 0.3s 0.307s 0.001454s 11.755KB 11.755KB 7.895MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 111.26.45.35 中国吉林移动 200 0.305s 0.237s 0.259s 0.000858s 11.755KB 11.755KB 13.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨电信 电信 黑龙江 103.57.14.35 中国吉林长春电信 200 0.304s 0.033s 0.048s 0.229859s 11.755KB 11.755KB 51.14KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州电信 电信 云南 58.42.14.35 中国贵州遵义电信 200 0.297s 0.078s 0.117s 0.072450s 11.755KB 11.755KB 162.248KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 183.240.238.35 中国广东广州移动 200 0.282s 0.018s 0.048s 0.003043s 11.755KB 11.755KB 3.772MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 120.233.47.193 中国广东深圳移动 200 0.277s 0.219s 0.245s 0.002903s 11.755KB 11.755KB 3.954MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市电信 电信 陕西 111.170.23.35 中国湖北襄阳电信 200 0.257s 0.035s 0.069s 0.001546s 11.755KB 11.755KB 7.425MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州移动 移动 广西 183.240.240.35 中国广东广州移动 200 0.247s 0.118s 0.149s 0.036194s 11.755KB 11.755KB 324.774KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁电信 电信 广西 111.170.23.35 中国湖北襄阳电信 200 0.241s 0.033s 0.074s 0.043747s 11.755KB 11.755KB 268.701KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 111.51.130.35 中国宁夏银川移动 200 0.239s 0.035s 0.113s 0.022853s 11.755KB 11.755KB 514.369KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 36.104.141.35 中国吉林长春电信 200 0.236s 0.211s 0.218s 0.001804s 11.755KB 11.755KB 6.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市移动 移动 陕西 117.161.104.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.217s 0.138s 0.176s 0.003466s 11.755KB 11.755KB 3.312MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市电信 电信 安徽 27.221.77.35 中国山东青岛联通 200 0.216s 0.117s 0.159s 0.004485s 11.755KB 11.755KB 2.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市联通 联通 贵州 182.61.128.134 中国广东广州百度云 200 0.214s 0.057s 0.121s 0.001028s 11.755KB 11.755KB 11.167MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 120.233.47.193 中国广东深圳移动 200 0.21s 0.146s 0.173s 0.002523s 11.755KB 11.755KB 4.55MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 222.199.191.35 中国北京教育网 200 0.208s 0.165s 0.184s 0.000079s 11.755KB 11.755KB 145.309MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 112.65.203.35 中国上海联通 200 0.199s 0.128s 0.183s 0.004407s 11.755KB 11.755KB 2.605MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 42.81.98.35 中国天津电信 200 0.197s 0.026s 0.035s 0.142209s 11.755KB 11.755KB 82.659KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市电信 电信 湖南 113.219.142.35 中国北京电信 200 0.195s 0.108s 0.147s 0.001488s 11.755KB 11.755KB 7.715MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉移动 移动 甘肃 125.74.110.35 中国甘肃兰州电信 200 0.19s 0.092s 0.112s 0.003197s 11.755KB 11.755KB 3.591MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉移动 移动 新疆 111.51.130.35 中国宁夏银川移动 200 0.183s 0.06s 0.111s 0.005370s 11.755KB 11.755KB 2.138MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔移动 移动 内蒙古 117.161.104.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.18s 0.038s 0.144s 0.004213s 11.755KB 11.755KB 2.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 183.240.240.35 中国广东广州移动 200 0.164s 0.09s 0.119s 0.002050s 11.755KB 11.755KB 5.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 1.180.14.35 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.162s 0.067s 0.104s 0.003802s 11.755KB 11.755KB 3.019MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭移动 移动 黑龙江 111.26.45.35 中国吉林移动 200 0.162s 0.072s 0.108s 0.007940s 11.755KB 11.755KB 1.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 119.188.212.35 中国山东济南联通 200 0.162s 0.08s 0.108s 0.017942s 11.755KB 11.755KB 655.16KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市电信 电信 辽宁 42.101.4.35 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.156s 0.099s 0.125s 0.002546s 11.755KB 11.755KB 4.509MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节联通 联通 贵州 101.207.251.35 中国四川成都联通 200 0.153s 0.031s 0.061s 0.002816s 11.755KB 11.755KB 4.076MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 117.161.104.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.15s 0.042s 0.108s 0.009810s 11.755KB 11.755KB 1.17MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 123.117.132.35 中国北京联通 200 0.15s 0.067s 0.099s 0.012756s 11.755KB 11.755KB 921.518KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 125.74.42.35 中国甘肃兰州电信 200 0.15s 0.039s 0.051s 0.055768s 11.755KB 11.755KB 210.782KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林联通 联通 广西 211.97.83.35 中国广西南宁联通 200 0.15s 0.064s 0.118s 0.008496s 11.755KB 11.755KB 1.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春移动 移动 江西 117.162.10.35 中国江西移动 200 0.141s 0.07s 0.08s 0.011059s 11.755KB 11.755KB 1.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 49.119.124.35 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.14s 0.063s 0.081s 0.008788s 11.755KB 11.755KB 1.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 116.136.177.35 中国内蒙古呼和浩特联通 200 0.139s 0.053s 0.093s 0.005811s 11.755KB 11.755KB 1.975MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 36.135.18.35 中国吉林长春移动 200 0.139s 0.106s 0.118s 0.003149s 11.755KB 11.755KB 3.645MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳移动 移动 湖北 183.240.238.35 中国广东广州移动 200 0.137s 0.042s 0.082s 0.002968s 11.755KB 11.755KB 3.868MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州联通 联通 福建 58.254.180.65 中国广东广州联通 200 0.136s 0.035s 0.063s 0.032594s 11.755KB 11.755KB 360.646KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 125.74.110.35 中国甘肃兰州电信 200 0.128s 0.053s 0.079s 0.001462s 11.755KB 11.755KB 7.852MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市电信 电信 江西 182.84.110.35 中国江西上饶电信 200 0.126s 0.068s 0.077s 0.012387s 11.755KB 11.755KB 948.969KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 60.255.149.35 中国四川成都广电 200 0.126s 0.072s 0.082s 0.001506s 11.755KB 11.755KB 7.622MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南临高电信 电信 海南 220.169.152.35 中国湖南岳阳电信 200 0.124s 0.019s 0.055s 0.006973s 11.755KB 11.755KB 1.646MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市电信 电信 四川 117.161.104.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.121s 0.054s 0.075s 0.000798s 11.755KB 11.755KB 14.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川攀枝花市移动 移动 四川 111.20.27.35 中国陕西汉中移动 200 0.12s 0.059s 0.086s 0.000925s 11.755KB 11.755KB 12.41MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区电信 电信 新疆 49.119.124.35 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.12s 0.05s 0.079s 0.006396s 11.755KB 11.755KB 1.795MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市电信 电信 山西 140.249.244.35 中国山东青岛电信 200 0.119s 0.033s 0.062s 0.003949s 11.755KB 11.755KB 2.907MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市移动 移动 贵州 220.169.152.35 中国湖南岳阳电信 200 0.118s 0.058s 0.088s 0.003083s 11.755KB 11.755KB 3.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波移动 移动 浙江 112.16.225.35 中国浙江温州移动 200 0.117s 0.031s 0.046s 0.005387s 11.755KB 11.755KB 2.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 140.249.244.35 中国山东青岛电信 200 0.117s 0.029s 0.057s 0.001765s 11.755KB 11.755KB 6.504MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市联通 联通 河北 119.167.229.35 中国山东青岛联通 200 0.113s 0.018s 0.052s 0.012896s 11.755KB 11.755KB 911.514KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 182.84.110.35 中国江西上饶电信 200 0.113s 0.043s 0.07s 0.016619s 11.755KB 11.755KB 707.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 27.221.82.35 中国山东青岛联通 200 0.113s 0.034s 0.066s 0.003680s 11.755KB 11.755KB 3.119MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市移动 移动 内蒙古 117.161.104.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.11s 0.041s 0.059s 0.023206s 11.755KB 11.755KB 506.545KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 120.222.188.35 中国山东移动 200 0.109s 0.022s 0.052s 0.013642s 11.755KB 11.755KB 861.669KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸移动 移动 河北 221.180.216.35 中国辽宁沈阳移动 200 0.109s 0.028s 0.055s 0.006250s 11.755KB 11.755KB 1.837MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北恩施土家族苗族自治州移动 移动 湖北 111.177.3.35 中国湖北襄阳电信 200 0.108s 0.047s 0.066s 0.019203s 15.614KB 15.614KB 813.116KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州电信 电信 湖南 113.219.142.35 中国北京电信 200 0.107s 0.048s 0.064s 0.010606s 11.755KB 11.755KB 1.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 150.138.188.35 中国山东青岛电信 200 0.104s 0.035s 0.047s 0.022918s 11.755KB 11.755KB 512.91KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 220.169.152.35 中国湖南岳阳电信 200 0.104s 0.018s 0.053s 0.002516s 11.755KB 11.755KB 4.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 117.161.104.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.1s 0.051s 0.068s 0.003322s 11.755KB 11.755KB 3.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市移动 移动 辽宁 111.26.45.35 中国吉林移动 200 0.097s 0.031s 0.058s 0.003353s 11.755KB 11.755KB 3.424MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 125.74.42.35 中国甘肃兰州电信 200 0.097s 0.041s 0.063s 0.008370s 11.755KB 11.755KB 1.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 175.12.110.35 中国湖南湘西电信 200 0.097s 0.046s 0.067s 0.004981s 11.755KB 11.755KB 2.305MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南电信 电信 陕西 111.170.23.35 中国湖北襄阳电信 200 0.096s 0.023s 0.045s 0.003268s 11.755KB 11.755KB 3.513MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市电信 电信 河南 123.235.31.35 中国山东青岛联通 200 0.096s 0.024s 0.055s 0.001113s 11.755KB 11.755KB 10.314MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池移动 移动 广西 183.240.240.35 中国广东广州移动 200 0.096s 0.027s 0.058s 0.006876s 11.755KB 11.755KB 1.669MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市电信 电信 河北 119.167.229.35 中国山东青岛联通 200 0.095s 0.027s 0.056s 0.003499s 11.755KB 11.755KB 3.281MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 111.6.235.35 中国河南商丘移动 200 0.093s 0.021s 0.048s 0.013089s 11.755KB 11.755KB 898.073KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市电信 电信 辽宁 42.101.4.35 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.093s 0.032s 0.057s 0.002945s 11.755KB 11.755KB 3.898MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南临沧市移动 移动 云南 36.147.55.35 中国云南昆明移动 200 0.091s 0.044s 0.06s 0.001517s 11.755KB 11.755KB 7.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市移动 移动 安徽 120.222.188.35 中国山东移动 200 0.089s 0.023s 0.053s 0.003011s 11.755KB 11.755KB 3.812MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 117.180.234.35 中国西藏拉萨移动 200 0.088s 0.029s 0.039s 0.003839s 11.755KB 11.755KB 2.99MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 119.167.229.35 中国山东青岛联通 200 0.088s 0.04s 0.059s 0.000886s 11.755KB 11.755KB 12.956MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州移动 移动 广东 183.240.240.35 中国广东广州移动 200 0.088s 0.03s 0.046s 0.000796s 11.755KB 11.755KB 14.421MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 111.20.27.35 中国陕西汉中移动 200 0.087s 0.021s 0.049s 0.002788s 11.755KB 11.755KB 4.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 112.65.203.35 中国上海联通 200 0.087s 0.025s 0.033s 0.011600s 11.755KB 11.755KB 1013.352KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡移动 移动 河南 111.63.69.224 中国河北石家庄移动 200 0.086s 0.024s 0.041s 0.001526s 11.755KB 11.755KB 7.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 222.35.73.1 中国北京铁通 200 0.086s 0.054s 0.063s 0.011725s 11.755KB 11.755KB 1002.549KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 27.221.77.35 中国山东青岛联通 200 0.086s 0.023s 0.054s 0.002735s 11.755KB 11.755KB 4.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市联通 联通 湖北 122.189.236.35 中国湖北武汉联通 200 0.083s 0.029s 0.049s 0.004881s 11.755KB 11.755KB 2.352MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江联通 联通 江苏 223.111.127.35 中国江苏扬州移动 200 0.083s 0.048s 0.061s 0.002563s 11.755KB 11.755KB 4.479MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 111.170.23.35 中国湖北襄阳电信 200 0.082s 0.023s 0.05s 0.001477s 11.755KB 11.755KB 7.772MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 220.169.152.35 中国湖南岳阳电信 200 0.082s 0.029s 0.051s 0.002628s 11.755KB 11.755KB 4.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州联通 联通 江苏 115.231.22.35 中国浙江湖州电信 200 0.08s 0.042s 0.053s 0.000852s 11.755KB 11.755KB 13.473MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州市电信 电信 浙江 114.232.92.35 中国江苏南通电信 200 0.078s 0.026s 0.049s 0.000807s 11.755KB 11.755KB 14.225MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色联通 联通 广西 211.97.83.35 中国广西南宁联通 200 0.078s 0.034s 0.05s 0.008923s 11.755KB 11.755KB 1.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 111.174.9.35 中国湖北黄石电信 200 0.077s 0.024s 0.047s 0.003803s 11.755KB 11.755KB 3.019MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 113.62.122.35 中国西藏拉萨电信 200 0.077s 0.016s 0.02s 0.001820s 11.755KB 11.755KB 6.307MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南信阳市联通 联通 河南 222.141.4.35 中国河南洛阳联通 200 0.077s 0.017s 0.029s 0.019711s 11.755KB 11.755KB 596.362KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 36.135.18.35 中国吉林长春移动 200 0.077s 0.029s 0.044s 0.016274s 11.755KB 11.755KB 722.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 106.225.194.35 中国江西南昌电信 200 0.076s 0.039s 0.056s 0.001901s 11.755KB 11.755KB 6.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 111.174.9.35 中国湖北黄石电信 200 0.076s 0.027s 0.049s 0.002889s 11.755KB 11.755KB 3.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市移动 移动 江苏 223.111.127.35 中国江苏扬州移动 200 0.074s 0.035s 0.05s 0.003166s 11.755KB 11.755KB 3.626MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 58.222.20.35 中国江苏泰州电信 200 0.073s 0.016s 0.039s 0.003002s 11.755KB 11.755KB 3.824MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 221.204.61.35 中国山西太原联通 200 0.072s 0.029s 0.035s 0.013743s 11.755KB 11.755KB 855.336KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市联通 联通 辽宁 218.60.172.35 中国辽宁大连联通 200 0.071s 0.024s 0.038s 0.015165s 15.614KB 15.614KB 1.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州移动 移动 贵州 117.187.39.35 中国贵州贵阳移动 200 0.07s 0.037s 0.051s 0.001731s 11.755KB 11.755KB 6.632MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 111.20.27.35 中国陕西汉中移动 200 0.069s 0.025s 0.044s 0.000780s 11.755KB 11.755KB 14.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 125.38.4.35 中国天津联通 200 0.069s 0.017s 0.023s 0.002228s 11.755KB 11.755KB 5.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 125.74.110.35 中国甘肃兰州电信 200 0.069s 0.052s 0.058s 0.000822s 11.755KB 11.755KB 13.965MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西鹰潭市联通 联通 江西 175.12.110.35 中国湖南湘西电信 200 0.068s 0.023s 0.041s 0.004360s 11.755KB 11.755KB 2.633MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市联通 联通 湖北 122.189.236.35 中国湖北武汉联通 200 0.067s 0.024s 0.042s 0.000828s 11.755KB 11.755KB 13.864MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海移动 移动 上海 39.175.97.35 中国浙江台州移动 200 0.066s 0.023s 0.04s 0.002542s 11.755KB 11.755KB 4.516MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市电信 电信 浙江 182.84.110.35 中国江西上饶电信 200 0.065s 0.025s 0.043s 0.001864s 11.755KB 11.755KB 6.158MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 42.48.143.35 中国湖南长沙联通 200 0.065s 0.019s 0.032s 0.002442s 11.755KB 11.755KB 4.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 58.42.14.35 中国贵州遵义电信 200 0.065s 0.03s 0.044s 0.004813s 11.755KB 11.755KB 2.385MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 106.225.194.35 中国江西南昌电信 200 0.064s 0.02s 0.038s 0.003412s 11.755KB 11.755KB 3.364MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威移动 移动 甘肃 125.74.110.35 中国甘肃兰州电信 200 0.064s 0.036s 0.046s 0.003472s 11.755KB 11.755KB 3.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 27.221.38.35 中国山东青岛联通 200 0.063s 0.024s 0.038s 0.004194s 11.755KB 11.755KB 2.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州联通 联通 福建 58.254.180.65 中国广东广州联通 200 0.063s 0.017s 0.036s 0.002081s 11.755KB 11.755KB 5.516MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 125.74.110.35 中国甘肃兰州电信 200 0.062s 0.024s 0.033s 0.005625s 11.755KB 11.755KB 2.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市移动 移动 山东 120.192.89.198 中国山东济南移动 200 0.061s 0.022s 0.036s 0.009197s 11.755KB 11.755KB 1.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江衢州联通 联通 浙江 61.241.125.35 中国浙江湖州联通 200 0.061s 0.015s 0.029s 0.008425s 11.755KB 11.755KB 1.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 117.162.10.35 中国江西移动 200 0.06s 0.03s 0.038s 0.005419s 11.755KB 11.755KB 2.118MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 103.57.14.35 中国吉林长春电信 200 0.059s 0.023s 0.033s 0.012887s 11.755KB 11.755KB 912.15KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 111.177.3.35 中国湖北襄阳电信 200 0.059s 0.019s 0.031s 0.001440s 15.614KB 15.614KB 10.589MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江电信 电信 江苏 180.97.198.35 中国江苏苏州电信 200 0.059s 0.024s 0.036s 0.005568s 11.755KB 11.755KB 2.062MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东肇庆移动 移动 广东 183.240.240.35 中国广东广州移动 200 0.059s 0.029s 0.04s 0.004184s 11.755KB 11.755KB 2.744MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市电信 电信 四川 61.157.38.35 中国四川成都电信 200 0.055s 0.027s 0.039s 0.001631s 11.755KB 11.755KB 7.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 123.117.132.35 中国北京联通 200 0.054s 0.018s 0.03s 0.008999s 11.755KB 11.755KB 1.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 125.38.4.35 中国天津联通 200 0.054s 0.021s 0.027s 0.005152s 11.755KB 11.755KB 2.228MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 122.143.8.35 中国吉林长春联通 200 0.053s 0.026s 0.032s 0.006247s 11.755KB 11.755KB 1.838MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 150.138.248.35 中国山东济南电信 200 0.053s 0.011s 0.03s 0.001677s 11.755KB 11.755KB 6.845MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市联通 联通 河南 222.141.4.35 中国河南洛阳联通 200 0.053s 0.012s 0.02s 0.005859s 11.755KB 11.755KB 1.959MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 14.204.138.35 中国云南昆明联通 200 0.052s 0.02s 0.027s 0.004795s 11.755KB 11.755KB 2.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 211.93.26.35 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.052s 0.018s 0.032s 0.002235s 11.755KB 11.755KB 5.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州联通 联通 浙江 61.241.125.35 中国浙江湖州联通 200 0.052s 0.019s 0.03s 0.002135s 11.755KB 11.755KB 5.377MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 103.57.14.35 中国吉林长春电信 200 0.051s 0.022s 0.032s 0.005621s 11.755KB 11.755KB 2.042MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 111.31.236.35 中国天津移动 200 0.051s 0.022s 0.03s 0.001004s 11.755KB 11.755KB 11.434MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 222.35.73.1 中国北京铁通 200 0.051s 0.024s 0.036s 0.003813s 11.755KB 11.755KB 3.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 111.177.3.35 中国湖北襄阳电信 200 0.05s 0.02s 0.032s 0.002140s 15.614KB 15.614KB 7.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市联通 联通 安徽 112.132.208.35 中国安徽合肥联通 200 0.05s 0.025s 0.035s 0.001619s 11.755KB 11.755KB 7.09MB/s