x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.zhihuishu.com    

时间 速度

检测时间:2024-07-08 14:51:30

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
173个点 6 39 152个独立IP 72个独立节点 有非200状态 0.392s 0.199s 0.237s 0.018s 文件不一致 文件不一致 3.546MB/s  
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城联通 联通 山东 123.129.238.232 中国山东济南联通 200 10.001s 3.703s 5.866s 1.731278s 6.146KB 2.207KB 3.55KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治联通 联通 山西 140.249.226.227 中国山东青岛电信 200 5.426s 5.345s 5.379s 0.008476s 6.178KB 6.178KB 728.85KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.219.200.211 中国湖南长沙电信 200 5.133s 5.004s 5.022s 0.003458s 6.208KB 6.208KB 1.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 113.125.228.116 中国山东济南电信 200 5.115s 5.003s 5.024s 0.004227s 6.178KB 6.178KB 1.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 163.181.121.212 美国加利福尼亚阿里云 200 1.939s 0.65s 0.708s 0.011639s 6.246KB 6.246KB 536.652KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 183.249.207.100 中国浙江丽水移动 200 1.528s 1.476s 1.498s 0.003504s 6.199KB 6.199KB 1.728MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 113.137.56.220 中国陕西西安电信 200 1.08s 1.069s 1.073s 0.000139s 6.204KB 6.204KB 43.588MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.181.81.235 新加坡阿里云 200 1.065s 0.174s 0.217s 0.005023s 6.221KB 6.221KB 1.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 128.1.157.230 美国加利福尼亚洛杉矶Zenlayer 200 1.04s 0.032s 0.04s 0.001463s 6.221KB 6.221KB 4.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.181.140.231 美国加利福尼亚阿里云 200 1.037s 0.09s 0.093s 0.000253s 6.221KB 6.221KB 24.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 163.181.90.216 马来西亚吉隆坡阿里云 200 1.011s 0.06s 0.079s 0.002233s 6.221KB 6.221KB 2.721MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 163.181.90.215 马来西亚吉隆坡阿里云 200 1s 0.06s 0.074s 0.002949s 6.221KB 6.221KB 2.06MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.181.81.236 新加坡阿里云 200 0.956s 0.013s 0.014s 0.000189s 6.221KB 6.221KB 32.142MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 120.233.181.227 中国广东广州移动 200 0.939s 0.488s 0.654s 0.058751s 6.2KB 6.2KB 105.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 125.31.23.115 中国澳门澳門電訊 200 0.905s 0.093s 0.098s 0.000607s 6.221KB 6.221KB 10.008MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东韶关联通 联通 广东 121.31.237.109 中国广西柳州联通 200 0.902s 0.419s 0.615s 0.030647s 6.2KB 6.2KB 202.31KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 125.31.23.115 中国澳门澳門電訊 200 0.902s 0.088s 0.093s 0.002040s 6.221KB 6.221KB 2.978MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 163.181.78.233 美国加利福尼亚阿里云 200 0.891s 0.174s 0.175s 0.000162s 6.221KB 6.221KB 37.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁移动 移动 新疆 111.12.224.210 中国青海西宁移动 200 0.738s 0.211s 0.423s 0.015379s 6.178KB 6.178KB 401.699KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市联通 联通 贵州 203.132.39.233 中国广东广电 200 0.663s 0.561s 0.597s 0.001874s 6.202KB 6.202KB 3.232MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 118.213.94.108 中国青海西宁电信 200 0.613s 0.223s 0.342s 0.016091s 6.155KB 6.155KB 382.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.246.23.231 加拿大 200 0.53s 0.279s 0.289s 0.002345s 6.26KB 6.26KB 2.607MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 47.246.23.232 加拿大 200 0.528s 0.05s 0.113s 0.012737s 6.26KB 6.26KB 491.463KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.246.23.229 加拿大 200 0.521s 0.405s 0.416s 0.001992s 6.26KB 6.26KB 3.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 124.238.244.183 中国河北廊坊电信 200 0.441s 0.345s 0.359s 0.002677s 6.201KB 6.201KB 2.262MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 112.45.29.240 中国四川甘孜移动 200 0.418s 0.014s 0.055s 0.005776s 6.178KB 6.178KB 1.044MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 222.81.125.221 中国新疆塔城电信 200 0.376s 0.362s 0.366s 0.002722s 6.178KB 6.178KB 2.216MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘移动 移动 河南 223.111.124.7 中国江苏扬州移动 200 0.354s 0.287s 0.315s 0.004807s 6.146KB 6.146KB 1.249MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南移动 移动 甘肃 112.26.232.224 中国安徽淮北移动 200 0.348s 0.049s 0.113s 0.011370s 6.199KB 6.199KB 545.226KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 124.95.153.241 中国辽宁沈阳联通 200 0.338s 0.021s 0.031s 0.000582s 6.178KB 6.178KB 10.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽移动 移动 内蒙古 120.72.34.66 中国江苏无锡电信 200 0.335s 0.153s 0.227s 0.017170s 6.146KB 6.146KB 357.978KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 118.184.215.204 中国江苏常州电信&联通 200 0.333s 0.151s 0.194s 0.010006s 6.155KB 6.155KB 615.158KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 118.184.215.209 中国江苏常州电信&联通 200 0.327s 0.136s 0.177s 0.006878s 6.155KB 6.155KB 894.922KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 203.132.39.240 中国广东广电 200 0.315s 0.056s 0.083s 0.005489s 6.202KB 6.202KB 1.103MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山移动 移动 黑龙江 112.26.232.224 中国安徽淮北移动 200 0.314s 0.039s 0.099s 0.011705s 6.199KB 6.199KB 529.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色电信 电信 广西 116.253.30.171 中国广西南宁电信 200 0.314s 0.103s 0.112s 0.000570s 6.155KB 6.155KB 10.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 144.123.31.226 中国山东烟台电信 200 0.309s 0.185s 0.226s 0.038801s 6.178KB 6.178KB 159.216KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 27.222.20.242 中国山东济南联通 200 0.301s 0.24s 0.256s 0.001067s 6.208KB 6.208KB 5.682MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 42.202.152.248 中国辽宁大连电信 200 0.3s 0.126s 0.202s 0.016860s 6.232KB 6.232KB 369.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 118.213.94.111 中国青海西宁电信 200 0.297s 0.028s 0.033s 0.223745s 6.155KB 6.155KB 27.51KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市移动 移动 四川 36.170.19.233 中国四川成都移动 200 0.279s 0.259s 0.267s 0.001551s 6.178KB 6.178KB 3.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山联通 联通 吉林 116.142.236.186 中国吉林联通 200 0.266s 0.072s 0.092s 0.003457s 6.191KB 6.191KB 1.749MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威移动 移动 甘肃 111.12.186.97 中国青海西宁移动 200 0.259s 0.032s 0.049s 0.004374s 6.178KB 6.178KB 1.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 36.144.1.28 中国河北移动 200 0.256s 0.02s 0.052s 0.003503s 6.261KB 6.261KB 1.745MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 124.95.153.238 中国辽宁沈阳联通 200 0.253s 0.045s 0.054s 0.002880s 6.178KB 6.178KB 2.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门移动 移动 湖北 183.214.42.197 中国湖南长沙移动 200 0.248s 0.127s 0.188s 0.000787s 6.2KB 6.2KB 7.694MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 180.163.207.109 中国上海电信 200 0.242s 0.08s 0.112s 0.004203s 6.155KB 6.155KB 1.43MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江衢州联通 联通 浙江 106.225.235.228 中国江西南昌电信 200 0.239s 0.101s 0.139s 0.007145s 6.146KB 6.146KB 860.25KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州电信 电信 云南 182.243.27.228 中国云南昭通电信 200 0.238s 0.049s 0.069s 0.007415s 6.21KB 6.21KB 837.486KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆电信 电信 重庆 120.226.157.215 中国湖南长沙移动 200 0.234s 0.067s 0.127s 0.008024s 6.199KB 6.199KB 772.585KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 182.243.27.230 中国云南昭通电信 200 0.233s 0.035s 0.045s 0.002032s 6.21KB 6.21KB 2.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 175.31.215.208 中国吉林长春电信 200 0.223s 0.201s 0.209s 0.000759s 6.199KB 6.199KB 7.976MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 36.144.1.27 中国河北移动 200 0.222s 0.169s 0.185s 0.016087s 6.261KB 6.261KB 389.18KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌电信 电信 河南 183.204.245.217 中国河南新乡移动 200 0.218s 0.155s 0.177s 0.004175s 6.178KB 6.178KB 1.445MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 103.158.16.11 中国香港 200 0.213s 0.077s 0.097s 0.003581s 6.209KB 6.209KB 1.693MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 61.162.15.235 中国山东济南联通 200 0.203s 0.024s 0.051s 0.092916s 6.273KB 6.273KB 67.517KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 61.162.15.235 中国山东济南联通 200 0.197s 0.032s 0.069s 0.010060s 6.273KB 6.273KB 623.602KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 125.73.208.238 中国广西南宁电信 200 0.195s 0.047s 0.058s 0.019216s 6.178KB 6.178KB 321.489KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 140.249.226.227 中国山东青岛电信 200 0.194s 0.122s 0.148s 0.004213s 6.178KB 6.178KB 1.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 112.82.179.208 中国江苏常州联通 200 0.193s 0.14s 0.164s 0.004725s 6.175KB 6.175KB 1.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 120.226.157.214 中国湖南长沙移动 200 0.191s 0.048s 0.087s 0.008092s 6.199KB 6.199KB 766.092KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 122.190.51.203 中国湖北武汉联通 200 0.191s 0.086s 0.122s 0.007763s 6.146KB 6.146KB 791.767KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 120.226.157.211 中国湖南长沙移动 200 0.19s 0.021s 0.048s 0.004216s 6.199KB 6.199KB 1.436MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州移动 移动 湖南 120.226.157.211 中国湖南长沙移动 200 0.185s 0.04s 0.061s 0.001541s 6.199KB 6.199KB 3.929MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳电信 电信 辽宁 42.202.152.242 中国辽宁大连电信 200 0.184s 0.077s 0.116s 0.007681s 6.232KB 6.232KB 811.408KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 124.95.153.239 中国辽宁沈阳联通 200 0.178s 0.02s 0.026s 0.002267s 6.178KB 6.178KB 2.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通