x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:p.qqan.com    

时间 速度

检测时间:2024-06-11 12:08:21

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
162个点 7 34 88个独立IP 81个独立节点 200 0.345s 0.136s 0.164s 0.001s 9.354KB 9.354KB 11.576MB/s  
河南郑州市电信 电信 河南 58.216.2.35 中国江苏常州电信 200 5.212s 5.051s 5.076s 0.000736s 9.354KB 9.354KB 12.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 183.194.211.35 中国上海移动 200 3.208s 3.11s 3.118s 0.000802s 9.354KB 9.354KB 11.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 123.235.31.35 中国山东青岛联通 200 2.743s 1.441s 1.692s 0.000732s 9.354KB 9.354KB 12.48MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 106.117.216.35 中国河北唐山电信 200 2.526s 1.436s 1.692s 0.000711s 9.354KB 9.354KB 12.848MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 111.31.236.35 中国天津移动 200 2.447s 0.614s 0.872s 0.000767s 9.354KB 9.354KB 11.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市移动 移动 湖北 111.47.227.35 中国湖北武汉移动 200 2.18s 0.039s 0.056s 0.000777s 9.354KB 9.354KB 11.757MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市其他 其他 内蒙古 36.102.19.35 中国内蒙古呼和浩特电信 200 1.84s 1.6s 1.686s 0.000741s 9.354KB 9.354KB 12.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 36.102.19.35 中国内蒙古呼和浩特电信 200 1.685s 1.594s 1.602s 0.000785s 9.354KB 9.354KB 11.637MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市联通 联通 广东 175.12.110.35 中国湖南湘西电信 200 1.214s 0.061s 0.093s 0.000766s 9.354KB 9.354KB 11.926MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 124.238.241.35 中国河北廊坊电信 200 1.004s 0.081s 0.178s 0.001186s 9.354KB 9.354KB 7.703MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 113.240.118.35 中国湖南长沙电信 200 0.998s 0.396s 0.544s 0.000793s 9.354KB 9.354KB 11.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 1.193.146.35 中国河南洛阳电信 200 0.875s 0.183s 0.322s 0.001262s 9.354KB 9.354KB 7.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南临高电信 电信 海南 124.225.184.35 中国海南海口电信 200 0.618s 0.003s 0.234s 0.000792s 9.354KB 9.354KB 11.534MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 36.102.19.35 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.56s 0.401s 0.426s 0.000725s 9.354KB 9.354KB 12.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.481s 0.212s 0.288s 0.000958s 9.354KB 9.354KB 9.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴移动 移动 浙江 117.68.52.35 中国安徽六安电信 200 0.437s 0.307s 0.321s 0.000781s 9.354KB 9.354KB 11.697MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 175.12.110.35 中国湖南湘西电信 200 0.434s 0.014s 0.04s 0.005480s 9.354KB 9.354KB 1.667MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 221.180.216.35 中国辽宁沈阳移动 200 0.409s 0.224s 0.235s 0.000819s 9.354KB 9.354KB 11.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 36.42.75.35 中国陕西西安电信 200 0.408s 0.082s 0.103s 0.002262s 9.354KB 9.354KB 4.039MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 218.60.172.35 中国辽宁大连联通 200 0.379s 0.25s 0.265s 0.000855s 9.354KB 9.354KB 10.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 1.194.253.35 中国河南新乡电信 200 0.374s 0.039s 0.065s 0.001021s 9.354KB 9.354KB 8.947MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 36.104.141.35 中国吉林长春电信 200 0.37s 0.243s 0.254s 0.000776s 9.354KB 9.354KB 11.772MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 183.240.240.35 中国广东广州移动 200 0.347s 0.033s 0.067s 0.000707s 9.354KB 9.354KB 12.921MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 113.142.207.35 中国陕西咸阳电信 200 0.338s 0.163s 0.189s 0.000752s 9.354KB 9.354KB 12.148MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 111.170.23.35 中国湖北襄阳电信 200 0.322s 0.03s 0.088s 0.000710s 9.354KB 9.354KB 12.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 111.44.250.35 中国青海西宁移动 200 0.316s 0.019s 0.086s 0.000720s 9.354KB 9.354KB 12.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 113.214.173.35 中国浙江华数 200 0.316s 0.124s 0.137s 0.000714s 9.354KB 9.354KB 12.794MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 120.220.26.35 中国山东淄博移动 200 0.316s 0.09s 0.129s 0.000733s 9.354KB 9.354KB 12.463MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 116.169.142.35 中国四川联通 200 0.313s 0.016s 0.036s 0.000766s 9.354KB 9.354KB 11.926MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆电信 电信 重庆 113.142.207.35 中国陕西咸阳电信 200 0.308s 0.059s 0.108s 0.000802s 9.354KB 9.354KB 11.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 60.255.149.35 中国四川成都广电 200 0.305s 0.206s 0.219s 0.000724s 9.354KB 9.354KB 12.618MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 36.150.97.35 中国江苏扬州移动 200 0.304s 0.088s 0.122s 0.000749s 9.354KB 9.354KB 12.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 106.225.194.35 中国江西南昌电信 200 0.3s 0.038s 0.057s 0.000707s 9.354KB 9.354KB 12.921MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市移动 移动 山东 120.222.188.35 中国山东移动 200 0.297s 0.042s 0.065s 0.000705s 9.354KB 9.354KB 12.958MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 222.35.73.1 中国北京铁通 200 0.297s 0.07s 0.086s 0.000736s 9.354KB 9.354KB 12.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州移动 移动 广东 183.232.149.65 中国广东中山移动 200 0.292s 0.068s 0.097s 0.000712s 9.354KB 9.354KB 12.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 120.221.138.35 中国山东济南移动 200 0.288s 0.022s 0.066s 0.000873s 9.354KB 9.354KB 10.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 113.240.118.35 中国湖南长沙电信 200 0.275s 0.059s 0.078s 0.000715s 9.354KB 9.354KB 12.777MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江联通 联通 黑龙江 1.56.80.35 中国黑龙江鹤岗联通 200 0.273s 0.037s 0.068s 0.000712s 9.354KB 9.354KB 12.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.271s 0.041s 0.079s 0.000722s 9.354KB 9.354KB 12.653MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州移动 移动 湖南 36.158.211.35 中国湖南长沙移动 200 0.268s 0.147s 0.166s 0.000888s 9.354KB 9.354KB 10.287MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 116.114.98.35 中国内蒙古阿拉善联通 200 0.265s 0.037s 0.08s 0.000829s 9.354KB 9.354KB 11.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 111.20.254.35 中国陕西西安移动 200 0.261s 0.059s 0.075s 0.000704s 9.354KB 9.354KB 12.976MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市移动 移动 陕西 111.20.254.35 中国陕西西安移动 200 0.255s 0.144s 0.156s 0.000813s 9.354KB 9.354KB 11.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 36.189.229.35 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.245s 0.037s 0.072s 0.000850s 9.354KB 9.354KB 10.747MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南临高县移动 移动 海南 111.48.113.35 中国湖北武汉移动 200 0.244s 0.023s 0.062s 0.000832s 9.354KB 9.354KB 10.98MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 36.42.75.35 中国陕西西安电信 200 0.236s 0.032s 0.045s 0.000794s 9.354KB 9.354KB 11.505MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳电信 电信 辽宁 123.244.94.35 中国辽宁朝阳电信 200 0.233s 0.003s 0.038s 0.000717s 9.354KB 9.354KB 12.741MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 111.48.113.35 中国湖北武汉移动 200 0.231s 0.016s 0.055s 0.000741s 9.354KB 9.354KB 12.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州移动 移动 云南 112.19.7.161 中国四川成都移动 200 0.231s 0.031s 0.066s 0.000842s 9.354KB 9.354KB 10.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 124.238.241.35 中国河北廊坊电信 200 0.231s 0.003s 0.043s 0.000802s 9.354KB 9.354KB 11.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市联通 联通 安徽 61.163.9.35 中国河南洛阳联通 200 0.228s 0.075s 0.098s 0.000842s 9.354KB 9.354KB 10.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 183.240.240.35 中国广东广州移动 200 0.227s 0.035s 0.068s 0.000915s 9.354KB 9.354KB 9.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 119.188.176.35 中国山东济南联通 200 0.226s 0.016s 0.054s 0.000712s 9.354KB 9.354KB 12.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 1.180.14.35 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.223s 0.07s 0.093s 0.000974s 9.354KB 9.354KB 9.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水联通 联通 贵州 101.207.251.35 中国四川成都联通 200 0.222s 0.032s 0.06s 0.000728s 9.354KB 9.354KB 12.548MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市电信 电信 湖北 1.194.253.35 中国河南新乡电信 200 0.218s 0.039s 0.063s 0.000718s 9.354KB 9.354KB 12.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 117.161.101.35 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.217s 0.058s 0.078s 0.000815s 9.354KB 9.354KB 11.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市电信 电信 四川 58.216.2.35 中国江苏常州电信 200 0.217s 0.003s 0.038s 0.000731s 9.354KB 9.354KB 12.497MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 119.167.210.35 中国山东青岛联通 200 0.215s 0.049s 0.068s 0.000790s 9.354KB 9.354KB 11.564MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市电信 电信 内蒙古 1.180.14.35 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.211s 0.092s 0.107s 0.000752s 9.354KB 9.354KB 12.148MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 223.112.198.35 中国江苏常州移动 200 0.208s 0.041s 0.069s 0.000724s 9.354KB 9.354KB 12.618MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市联通 联通 贵州 101.207.251.35 中国四川成都联通 200 0.205s 0.03s 0.053s 0.000747s 9.354KB 9.354KB 12.229MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 119.167.210.35 中国山东青岛联通 200 0.202s 0.068s 0.086s 0.000855s 9.354KB 9.354KB 10.684MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 121.22.239.35 中国河北秦皇岛联通 200 0.201s 0.035s 0.058s 0.000992s 9.354KB 9.354KB 9.209MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州移动 移动 广西 36.136.112.35 中国广西南宁移动 200 0.201s 0.042s 0.059s 0.000720s 9.354KB 9.354KB 12.688MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南移动 移动 甘肃 120.253.63.35 中国宁夏银川移动 200 0.2s 0.025s 0.054s 0.000819s 9.354KB 9.354KB 11.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 112.19.7.161 中国四川成都移动 200 0.197s 0.03s 0.058s 0.000709s 9.354KB 9.354KB 12.885MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 123.157.149.35 中国浙江绍兴联通 200 0.197s 0.067s 0.085s 0.000776s 9.354KB 9.354KB 11.772MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州电信 电信 新疆 36.189.229.35 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.195s 0.051s 0.069s 0.000701s 9.354KB 9.354KB 13.032MB/s