x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:yx6.tqqyun.com    

时间 速度

检测时间:2022-09-23 11:17:20

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
188个点 10 40 137个独立IP 71个独立节点 有非200状态 0.402s 0.202s 0.282s 0s 4B 4B 25.655KB/s  
青海海东电信 电信 青海 36.150.43.92 中国江苏无锡移动 200 9.42s 5.18s 8.627s 0.000820s 4B 4B 4.764KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 219.147.108.243 中国内蒙古乌海电信 200 8.129s 3.937s 5.778s 0.000500s 4B 4B 7.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 221.204.23.7 中国山西太原联通 200 6.615s 5.799s 5.943s 0.000160s 4B 4B 24.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 36.159.118.10 中国广西南宁移动 200 6.578s 3.913s 4.399s 0.000600s 4B 4B 6.51KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 221.231.81.240 中国江苏盐城电信 200 5.129s 5.063s 5.094s 0.000080s 4B 4B 48.828KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 119.188.91.235 中国山东济南联通 200 3.404s 0.24s 3.329s 0.000800s 4B 4B 4.883KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.36.241 中国内蒙古呼和浩特移动 200 2.534s 2.035s 2.181s 0.000520s 4B 4B 7.512KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充移动 移动 四川 36.150.43.94 中国江苏无锡移动 200 1.396s 0.046s 0.208s 0.000360s 4B 4B 10.851KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 221.231.81.238 中国江苏盐城电信 200 1.335s 0.765s 1.048s 0.000028s 4B 4B 139.509KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市广电网 广电网 四川 60.255.158.101 中国四川成都广电 200 1.017s 0.185s 0.228s 0.000360s 4B 4B 10.851KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 211.91.234.242 中国湖南长沙联通 200 0.961s 0.706s 0.829s 0.000320s 4B 4B 12.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 221.231.81.239 中国江苏盐城电信 200 0.793s 0.125s 0.434s 0.000460s 4B 4B 8.492KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 221.231.81.239 中国江苏盐城电信 200 0.631s 0.246s 0.322s 0.000280s 4B 4B 13.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 122.225.217.238 中国浙江杭州电信 200 0.519s 0.094s 0.294s 0.000066s 4B 4B 59.186KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 221.231.81.243 中国江苏盐城电信 200 0.46s 0.346s 0.403s 0.000540s 4B 4B 7.234KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 211.91.234.244 中国湖南长沙联通 200 0.426s 0.218s 0.317s 0.000340s 4B 4B 11.489KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 122.225.217.238 中国浙江杭州电信 200 0.399s 0.252s 0.321s 0.000190s 4B 4B 20.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.36.240 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.375s 0.26s 0.319s 0.000320s 4B 4B 12.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明电信 电信 云南 117.34.48.2 中国陕西西安电信 200 0.367s 0.003s 0.167s 0.000440s 4B 4B 8.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 122.225.217.238 中国浙江杭州电信 200 0.358s 0.258s 0.295s 0.000043s 4B 4B 90.843KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 221.178.37.241 中国重庆移动 200 0.327s 0.107s 0.128s 0.000340s 4B 4B 11.489KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 221.178.37.238 中国重庆移动 200 0.32s 0.146s 0.233s 0.000260s 4B 4B 15.024KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.36.244 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.313s 0.14s 0.201s 0.000360s 4B 4B 10.851KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 221.231.81.238 中国江苏盐城电信 200 0.303s 0.196s 0.249s 0.000250s 4B 4B 15.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 122.225.217.248 中国浙江杭州电信 200 0.3s 0.029s 0.161s 0.000239s 4B 4B 16.344KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 219.159.26.113 中国内蒙古包头联通 200 0.299s 0.204s 0.235s 0.000274s 4B 4B 14.256KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 183.232.249.225 中国广东深圳移动 200 0.296s 0.112s 0.154s 0.000320s 4B 4B 12.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州联通 联通 贵州 117.187.148.250 中国贵州铜仁移动 200 0.279s 0.032s 0.046s 0.000480s 4B 4B 8.138KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 219.147.108.241 中国内蒙古乌海电信 200 0.26s 0.15s 0.205s 0.000300s 4B 4B 13.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 122.225.217.242 中国浙江杭州电信 200 0.256s 0.01s 0.041s 0.000109s 4B 4B 35.837KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南州电信 电信 贵州 14.215.172.241 中国广东广州电信 200 0.244s 0.043s 0.082s 0.000380s 4B 4B 10.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区电信 电信 新疆 110.157.245.242 中国新疆乌鲁木齐电信 200 0.241s 0.11s 0.195s 0.000360s 4B 4B 10.851KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海崇明移动 移动 上海 122.225.217.240 中国浙江杭州电信 200 0.24s 0.022s 0.034s 0.000320s 4B 4B 12.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 221.231.81.238 中国江苏盐城电信 200 0.238s 0.127s 0.182s 0.000102s 4B 4B 38.297KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 122.72.20.113 中国吉林长春铁通 200 0.233s 0.06s 0.126s 0.000340s 4B 4B 11.489KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州联通 联通 福建 223.111.124.240 中国江苏扬州移动 200 0.224s 0.063s 0.094s 0.000420s 4B 4B 9.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 221.178.37.241 中国重庆移动 200 0.212s 0.052s 0.131s 0.000348s 4B 4B 11.225KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 221.231.81.238 中国江苏盐城电信 200 0.203s 0.059s 0.13s 0.000058s 4B 4B 67.349KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 221.231.81.241 中国江苏盐城电信 200 0.203s 0.098s 0.149s 0.000029s 4B 4B 134.698KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 59.47.74.238 中国辽宁鞍山电信 200 0.198s 0.11s 0.151s 0.000400s 4B 4B 9.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 124.72.130.248 中国福建泉州电信 200 0.197s 0.135s 0.165s 0.000340s 4B 4B 11.489KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 122.225.217.248 中国浙江杭州电信 200 0.196s 0.032s 0.046s 0.000280s 4B 4B 13.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳电信 电信 北京 103.15.99.85 中国北京阿里云 200 0.194s 0.101s 0.146s 0.000300s 4B 4B 13.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 117.145.183.114 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.19s 0.125s 0.159s 0.000360s 4B 4B 10.851KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 61.240.128.241 中国河北石家庄联通 200 0.188s 0.012s 0.049s 0.000340s 4B 4B 11.489KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 111.3.90.241 中国浙江台州移动 200 0.184s 0.047s 0.074s 0.000340s 4B 4B 11.489KB/s