x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:sitecdn.71360.com    

时间 速度

检测时间:2022-09-23 11:17:04

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
185个点 10 40 120个独立IP 66个独立节点 有非200状态 0.869s 0.246s 0.298s 0.25s 文件不一致 文件不一致 2.249MB/s  
广西南宁移动 移动 广西 120.241.125.221 中国广东深圳移动 200 10.002s 2.637s 3.624s 0.695416s 85.042KB 11.313KB 122.289KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 18.193.247.244 德国黑森法兰克福亚马逊云 0 10.002s 0.263s 0.463s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 103.105.60.79 中国北京朝阳 200 10s 1.893s 2.122s 7.539687s 82.975KB 37.656KB 11.005KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市广电网 广电网 四川 121.51.172.236 中国广东深圳腾讯云 200 10s 0.999s 1.062s 7.812535s 82.975KB 64KB 10.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明电信 电信 云南 182.240.160.123 中国云南昆明电信 200 8.074s 5.316s 5.463s 1.244643s 82.975KB 82.975KB 66.665KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 18.158.204.42 德国黑森法兰克福亚马逊云 200 6.382s 5.258s 5.437s 0.212560s 82.975KB 82.975KB 390.359KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 111.40.180.120 中国黑龙江哈尔滨移动 200 5.655s 0.801s 1.259s 1.469660s 85.042KB 85.042KB 57.865KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 150.138.231.210 中国山东济南电信 200 5.515s 5.088s 5.142s 0.132479s 82.975KB 82.975KB 626.323KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 211.97.85.234 中国广西玉林联通 200 4.943s 0.176s 0.282s 3.366745s 85.042KB 85.042KB 25.259KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 111.19.248.195 中国陕西西安移动 200 3.091s 0.087s 0.118s 2.437293s 85.042KB 64KB 34.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.41.60 中国内蒙古呼和浩特移动 200 3.039s 1.847s 2.205s 0.474223s 85.042KB 85.042KB 179.329KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山壮族苗族自治州移动 移动 云南 117.187.179.220 中国贵州安顺移动 200 2.713s 0.822s 1.28s 0.147440s 85.042KB 85.042KB 576.791KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市移动 移动 江西 117.169.100.230 中国江西南昌移动 200 2.54s 1.809s 1.828s 0.476004s 85.042KB 85.042KB 178.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 18.193.247.244 德国黑森法兰克福亚马逊云 200 2.359s 0.308s 0.597s 0.572887s 82.975KB 82.975KB 144.836KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 180.97.245.65 中国江苏徐州电信 200 2.241s 0.459s 0.551s 0.950280s 82.975KB 82.975KB 87.316KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 18.193.247.244 德国黑森法兰克福亚马逊云 200 2.121s 0.477s 0.716s 0.336557s 82.975KB 82.975KB 246.54KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 18.193.198.127 德国黑森法兰克福亚马逊云 200 2.031s 0.294s 0.574s 0.296043s 82.975KB 82.975KB 280.279KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 18.158.204.42 德国黑森法兰克福亚马逊云 200 1.894s 0.32s 0.577s 0.257189s 82.975KB 82.975KB 322.621KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 121.51.172.236 中国广东深圳腾讯云 200 1.883s 1.313s 1.381s 0.186721s 82.975KB 82.975KB 444.377KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 18.158.248.164 德国黑森法兰克福亚马逊云 200 1.883s 0.326s 0.588s 0.257157s 82.975KB 82.975KB 322.661KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 15.207.160.111 印度马哈拉施特拉孟买亚马逊云 200 1.812s 0.156s 0.422s 0.301406s 82.975KB 82.975KB 275.292KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 18.158.248.164 德国黑森法兰克福亚马逊云 200 1.654s 0.254s 0.48s 0.234127s 82.975KB 82.975KB 354.4KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 15.207.160.111 印度马哈拉施特拉孟买亚马逊云 200 1.611s 0.105s 0.332s 0.237259s 82.975KB 82.975KB 349.722KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 15.207.160.111 印度马哈拉施特拉孟买亚马逊云 200 1.557s 0.092s 0.323s 0.247164s 82.975KB 82.975KB 335.707KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 120.221.226.232 中国山东青岛移动 200 1.474s 0.023s 0.059s 1.261417s 82.975KB 82.975KB 65.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.31.105.58 中国天津移动 200 1.471s 0.231s 0.338s 0.527248s 85.042KB 85.042KB 161.294KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 183.237.146.168 中国广东中山移动 200 0.965s 0.053s 0.109s 0.488122s 85.042KB 85.042KB 174.223KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 221.204.209.232 中国山西太原联通 200 0.935s 0.184s 0.273s 0.381221s 82.975KB 82.975KB 217.655KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 111.19.244.88 中国陕西西安移动 200 0.891s 0.249s 0.319s 0.251200s 85.042KB 85.042KB 338.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 61.54.7.196 中国河南安阳联通 200 0.885s 0.053s 0.076s 0.144210s 82.975KB 82.975KB 575.373KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 42.81.85.231 中国天津电信 200 0.876s 0.108s 0.132s 0.405519s 85.042KB 85.042KB 209.711KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 3.220.1.154 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 200 0.853s 0.737s 0.751s 0.028459s 82.975KB 82.975KB 2.847MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 120.241.125.228 中国广东深圳移动 200 0.775s 0.042s 0.065s 0.561340s 85.042KB 85.042KB 151.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 111.19.244.59 中国陕西西安移动 200 0.752s 0.431s 0.462s 0.141640s 85.042KB 85.042KB 600.409KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 223.109.113.175 中国江苏徐州移动 200 0.749s 0.167s 0.24s 0.174502s 82.975KB 82.975KB 475.494KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.41.90 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.732s 0.268s 0.323s 0.136419s 85.042KB 85.042KB 623.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 221.204.209.212 中国山西太原联通 200 0.721s 0.132s 0.206s 0.164399s 82.975KB 82.975KB 504.715KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 211.162.179.148 中国四川成都长城宽带 200 0.72s 0.47s 0.494s 0.082259s 82.975KB 82.975KB 1008.699KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 124.14.5.141 中国上海长城宽带 200 0.648s 0.21s 0.256s 0.134458s 82.975KB 82.975KB 617.104KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 211.162.179.148 中国四川成都长城宽带 200 0.635s 0.42s 0.445s 0.055712s 82.975KB 82.975KB 1.454MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.41.75 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.632s 0.146s 0.186s 0.235961s 85.042KB 85.042KB 360.407KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区电信 电信 新疆 118.180.30.225 中国甘肃兰州电信 200 0.614s 0.071s 0.133s 0.194139s 82.975KB 82.975KB 427.398KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 106.120.158.68 中国北京电信 200 0.611s 0.223s 0.272s 0.120140s 85.042KB 85.042KB 707.857KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 117.34.34.122 中国陕西西安电信 200 0.607s 0.035s 0.089s 0.245801s 82.975KB 82.975KB 337.568KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 121.51.175.29 中国广东深圳腾讯云 200 0.578s 0.102s 0.158s 0.127940s 82.975KB 82.975KB 648.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 118.180.30.225 中国甘肃兰州电信 200 0.561s 0.026s 0.076s 0.214242s 82.975KB 82.975KB 387.294KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山移动 移动 辽宁 222.138.71.60 中国河南开封联通 200 0.56s 0.1s 0.142s 0.174120s 82.975KB 82.975KB 476.537KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 18.193.247.244 德国黑森法兰克福亚马逊云 200 0.554s 0.526s 0.527s 0.005549s 82.975KB 82.975KB 14.603MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 112.194.66.251 中国四川德阳联通 200 0.543s 0.047s 0.064s 0.210041s 82.975KB 82.975KB 395.04KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳联通 联通 湖北 116.162.13.169 中国湖南长沙联通 200 0.531s 0.152s 0.181s 0.205759s 82.975KB 82.975KB 403.261KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 117.180.229.27 中国西藏林芝移动 200 0.521s 0.019s 0.076s 0.142180s 82.975KB 82.975KB 583.588KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 119.147.106.118 中国广东东莞电信 200 0.51s 0.387s 0.398s 0.034239s 82.975KB 82.975KB 2.367MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 123.247.80.127 中国辽宁辽阳电信 200 0.505s 0.373s 0.393s 0.020418s 82.975KB 82.975KB 3.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 180.97.245.73 中国江苏徐州电信 200 0.488s 0.212s 0.233s 0.078946s 82.975KB 82.975KB 1.026MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州移动 移动 新疆 111.19.248.195 中国陕西西安移动 200 0.48s 0.094s 0.142s 0.147881s 85.042KB 85.042KB 575.07KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市联通 联通 辽宁 222.162.104.69 中国吉林延边联通 200 0.462s 0.171s 0.204s 0.102661s 85.042KB 85.042KB 828.377KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海崇明移动 移动 上海 58.49.157.232 中国湖北武汉电信 200 0.444s 0.062s 0.087s 0.205423s 82.975KB 82.975KB 403.921KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 118.180.31.89 中国甘肃兰州电信 200 0.442s 0.051s 0.109s 0.122540s 82.975KB 82.975KB 677.123KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 116.162.88.125 中国湖南岳阳联通 200 0.441s 0.024s 0.062s 0.128080s 85.042KB 85.042KB 663.976KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 103.105.60.79 中国北京朝阳 200 0.433s 0.039s 0.073s 0.174660s 82.975KB 82.975KB 475.064KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 120.232.15.213 中国广东移动 200 0.42s 0.061s 0.097s 0.153141s 85.042KB 85.042KB 555.318KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 121.51.175.29 中国广东深圳腾讯云 200 0.419s 0.191s 0.216s 0.067280s 82.975KB 82.975KB 1.204MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州联通 联通 广西 124.227.184.73 中国广西南宁电信 200 0.4s 0.019s 0.036s 0.170980s 82.975KB 82.975KB 485.288KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 54.79.36.20 澳大利亚新南威尔士悉尼亚马逊云 200 0.399s 0.37s 0.371s 0.004471s 82.975KB 82.975KB 18.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 103.105.60.190 中国北京朝阳 200 0.392s 0.082s 0.114s 0.134161s 82.975KB 82.975KB 618.47KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 117.180.229.18 中国西藏林芝移动 200 0.392s 0.023s 0.07s 0.099520s 82.975KB 82.975KB 833.748KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 211.162.179.148 中国四川成都长城宽带 200 0.392s 0.233s 0.249s 0.040333s 82.975KB 82.975KB 2.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 221.180.219.205 中国辽宁沈阳移动 200 0.388s 0.043s 0.064s 0.195120s 85.042KB 85.042KB 435.845KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 221.180.219.205 中国辽宁沈阳移动 200 0.385s 0.062s 0.107s 0.127360s 85.042KB 85.042KB 667.729KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 61.128.150.115 中国重庆大渡口电信 200 0.383s 0.179s 0.19s 0.049520s 82.975KB 82.975KB 1.636MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海黄南移动 移动 青海 111.19.230.253 中国陕西西安移动 200 0.381s 0.091s 0.129s 0.083800s 85.042KB 85.042KB 1014.821KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 112.25.105.107 中国江苏南京移动 200 0.381s 0.214s 0.233s 0.074687s 82.975KB 82.975KB 1.085MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 111.40.180.110 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.379s 0.054s 0.064s 0.160518s 85.042KB 85.042KB 529.797KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 180.97.252.199 中国江苏徐州电信 200 0.376s 0.167s 0.208s 0.033045s 82.975KB 82.975KB 2.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 111.31.105.58 中国天津移动 200 0.373s 0.088s 0.113s 0.122220s 85.042KB 85.042KB 695.811KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口移动 移动 辽宁 111.40.180.110 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.368s 0.057s 0.083s 0.074620s 85.042KB 85.042KB 1.113MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig