x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:tz660011.com    

时间 速度

检测时间:2022-09-23 11:17:03

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
150个点 10 40 21个独立IP 10个独立节点 有非200状态 1.857s 0.28s 0.502s 0.001s 文件不一致 文件不一致 34.853MB/s  
广西南宁移动 移动 广西 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 0 10.002s 2.889s 3.953s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 0 10.002s 0.158s 0.478s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 0 10.001s 0.017s 0.896s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江牡丹江移动 移动 黑龙江 156.238.128.16 中国香港Cloudinnovation 0 10s 6.976s 7.708s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市广电网 广电网 四川 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 0 10s 0.828s 1.321s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口移动 移动 辽宁 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 9.62s 7.923s 8.444s 0.000980s 7.047KB 7.047KB 7.022MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 0 9.264s 0.016s 0.187s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山壮族苗族自治州移动 移动 云南 156.238.128.16 中国香港Cloudinnovation 200 5.197s 1.819s 2.424s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 156.238.128.17 中国香港Cloudinnovation 200 5.12s 5.016s 5.018s 0.000063s 7.047KB 7.047KB 109.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市移动 移动 江西 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 4.784s 3.053s 3.743s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 4.228s 1.522s 1.951s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 34.146.237.208 日本东京谷歌云 200 3.97s 1.057s 2.207s 0.017620s 25.246KB 25.246KB 1.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 2.995s 1.288s 1.541s 0.000578s 7.047KB 7.047KB 11.906MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州电信 电信 云南 156.238.128.12 中国香港Cloudinnovation 200 2.874s 0.048s 0.336s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 156.238.128.12 中国香港Cloudinnovation 200 2.728s 0.002s 0.162s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 2.579s 0.269s 0.498s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 2.545s 0.239s 0.463s 0.000638s 7.047KB 7.047KB 10.786MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 156.238.128.17 中国香港Cloudinnovation 200 2.501s 0.042s 0.319s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 2.471s 0.03s 0.254s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 156.238.128.18 中国香港Cloudinnovation 200 2.388s 0.187s 0.44s 0.000700s 7.047KB 7.047KB 9.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 2.224s 0.026s 0.241s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 2.142s 1.176s 1.322s 0.000075s 7.047KB 7.047KB 91.756MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市移动 移动 河南 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 2.016s 0.503s 0.712s 0.000456s 7.047KB 7.047KB 15.091MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 156.238.128.19 中国香港Cloudinnovation 200 1.978s 0.006s 0.203s 0.000068s 7.047KB 7.047KB 101.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市移动 移动 陕西 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.964s 0.053s 0.328s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.705s 0.004s 0.281s 0.000585s 7.047KB 7.047KB 11.764MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市其他 其他 浙江 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.656s 0.17s 0.388s 0.000038s 7.047KB 7.047KB 181.098MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 192.169.120.8 中国台湾台北 200 1.631s 0.072s 0.437s 0.000073s 7.047KB 7.047KB 94.27MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.624s 0.032s 0.271s 0.010100s 7.047KB 7.047KB 697.71KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市移动 移动 陕西 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.616s 0.047s 0.285s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.613s 0.087s 0.333s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州移动 移动 新疆 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.612s 0.075s 0.358s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.607s 0.062s 0.291s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.595s 0.003s 0.218s 0.000065s 7.047KB 7.047KB 105.873MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市移动 移动 海南 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.581s 0.1s 0.277s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.566s 0.058s 0.245s 0.000424s 7.047KB 7.047KB 16.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.565s 0.03s 0.268s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.565s 0.368s 0.544s 0.000781s 7.047KB 7.047KB 8.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.565s 0.163s 0.444s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州联通 联通 广西 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.564s 0.019s 0.221s 0.000960s 7.047KB 7.047KB 7.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.56s 0.041s 0.22s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.559s 0.033s 0.222s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.557s 0.202s 0.474s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.538s 0.078s 0.249s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.533s 0.058s 0.291s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.52s 0.175s 0.422s 0.000660s 7.047KB 7.047KB 10.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.509s 0.011s 0.24s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.508s 0.033s 0.271s 0.000660s 7.047KB 7.047KB 10.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.502s 0.019s 0.257s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.472s 0.045s 0.264s 0.000740s 7.047KB 7.047KB 9.3MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.468s 0.195s 0.437s 0.000540s 7.047KB 7.047KB 12.744MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.467s 0.049s 0.329s 0.000601s 7.047KB 7.047KB 11.45MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.462s 0.171s 0.358s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.425s 0.013s 0.588s 0.000640s 7.047KB 7.047KB 10.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市联通 联通 贵州 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.403s 0.013s 0.228s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.403s 0.022s 0.234s 0.000540s 7.047KB 7.047KB 12.744MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山移动 移动 辽宁 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.397s 0.027s 0.236s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.39s 0.063s 0.249s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.385s 0.028s 0.231s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.373s 0.029s 0.226s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.365s 0.079s 0.342s 0.000060s 7.047KB 7.047KB 114.695MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市联通 联通 广东 129.227.156.179 中国香港 200 1.363s 0.043s 0.334s 0.000700s 7.047KB 7.047KB 9.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.362s 0.027s 0.21s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山移动 移动 安徽 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.36s 0.024s 0.221s 0.000700s 7.047KB 7.047KB 9.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市移动 移动 河南 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.356s 0.063s 0.286s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.349s 0.016s 0.22s 0.000601s 7.047KB 7.047KB 11.45MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳联通 联通 湖北 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.342s 0.063s 0.254s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.334s 0.02s 0.255s 0.000640s 7.047KB 7.047KB 10.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.329s 0.073s 0.315s 0.000640s 7.047KB 7.047KB 10.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.325s 0.015s 0.216s 0.000064s 7.047KB 7.047KB 107.527MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.323s 0.037s 0.29s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市电信 电信 广西 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.316s 0.057s 0.238s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.316s 0.026s 0.244s 0.000960s 7.047KB 7.047KB 7.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.311s 0.026s 0.254s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.311s 0.109s 0.291s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.311s 0.027s 0.247s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.305s 0.024s 0.203s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.302s 0.033s 0.226s 0.000068s 7.047KB 7.047KB 101.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.293s 0.016s 0.203s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.292s 0.152s 0.363s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.291s 0.028s 0.189s 0.000640s 7.047KB 7.047KB 10.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川泸州市移动 移动 四川 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.287s 0.043s 0.285s 0.000720s 7.047KB 7.047KB 9.558MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.283s 0.03s 0.215s 0.000444s 7.047KB 7.047KB 15.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.279s 0.029s 0.205s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南三门峡市联通 联通 河南 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.278s 0.018s 0.198s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪移动 移动 云南 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.273s 0.019s 0.242s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.272s 0.024s 0.2s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.272s 0.023s 0.2s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.267s 0.026s 0.202s 0.000640s 7.047KB 7.047KB 10.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.265s 0.026s 0.202s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.254s 0.04s 0.209s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京朝阳电信 电信 北京 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.254s 0.03s 0.186s 0.000520s 7.047KB 7.047KB 13.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.245s 0.014s 0.194s 0.000110s 7.047KB 7.047KB 62.561MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.245s 0.03s 0.231s 0.000660s 7.047KB 7.047KB 10.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市移动 移动 山东 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.242s 0.049s 0.28s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市电信 电信 辽宁 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.242s 0.043s 0.208s 0.000601s 7.047KB 7.047KB 11.45MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.239s 0.025s 0.19s 0.000660s 7.047KB 7.047KB 10.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.236s 0.019s 0.19s 0.000520s 7.047KB 7.047KB 13.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.233s 0.09s 0.254s 0.000040s 7.047KB 7.047KB 172.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.232s 0.037s 0.194s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.23s 0.013s 0.183s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市电信 电信 辽宁 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.225s 0.032s 0.197s 0.000640s 7.047KB 7.047KB 10.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.224s 0.043s 0.207s 0.000118s 7.047KB 7.047KB 58.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.224s 0.179s 0.352s 0.000470s 7.047KB 7.047KB 14.642MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市移动 移动 湖北 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.22s 0.02s 0.187s 0.000540s 7.047KB 7.047KB 12.744MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.217s 0.031s 0.206s 0.000040s 7.047KB 7.047KB 172.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市电信 电信 海南 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.215s 0.111s 0.287s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.206s 0.017s 0.237s 0.000600s 7.047KB 7.047KB 11.47MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.203s 0.043s 0.24s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市联通 联通 江苏 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.201s 0.039s 0.231s 0.000680s 7.047KB 7.047KB 10.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.18s 0.018s 0.21s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.152s 0.037s 0.221s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.137s 0.036s 0.215s 0.000061s 7.047KB 7.047KB 112.815MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.133s 0.035s 0.215s 0.000025s 7.047KB 7.047KB 275.269MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.125s 0.063s 0.224s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.113s 0.009s 0.187s 0.000098s 7.047KB 7.047KB 70.222MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.112s 0.019s 0.205s 0.000700s 7.047KB 7.047KB 9.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海浦东电信 电信 上海 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.107s 0.012s 0.18s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.101s 0.013s 0.188s 0.000045s 7.047KB 7.047KB 152.927MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 4.79.109.102 美国华盛顿Level3 200 1.09s 0.051s 0.211s 0.000434s 7.047KB 7.047KB 15.856MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.074s 0.06s 0.219s 0.000080s 7.047KB 7.047KB 86.021MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.072s 0.029s 0.194s 0.000050s 7.047KB 7.047KB 137.634MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 156.238.128.12 中国香港Cloudinnovation 200 1.068s 0.041s 0.257s 0.000580s 7.047KB 7.047KB 11.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.06s 0.036s 0.191s 0.000127s 7.047KB 7.047KB 54.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.059s 0.038s 0.186s 0.000054s 7.047KB 7.047KB 127.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.045s 0.008s 0.158s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.045s 0.005s 0.169s 0.000052s 7.047KB 7.047KB 132.341MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 1.01s 0.028s 0.168s 0.000121s 7.047KB 7.047KB 56.874MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 156.225.96.77 中国香港Cloudinnovation 200 0.995s 0.1s 0.301s 0.000074s 7.047KB 7.047KB 92.996MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 0.987s 0.027s 0.168s 0.000096s 7.047KB 7.047KB 71.685MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 0.971s 0.039s 0.174s 0.000049s 7.047KB 7.047KB 140.443MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 0.962s 0.013s 0.154s 0.000067s 7.047KB 7.047KB 102.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 4.79.219.67 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 0.961s 0.021s 0.15s 0.000620s 7.047KB 7.047KB 11.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 129.227.156.179 中国香港 200 0.767s 0.01s 0.171s 0.000075s 7.047KB 7.047KB 91.756MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 4.79.219.75 美国加利福尼亚圣何塞Level3 200 0.75s 0.008s 0.137s 0.000072s 7.047KB 7.047KB 95.579MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 34.146.237.208 日本东京谷歌云 200 0.625s 0.042s 0.136s 0.004680s 25.246KB 25.246KB 5.268MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 192.169.120.3 中国台湾台北 200 0.57s 0.074s 0.128s 0.000640s 7.047KB 7.047KB 10.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 38.122.90.197 美国华盛顿西雅图Cogent 200 0.525s 0.028s 0.101s 0.000045s 7.047KB 7.047KB 152.927MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 192.169.120.6 中国台湾台北 200 0.354s 0.032s 0.057s 0.000047s 7.047KB 7.047KB 146.419MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 104.166.160.226 英国英格兰伦敦Zenlayer 200 0.338s 0.005s 0.021s 0.000108s 7.047KB 7.047KB 63.72MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 129.227.55.4 日本东京 200 0.337s 0.026s 0.034s 0.000119s 7.047KB 7.047KB 57.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 129.227.55.3 日本东京 200 0.326s 0.022s 0.03s 0.000075s 7.047KB 7.047KB 91.756MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.86 中国澳门澳門電訊 200 0.286s 0.019s 0.024s 0.000560s 7.047KB 7.047KB 12.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 202.171.253.86 中国澳门澳門電訊 200 0.282s 0.02s 0.035s 0.000432s 7.047KB 7.047KB 15.93MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 156.225.96.79 中国香港Cloudinnovation 200 0.207s 0.025s 0.031s 0.000136s 7.047KB 7.047KB 50.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 156.225.96.78 中国香港Cloudinnovation 200 0.172s 0.015s 0.016s 0.000073s 7.047KB 7.047KB 94.27MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig