x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.tujibuluo.com    

时间 速度

检测时间:2022-08-17 04:04:43

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
184个点 10 39 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 9.834s 0.125s 0.209s 0s 3.53KB 3.53KB  
辽宁锦州移动 移动 辽宁 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市电信 电信 贵州 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.041s 0.073s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.002s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.014s 0.072s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.002s 0.035s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.027s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.019s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市移动 移动 陕西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.021s 0.087s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.048s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.003s 0.127s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.286s 0.397s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.031s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳电信 电信 陕西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.013s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆联通 联通 重庆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.009s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0s 0.052s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆移动 移动 安徽 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.003s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市联通 联通 湖北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.042s 0.098s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.002s 0.06s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 5.034s 6.261s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.036s 0.109s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南三门峡市联通 联通 河南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.041s 0.098s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.046s 0.075s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.052s 0.107s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.173s 0.392s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.034s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.034s 0.083s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.043s 0.091s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南白沙移动 移动 海南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.002s 0.04s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.002s 0.031s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.06s 0.099s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南信阳市移动 移动 河南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.228s 0.333s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川泸州市移动 移动 四川 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.026s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.017s 0.096s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.023s 0.134s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.039s 0.122s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.001s 0.043s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市移动 移动 湖北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.002s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.045s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.221s 0.35s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.07s 0.136s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.03s 0.083s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.009s 0.029s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.003s 0.016s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.014s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.007s 0.039s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.002s 0.017s 0.045s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.028s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.052s 0.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.021s 0.084s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.054s 0.138s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.017s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.001s 0.056s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0s 0.148s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.023s 0.072s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.023s 0.09s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市移动 移动 山东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.034s 0.086s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.009s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.027s 0.088s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.055s 0.188s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.037s 0.105s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.075s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市移动 移动 黑龙江 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.037s 0.108s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.034s 0.109s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.021s 0.067s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.049s 0.093s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.001s 0.053s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.016s 0.018s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.022s 0.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.253s 0.357s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.005s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.005s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.094s 0.165s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南电信 电信 贵州 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.03s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市其他 其他 广西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.027s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.025s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.049s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.039s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.125s 0.24s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川内江市电信 电信 四川 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.034s 0.097s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.003s 0.08s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州电信 电信 广西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.083s 0.113s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.09s 0.117s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.001s 0.217s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市联通 联通 江苏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.058s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.026s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.153s 0.251s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.089s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.004s 0.048s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.342s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.005s 0.04s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.27s 0.317s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.132s 1.426s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.072s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴联通 联通 浙江 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.013s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.021s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.223s 0.266s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.006s 0.033s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.04s 0.091s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.004s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.013s 0.114s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.069s 0.212s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市移动 移动 江苏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.037s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.033s 0.166s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.001s 0.11s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.111s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市电信 电信 青海 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.001s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封移动 移动 河南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.025s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.027s 0.084s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水电信 电信 甘肃 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.002s 0.072s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.001s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.021s 0.093s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.032s 0.098s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市电信 电信 安徽 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.042s 0.092s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.087s 0.148s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.011s 0.058s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.075s 0.198s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市联通 联通 湖南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.008s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.051s 0.116s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连电信 电信 辽宁 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.001s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市联通 联通 安徽 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.001s 0.045s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.018s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.009s 0.052s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10.001s 0.036s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.053s 0.106s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.043s 0.069s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳联通 联通 湖南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.002s 0.05s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义电信 电信 贵州 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.949s 1.591s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠电信 电信 安徽 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.051s 0.081s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.268s 0.337s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.004s 0.048s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.002s 0.085s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市电信 电信 河南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.03s 0.089s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.002s 0.06s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.011s 0.049s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 6.02s 6.652s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0s 0.148s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0s 0.056s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.038s 0.09s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.032s 0.094s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.019s 0.078s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.265s 0.362s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.168s 0.269s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.228s 0.306s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.027s 0.073s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.013s 0.116s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.037s 0.211s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.178s 0.232s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.062s 0.131s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 10s 0.002s 0.016s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.999s 0.721s 0.76s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州电信 电信 广东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.76s 0.005s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.712s 2.473s 2.533s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.452s 0.012s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.362s 0.11s 0.169s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.341s 0.132s 0.177s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州联通 联通 福建 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.324s 0.085s 0.139s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.292s 0.013s 0.071s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.284s 0.045s 0.073s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.278s 0.072s 0.107s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.257s 0.048s 0.085s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.256s 0.017s 0.07s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市鹏博士 鹏博士 重庆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.256s 0.007s 0.108s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市鹏博士 鹏博士 重庆 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.252s 0.006s 0.094s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.248s 0.007s 0.068s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.248s 0.01s 0.045s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.244s 0.005s 0.071s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.243s 0.034s 0.091s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市移动 移动 广东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.242s 0.033s 0.06s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.24s 0.002s 0.037s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.23s 0.02s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.222s 0.006s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.219s 0.008s 0.061s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.215s 0.004s 0.073s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.215s 0.005s 0.058s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.215s 0.005s 0.121s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 9.21s 0.002s 0.118s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 8.725s 0.006s 0.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 连接失败 * 0.021s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 192.168.8.1 Local Address 200 0.247s 0s 0.004s 0.213180s 3.53KB 3.53KB 16.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 43.135.88.116 中国香港腾讯云 0 0.115s 0.043s 0.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig