x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:video13.zdavsp.com    

时间 速度

检测时间:2022-08-17 03:21:20

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
186个点 10 39 3个独立IP 2个独立节点 有非200状态 2.364s 0.276s 0.505s 0s 615B 615B 15.804MB/s  
北京北京市电信 电信 北京 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 0 15.504s 1.289s 1.506s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 0 10.002s 2.997s 3.604s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 0 10.001s 0.089s 0.304s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 0 9.965s 8.098s 8.261s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 7.332s 0.054s 5.225s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 6.462s 5.247s 5.527s 0.002440s 615B 615B 246.142KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 6.429s 3.68s 3.985s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 5.585s 0.071s 0.283s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 4.709s 3.994s 4.17s 0.000006s 615B 615B 97.752MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 4.617s 0.228s 0.537s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 4.352s 0.023s 0.211s 0.000155s 615B 615B 3.784MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津滨海移动 移动 天津 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 4.269s 0.331s 0.559s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 3.946s 1.247s 1.454s 0.000152s 615B 615B 3.859MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市移动 移动 吉林 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.703s 0.024s 0.246s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市移动 移动 湖北 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 3.54s 0.055s 0.231s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 3.518s 0.693s 0.911s 0.000210s 615B 615B 2.793MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 3.284s 0.81s 1.153s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 3.259s 0.738s 0.949s 0.000150s 615B 615B 3.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 3.142s 0.024s 1.195s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽池州市移动 移动 安徽 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 3.136s 0.05s 0.28s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 3.1s 0.558s 0.831s 0.000157s 615B 615B 3.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 3.05s 0.366s 0.539s 0.000147s 615B 615B 3.99MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市鹏博士 鹏博士 重庆 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.998s 0.567s 0.774s 0.000155s 615B 615B 3.784MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.971s 0.122s 0.318s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.942s 0.572s 0.749s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.939s 0.25s 0.538s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.938s 0.095s 0.362s 0.000157s 615B 615B 3.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东江门市联通 联通 广东 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.844s 0.574s 0.732s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.822s 0.08s 0.328s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.796s 0.165s 0.401s 0.000200s 615B 615B 2.933MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.782s 0.47s 0.629s 0.000153s 615B 615B 3.833MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.756s 0.202s 0.474s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州电信 电信 广东 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.722s 0.03s 0.233s 0.000149s 615B 615B 3.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳移动 移动 陕西 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.698s 0.024s 0.282s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市移动 移动 辽宁 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.687s 0.284s 0.515s 0.000220s 615B 615B 2.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝北电信 电信 重庆 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.664s 0.344s 0.515s 0.000158s 615B 615B 3.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.656s 0.126s 0.375s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州联通 联通 福建 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.655s 0.185s 0.365s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.637s 0.379s 0.588s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.63s 0.143s 0.394s 0.000300s 615B 615B 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.611s 0.251s 0.454s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.602s 0.033s 0.258s 0.000154s 615B 615B 3.809MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.59s 0.11s 0.36s 0.000120s 615B 615B 4.888MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆联通 联通 重庆 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.571s 0.335s 0.527s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.567s 0.027s 0.298s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.561s 0.099s 0.273s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.53s 0.088s 0.331s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市联通 联通 陕西 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.523s 0.109s 0.336s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.523s 0.156s 0.378s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.504s 0.037s 0.267s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.503s 0.051s 0.277s 0.000240s 615B 615B 2.444MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山移动 移动 黑龙江 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.502s 0.02s 0.223s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市移动 移动 河南 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.48s 0.029s 0.242s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.477s 0.062s 0.235s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.471s 0.059s 0.28s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.468s 0.023s 0.205s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯移动 移动 内蒙古 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.453s 0.063s 0.291s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山市移动 移动 安徽 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.451s 0.044s 0.272s 0.000300s 615B 615B 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.445s 0.149s 0.345s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.444s 0.17s 0.336s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市电信 电信 河南 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.43s 0.045s 0.256s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口电信 电信 海南 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.428s 0.211s 0.393s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.427s 0.047s 0.275s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.423s 0.024s 0.218s 0.000280s 615B 615B 2.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.419s 0.012s 0.19s 0.000240s 615B 615B 2.444MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.399s 0.041s 0.247s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.398s 0.094s 0.289s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.396s 0.037s 0.253s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.386s 0.065s 0.26s 0.000260s 615B 615B 2.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.381s 0.039s 0.238s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.38s 0.025s 0.241s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市联通 联通 辽宁 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.377s 0.075s 0.275s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市移动 移动 河南 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.373s 0.048s 0.261s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市移动 移动 江苏 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.369s 0.038s 0.25s 0.000200s 615B 615B 2.933MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西抚州移动 移动 江西 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.369s 0.042s 0.258s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.365s 0.03s 0.252s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.36s 0.073s 0.269s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.35s 0.09s 0.279s 0.000120s 615B 615B 4.888MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.349s 0.025s 0.232s 0.000320s 615B 615B 1.833MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市联通 联通 湖北 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.349s 0.046s 0.252s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.345s 0.03s 0.24s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.342s 0.029s 0.2s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭电信 电信 湖南 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.341s 0.014s 0.189s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.34s 0.027s 0.234s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.34s 0.078s 0.276s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.336s 0.047s 0.238s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.333s 0.01s 0.175s 0.000154s 615B 615B 3.809MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳联通 联通 湖南 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.332s 0.04s 0.244s 0.000120s 615B 615B 4.888MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.33s 0.076s 0.267s 0.000220s 615B 615B 2.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.33s 0.026s 0.228s 0.000200s 615B 615B 2.933MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.325s 0.019s 0.177s 0.000140s 615B 615B 4.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 107.148.17.98 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.32s 0.094s 0.282s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.32s 0.053s 0.255s 0.000160s 615B 615B 3.666MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市联通 联通 河南 198.2.199.184 美国加利福尼亚圣何塞 200 2.318s 0.038s 0.232s 0.000340s 615B 615B 1.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市联通 联通 江苏 45.83.118.18 美国加利福尼亚洛杉矶 200 2.314s 0.028s 0.227s 0.000180s 615B 615B 3.258MB/s 查看 GET    PING&n