x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:semo22.qdbsh.cn    

时间 速度

检测时间:2022-08-14 14:19:00

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
76个点 3 31 41个独立IP 26个独立节点 200 0.32s 0.036s 0.072s 0.001s 文件不一致 文件不一致 66.878MB/s  
甘肃白银市移动 移动 甘肃 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 3.856s 0.036s 0.085s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 112.47.20.86 中国福建泉州移动 200 2.755s 0.016s 0.072s 0.000500s 10.653KB 10.653KB 20.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 1.494s 0.359s 0.569s 0.000560s 10.653KB 10.653KB 18.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 118.183.8.119 中国甘肃金昌电信 200 0.836s 0.095s 0.235s 0.000640s 10.653KB 10.653KB 16.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.29.52.131 中国海南海口移动 200 0.832s 0.149s 0.336s 0.004940s 10.653KB 10.653KB 2.106MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京电信 电信 江苏 112.47.20.86 中国福建泉州移动 200 0.714s 0.143s 0.273s 0.010200s 10.653KB 10.653KB 1.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 116.55.252.186 中国云南昆明电信 200 0.689s 0.075s 0.17s 0.000540s 10.653KB 10.653KB 19.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 42.4.53.183 中国辽宁抚顺联通 200 0.437s 0.011s 0.085s 0.000570s 10.653KB 10.653KB 18.252MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.385s 0.029s 0.147s 0.000500s 10.653KB 10.653KB 20.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 180.119.234.171 中国江苏扬州电信 200 0.363s 0.029s 0.064s 0.000500s 10.255KB 10.255KB 20.029MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 42.4.53.183 中国辽宁抚顺联通 200 0.355s 0.021s 0.073s 0.000500s 10.653KB 10.653KB 20.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州移动 移动 云南 36.142.2.115 中国甘肃兰州移动 200 0.354s 0.026s 0.087s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.33s 0.01s 0.074s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 180.119.234.111 中国江苏扬州电信 200 0.323s 0.119s 0.195s 0.000067s 10.653KB 10.653KB 155.278MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.316s 0.013s 0.044s 0.000703s 10.653KB 10.653KB 14.799MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市电信 电信 青海 180.119.234.198 中国江苏扬州电信 200 0.287s 0.091s 0.137s 0.000058s 10.653KB 10.653KB 179.373MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 112.46.34.251 中国陕西西安移动 200 0.269s 0.016s 0.065s 0.000500s 10.653KB 10.653KB 20.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 114.112.221.210 中国北京西城电信 200 0.264s 0.057s 0.083s 0.000370s 10.653KB 10.653KB 28.118MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州移动 移动 广东 121.51.175.16 中国广东深圳腾讯云 200 0.261s 0.054s 0.083s 0.000368s 10.653KB 10.653KB 28.271MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 180.119.234.111 中国江苏扬州电信 200 0.259s 0.047s 0.097s 0.000031s 10.653KB 10.653KB 335.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 59.83.204.153 中国江苏南京联通 200 0.253s 0.014s 0.057s 0.000540s 10.653KB 10.653KB 19.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 180.96.32.88 中国江苏南京电信 200 0.252s 0.177s 0.186s 0.000271s 10.653KB 10.653KB 38.39MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 180.119.234.199 中国江苏扬州电信 200 0.249s 0.081s 0.121s 0.000029s 10.653KB 10.653KB 358.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 112.46.34.59 中国陕西西安移动 200 0.247s 0.023s 0.057s 0.000700s 10.653KB 10.653KB 14.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 118.183.8.108 中国甘肃金昌电信 200 0.241s 0.058s 0.098s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.235s 0.014s 0.05s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市联通 联通 吉林 114.112.221.210 中国北京西城电信 200 0.234s 0.033s 0.068s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 42.81.15.106 中国天津电信 200 0.232s 0.007s 0.025s 0.000300s 10.653KB 10.653KB 34.679MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 114.112.221.210 中国北京西城电信 200 0.231s 0.008s 0.048s 0.000600s 10.653KB 10.653KB 17.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 117.169.113.141 中国江西南昌移动 200 0.224s 0.039s 0.071s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠移动 移动 安徽 180.119.234.111 中国江苏扬州电信 200 0.219s 0.038s 0.057s 0.000800s 10.653KB 10.653KB 13.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 112.90.43.63 中国广东揭阳联通 200 0.212s 0.009s 0.039s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 116.55.252.186 中国云南昆明电信 200 0.208s 0.129s 0.146s 0.000031s 10.653KB 10.653KB 335.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市移动 移动 内蒙古 183.204.69.195 中国河南郑州移动 200 0.208s 0.019s 0.052s 0.000640s 10.653KB 10.653KB 16.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市移动 移动 河南 180.119.234.199 中国江苏扬州电信 200 0.196s 0.02s 0.049s 0.000680s 10.653KB 10.653KB 15.299MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 223.85.108.10 中国四川甘孜移动 200 0.193s 0.028s 0.052s 0.011820s 10.653KB 10.653KB 901.296KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南三门峡市联通 联通 河南 114.112.221.170 中国北京西城电信 200 0.191s 0.012s 0.043s 0.000540s 10.653KB 10.653KB 19.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌移动 移动 海南 112.90.43.63 中国广东揭阳联通 200 0.19s 0.028s 0.054s 0.000860s 10.653KB 10.653KB 12.097MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市移动 移动 江苏 117.169.113.141 中国江西南昌移动 200 0.181s 0.012s 0.04s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市联通 联通 辽宁 42.4.53.189 中国辽宁抚顺联通 200 0.176s 0.016s 0.033s 0.000350s 10.653KB 10.653KB 29.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 42.81.15.106 中国天津电信 200 0.175s 0.016s 0.036s 0.000500s 10.653KB 10.653KB 20.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 111.41.56.190 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.169s 0.02s 0.04s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 116.55.252.186 中国云南昆明电信 200 0.168s 0.012s 0.036s 0.000660s 10.653KB 10.653KB 15.763MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 222.218.187.212 中国广西防城港电信 200 0.168s 0.026s 0.047s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 114.112.221.210 中国北京西城电信 200 0.165s 0.007s 0.019s 0.002500s 10.653KB 10.653KB 4.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 111.19.134.140 中国陕西咸阳移动 200 0.162s 0.011s 0.034s 0.000540s 10.653KB 10.653KB 19.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川泸州市移动 移动 四川 112.46.34.59 中国陕西西安移动 200 0.157s 0.014s 0.036s 0.000540s 10.653KB 10.653KB 19.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 117.169.113.141 中国江西南昌移动 200 0.157s 0.023s 0.041s 0.000520s 10.255KB 10.255KB 19.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 120.221.226.228 中国山东青岛移动 200 0.157s 0.015s 0.033s 0.005880s 10.653KB 10.653KB 1.769MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 180.119.234.111 中国江苏扬州电信 200 0.157s 0.019s 0.042s 0.000104s 10.653KB 10.653KB 100.035MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市联通 联通 山东 42.81.15.106 中国天津电信 200 0.153s 0.011s 0.03s 0.000560s 10.653KB 10.653KB 18.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市联通 联通 河北 42.81.85.234 中国天津电信 200 0.153s 0.025s 0.041s 0.000500s 10.653KB 10.653KB 20.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 222.218.187.115 中国广西防城港电信 200 0.152s 0.021s 0.036s 0.000540s 10.653KB 10.653KB 19.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山移动 移动 辽宁 42.4.53.183 中国辽宁抚顺联通 200 0.147s 0.015s 0.038s 0.000480s 10.653KB 10.653KB 21.674MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 221.181.34.218 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.145s 0.016s 0.034s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 180.119.234.198 中国江苏扬州电信 200 0.143s 0.026s 0.054s 0.000087s 10.653KB 10.653KB 119.582MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 183.204.69.195 中国河南郑州移动 200 0.143s 0.012s 0.03s 0.000540s 10.653KB 10.653KB 19.266MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市联通 联通 广东 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.139s 0.009s 0.032s 0.000345s 10.653KB 10.653KB 30.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 36.142.2.237 中国甘肃兰州移动 200 0.139s 0.023s 0.036s 0.015000s 10.653KB 10.653KB 710.221KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 222.218.187.115 中国广西防城港电信 200 0.138s 0.024s 0.033s 0.000780s 10.653KB 10.653KB 13.338MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 116.55.252.186 中国云南昆明电信 200 0.137s 0.011s 0.026s 0.002380s 10.653KB 10.653KB 4.371MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 180.119.234.198 中国江苏扬州电信 200 0.134s 0.017s 0.038s 0.000174s 10.653KB 10.653KB 59.791MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州电信 电信 广东 220.112.25.162 中国广东深圳长城宽带 200 0.134s 0.009s 0.014s 0.000499s 10.653KB 10.653KB 20.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 114.112.221.128 中国北京西城电信 200 0.118s 0.012s 0.023s 0.000500s 10.653KB 10.653KB 20.807MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 222.218.187.75 中国广西防城港电信 200 0.113s 0.015s 0.025s 0.000520s 10.653KB 10.653KB 20.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.112s 0.014s 0.032s 0.000072s 10.653KB 10.653KB 144.495MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 114.112.221.210 中国北京西城电信 200 0.093s 0.019s 0.034s 0.000060s 10.653KB 10.653KB 173.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 117.169.113.177 中国江西南昌移动 200 0.086s 0.018s 0.031s 0.000049s 10.653KB 10.653KB 212.319MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 117.169.113.141 中国江西南昌移动 200 0.077s 0.029s 0.039s 0.000058s 10.255KB 10.255KB 172.664MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 114.112.221.210 中国北京西城电信 200 0.076s 0.015s 0.028s 0.000027s 10.653KB 10.653KB 385.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 180.119.234.199 中国江苏扬州电信 200 0.075s 0.016s 0.028s 0.000040s 10.653KB 10.653KB 260.091MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 180.119.234.198 中国江苏扬州电信 200 0.073s 0.004s 0.018s 0.000042s 10.653KB 10.653KB 247.706MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.071s 0.008s 0.018s 0.000079s 10.653KB 10.653KB 131.692MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.06s 0.008s 0.019s 0.000045s 10.653KB 10.653KB 231.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 180.119.234.199 中国江苏扬州电信 200 0.055s 0.005s 0.012s 0.000078s 10.653KB 10.653KB 133.38MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 180.96.32.94 中国江苏南京电信 200 0.048s 0.003s 0.011s 0.000033s 10.653KB 10.653KB 315.262MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig