x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.kelewl.cc    

时间 速度

检测时间:2022-08-06 10:37:33

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
174个点 9 39 10个独立IP 3个独立节点 有非200状态 1.304s 0.456s 0.847s 0.004s 文件不一致 文件不一致 20.148MB/s  
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 * 连接失败 * 15.044s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 * 连接失败 * 10.008s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 * 连接失败 * 10.016s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市联通 联通 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市电信 电信 吉林 * 连接失败 * 10.04s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市联通 联通 广东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市电信 电信 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市电信 电信 广东 * 连接失败 * 1.318s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 * 连接失败 * 1.355s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 5.911s 5.007s 5.179s 0.000056s 8.729KB 8.729KB 152.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 5.507s 5.303s 5.486s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州联通 联通 贵州 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 5.399s 0.135s 5.284s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市联通 联通 湖北 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 5.389s 5.056s 5.222s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州移动 移动 湖南 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 5.37s 0.153s 5.308s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 5.247s 0.081s 5.228s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟联通 联通 内蒙古 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 4.048s 3.638s 3.842s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市联通 联通 安徽 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 3.917s 3.601s 3.759s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 104.21.81.146 泛播Cloudflare 200 3.802s 2.22s 2.467s 0.016715s 7.734KB 7.734KB 462.721KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 3.642s 2.701s 2.897s 0.000046s 8.729KB 8.729KB 185.324MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 * 连接失败 * 3.384s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山移动 移动 黑龙江 104.21.81.146 泛播Cloudflare 200 3.07s 0.031s 0.341s 0.004140s 7.701KB 7.701KB 1.817MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 2.897s 2.478s 2.685s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 104.21.81.146 泛播Cloudflare 200 2.878s 0.04s 0.229s 0.378343s 7.701KB 7.701KB 20.355KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 172.67.189.253 泛播Cloudflare 200 2.825s 0.008s 0.32s 0.015025s 7.715KB 7.715KB 513.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 172.67.189.253 泛播Cloudflare 200 2.823s 0.038s 0.342s 0.007180s 7.701KB 7.701KB 1.047MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 2.774s 0.945s 1.107s 0.000050s 8.729KB 8.729KB 170.498MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 2.772s 0.547s 0.806s 0.001140s 8.729KB 8.729KB 7.478MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 2.734s 0.653s 0.84s 0.000780s 8.729KB 8.729KB 10.929MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市电信 电信 青海 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 2.67s 0.092s 0.28s 0.000046s 8.729KB 8.729KB 185.324MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 172.67.189.253 泛播Cloudflare 200 2.653s 0.02s 0.195s 0.003820s 7.701KB 7.701KB 1.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 2.593s 0.487s 0.73s 0.000620s 8.729KB 8.729KB 13.75MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 2.4s 0.022s 2.37s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北咸宁移动 移动 湖北 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 2.364s 0.062s 2.331s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 2.357s 0.077s 0.248s 0.000068s 8.729KB 8.729KB 125.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 2.323s 0.091s 2.312s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 2.318s 0.375s 0.558s 0.000089s 8.729KB 8.729KB 95.785MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 连接失败 * 2.275s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 2.144s 1.845s 2.143s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 2.034s 0.012s 0.193s 0.000150s 8.729KB 8.729KB 56.833MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 2.03s 0.028s 0.202s 0.000134s 8.729KB 8.729KB 63.619MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.876s 0.043s 0.204s 0.000125s 8.729KB 8.729KB 68.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 * 连接失败 * 1.781s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.661s 0.001s 0.164s 0.000173s 8.729KB 8.729KB 49.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.638s 0.035s 0.182s 0.000059s 8.729KB 8.729KB 144.49MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 1.58s 1.301s 1.558s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.566s 0.058s 0.18s 0.000153s 8.729KB 8.729KB 55.718MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.54s 0.052s 0.209s 0.000115s 8.729KB 8.729KB 74.13MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.526s 0.026s 0.17s 0.000068s 8.729KB 8.729KB 125.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.525s 0.029s 0.191s 0.000102s 8.729KB 8.729KB 83.577MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.511s 0.014s 0.152s 0.000112s 8.729KB 8.729KB 76.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.506s 0.036s 0.191s 0.000186s 8.729KB 8.729KB 45.833MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 1.482s 0.209s 1.412s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南安阳市电信 电信 河南 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 1.429s 1.228s 1.393s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 1.387s 1.138s 1.341s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 1.363s 0.982s 1.165s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 1.319s 1.011s 1.318s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 1.149s 0.802s 1.148s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.094s 0.078s 0.16s 0.000049s 8.729KB 8.729KB 173.977MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 1.062s 0.045s 0.152s 0.000127s 8.729KB 8.729KB 67.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 1.056s 0.789s 1.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 1.04s 0.836s 0.994s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.991s 0.465s 0.843s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 * 连接失败 * 0.931s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 * 连接失败 * 0.912s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.901s 0.657s 0.836s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市联通 联通 广西 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.896s 0.524s 0.71s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.892s 0.465s 0.795s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 154.12.33.112 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.886s 0.522s 0.703s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.885s 0.417s 0.657s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京电信 电信 江苏 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.787s 0.439s 0.687s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.725s 0.306s 0.514s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 154.12.33.93 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.663s 0.307s 0.484s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.659s 0.285s 0.47s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.653s 0.298s 0.601s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市电信 电信 四川 154.12.33.43 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.595s 0.064s 0.54s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市移动 移动 黑龙江 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.588s 0.169s 0.445s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市移动 移动 江西 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.576s 0.018s 0.295s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.574s 0.214s 0.483s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.573s 0.267s 0.57s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市联通 联通 江苏 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.564s 0.334s 0.535s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.537s 0.355s 0.524s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.525s 0.075s 0.362s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 154.12.33.29 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.525s 0.187s 0.356s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.524s 0.322s 0.496s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.477s 0.108s 0.292s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.467s 0.242s 0.426s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市移动 移动 四川 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.459s 0.102s 0.318s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.459s 0.095s 0.348s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.453s 0.096s 0.398s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡移动 移动 河南 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.429s 0.119s 0.362s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 * 连接失败 * 0.426s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口电信 电信 海南 * 连接失败 * 0.426s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.416s 0.144s 0.279s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.394s 0.191s 0.346s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.385s 0.062s 0.223s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.379s 0.085s 0.35s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州移动 移动 云南 154.12.33.46 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.374s 0.124s 0.319s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.37s 0.056s 0.338s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 154.12.33.112 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.363s 0.012s 0.188s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.358s 0.06s 0.331s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市移动 移动 山东 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.357s 0.05s 0.324s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.356s 0.04s 0.197s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.356s 0.114s 0.309s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市移动 移动 河南 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.347s 0.042s 0.318s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.345s 0.052s 0.315s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 0.341s 0.084s 0.3s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.336s 0.06s 0.285s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.33s 0.103s 0.31s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳移动 移动 陕西 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.323s 0.054s 0.277s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 0.318s 0.064s 0.28s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽池州市移动 移动 安徽 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 0.318s 0.056s 0.289s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市移动 移动 河北 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.318s 0.066s 0.272s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市移动 移动 青海 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.313s 0.053s 0.257s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.304s 0.071s 0.272s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 0.301s 0.067s 0.273s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.301s 0.035s 0.249s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 * 连接失败 * 0.297s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.293s 0.059s 0.251s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.285s 0.079s 0.253s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南移动 移动 贵州 154.12.33.43 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.285s 0.092s 0.271s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 172.67.189.253 泛播Cloudflare 0 0.277s 0.031s 0.235s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.276s 0.022s 0.225s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.269s 0.05s 0.23s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市移动 移动 江苏 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 0.262s 0.029s 0.237s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 0.256s 0.055s 0.25s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 0.254s 0.039s 0.239s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.245s 0.046s 0.208s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市移动 移动 广西 104.21.81.146 泛播Cloudflare 0 0.237s 0.035s 0.235s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.237s 0.037s 0.212s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原移动 移动 吉林 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.228s 0.018s 0.226s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 * 连接失败 * 0.211s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 154.12.33.67 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.209s 0.008s 0.181s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 0.203s 0.004s 0.005s 0.000044s 8.729KB 8.729KB 193.748MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.203s 0.029s 0.183s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 0 0.197s 0.028s 0.186s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 154.12.33.108 美国加利福尼亚洛杉矶Cogent 200 0.178s 0.003s 0.004s 0.000053s 8.729KB 8.729KB 160.847MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 * 连接失败 * 0.153s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳电信 电信 安徽 * 连接失败 * 0.137s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 * 连接失败 * 0.115s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 * 连接失败 * 0.112s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 * 连接失败 * 0.089s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 * 连接失败 * 0.085s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 * 连接失败 * 0.085s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 * 连接失败 * 0.059s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 * 连接失败 * 0.058s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 * 连接失败 * 0.056s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市电信 电信 湖南 * 连接失败 * 0.054s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕尾市移动 移动 广东 * 连接失败 * 0.053s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 * 连接失败 * 0.051s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 * 连接失败 * 0.047s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 * 连接失败 * 0.046s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 连接失败 * 0.044s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 * 连接失败 * 0.044s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 * 连接失败 * 0.039s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城电信 电信 新疆 * 连接失败 * 0.04s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市电信 电信 山东 * 连接失败 * 0.036s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪移动 移动 辽宁 * 连接失败 * 0.038s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 * 连接失败 * 0.036s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 * 连接失败 * 0.029s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市电信 电信 安徽 * 连接失败 * 0.023s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 * 连接失败 * 0.02s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 127.0.0.1 Local Address 403 0.016s 0.002s 0.002s 0.000030s 197B 197B 6.262MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 * 连接失败 * 0.014s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig