x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:005.ink    

时间 速度

检测时间:2022-08-05 10:31:19

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
162个点 9 39 55个独立IP 40个独立节点 有非200状态 0.305s 0.047s 0.091s 0.001s 文件不一致 文件不一致 50.803MB/s  
海南儋州移动 移动 海南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 * 连接失败 * 0.001s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 112.47.20.86 中国福建泉州移动 200 2.265s 0.132s 0.25s 0.000420s 7.699KB 7.699KB 17.902MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 111.29.52.131 中国海南海口移动 200 1.529s 0.004s 0.24s 0.000420s 7.506KB 7.506KB 17.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 23.225.14.101 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudradium 200 1.267s 0.006s 0.173s 0.000620s 7.697KB 7.697KB 12.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 1.111s 0.155s 0.291s 0.001360s 7.506KB 7.506KB 5.39MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 112.16.242.99 中国浙江温州移动 200 1.038s 0.332s 0.473s 0.000400s 7.692KB 7.692KB 18.78MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 128.14.246.10 美国Zenlayer 200 0.993s 0s 0.245s 0.000026s 7.695KB 7.695KB 289.037MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.965s 0.006s 0.365s 0.000420s 7.506KB 7.506KB 17.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州市移动 移动 广西 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.926s 0.004s 0.123s 0.000400s 7.695KB 7.695KB 18.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝藏族羌族自治州移动 移动 四川 112.17.55.191 中国浙江金华移动 200 0.89s 0.002s 0.092s 0.000400s 7.699KB 7.699KB 18.797MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 101.106.238.216 中国黑龙江哈尔滨长城宽带 200 0.884s 0.608s 0.612s 0.000393s 7.691KB 7.691KB 19.112MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.871s 0.18s 0.28s 0.000400s 7.695KB 7.695KB 18.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.781s 0.058s 0.147s 0.000440s 7.695KB 7.695KB 17.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 211.162.172.153 中国四川成都长城宽带 200 0.703s 0.495s 0.519s 0.000421s 7.691KB 7.691KB 17.841MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 183.201.223.85 中国山西临汾移动 200 0.635s 0.068s 0.12s 0.001700s 7.696KB 7.696KB 4.421MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 112.16.242.99 中国浙江温州移动 200 0.591s 0.058s 0.171s 0.000400s 7.692KB 7.692KB 18.78MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 183.204.69.195 中国河南郑州移动 200 0.567s 0.2s 0.268s 0.000420s 7.695KB 7.695KB 17.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 43.132.81.29 新加坡腾讯云 200 0.541s 0.198s 0.274s 0.000081s 7.691KB 7.691KB 92.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 112.16.242.99 中国浙江温州移动 200 0.535s 0.056s 0.128s 0.000480s 7.692KB 7.692KB 15.65MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 23.248.167.10 美国弗吉尼亚雷斯顿 200 0.52s 0.473s 0.482s 0.000025s 7.696KB 7.696KB 300.636MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 221.181.34.218 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.502s 0.005s 0.097s 0.008369s 7.695KB 7.695KB 919.502KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 124.202.188.150 中国北京鹏博士 200 0.496s 0.194s 0.239s 0.000438s 7.693KB 7.693KB 17.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 42.4.53.183 中国辽宁抚顺联通 200 0.492s 0.011s 0.058s 0.000420s 7.694KB 7.694KB 17.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 43.132.80.28 新加坡腾讯云 200 0.481s 0.159s 0.232s 0.000067s 7.691KB 7.691KB 112.107MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市联通 联通 湖南 180.119.234.192 中国江苏扬州电信 200 0.435s 0.004s 0.086s 0.000400s 7.695KB 7.695KB 18.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 180.119.234.192 中国江苏扬州电信 200 0.435s 0.022s 0.114s 0.000380s 7.695KB 7.695KB 19.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州电信 电信 云南 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.42s 0.101s 0.157s 0.001160s 7.695KB 7.695KB 6.478MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密市电信 电信 新疆 117.169.113.141 中国江西南昌移动 200 0.393s 0.004s 0.095s 0.000480s 7.697KB 7.697KB 15.66MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 112.16.242.99 中国浙江温州移动 200 0.389s 0.082s 0.136s 0.000420s 7.692KB 7.692KB 17.886MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 112.17.55.191 中国浙江金华移动 200 0.385s 0.083s 0.147s 0.000420s 7.699KB 7.699KB 17.902MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市移动 移动 贵州 112.17.55.191 中国浙江金华移动 200 0.381s 0.142s 0.19s 0.000400s 7.699KB 7.699KB 18.797MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.381s 0.07s 0.137s 0.000400s 7.506KB 7.506KB 18.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原移动 移动 吉林 112.17.55.191 中国浙江金华移动 200 0.378s 0.001s 0.059s 0.000420s 7.699KB 7.699KB 17.902MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆铁门关市电信 电信 新疆 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.374s 0.024s 0.099s 0.000400s 7.697KB 7.697KB 18.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 116.55.252.186 中国云南昆明电信 200 0.352s 0.006s 0.058s 0.000500s 7.506KB 7.506KB 14.66MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西防城港电信 电信 广西 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.351s 0.081s 0.134s 0.000420s 7.697KB 7.697KB 17.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.345s 0.118s 0.166s 0.000380s 7.506KB 7.506KB 19.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.344s 0.004s 0.078s 0.000400s 7.697KB 7.697KB 18.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市联通 联通 辽宁 42.4.53.109 中国辽宁抚顺联通 200 0.338s 0.129s 0.135s 0.000400s 7.694KB 7.694KB 18.785MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 120.233.180.23 中国广东广州移动 200 0.337s 0.061s 0.114s 0.000400s 7.506KB 7.506KB 18.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 42.4.53.189 中国辽宁抚顺联通 200 0.336s 0.017s 0.073s 0.000409s 7.694KB 7.694KB 18.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.336s 0.175s 0.206s 0.000290s 7.695KB 7.695KB 25.914MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 42.4.53.213 中国辽宁抚顺联通 200 0.328s 0.004s 0.061s 0.000409s 7.694KB 7.694KB 18.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.318s 0.04s 0.099s 0.000560s 7.506KB 7.506KB 13.089MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 42.4.53.109 中国辽宁抚顺联通 200 0.316s 0.151s 0.178s 0.001100s 7.694KB 7.694KB 6.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贺州市电信 电信 广西 180.119.234.164 中国江苏扬州电信 200 0.315s 0.088s 0.125s 0.009040s 7.695KB 7.695KB 851.251KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.31s 0.004s 0.096s 0.000380s 7.695KB 7.695KB 19.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山移动 移动 辽宁 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.303s 0.004s 0.068s 0.000480s 7.506KB 7.506KB 15.271MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.293s 0.081s 0.131s 0.000042s 7.697KB 7.697KB 178.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 118.183.8.108 中国甘肃金昌电信 200 0.292s 0.004s 0.059s 0.000460s 7.698KB 7.698KB 16.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 180.119.234.192 中国江苏扬州电信 200 0.29s 0.023s 0.236s 0.000053s 7.695KB 7.695KB 141.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 42.4.53.189 中国辽宁抚顺联通 200 0.285s 0.003s 0.052s 0.000380s 7.694KB 7.694KB 19.774MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 124.14.1.167 中国上海长城宽带 200 0.281s 0.092s 0.113s 0.000409s 7.693KB 7.693KB 18.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 120.233.180.23 中国广东广州移动 200 0.28s 0.042s 0.101s 0.000400s 7.506KB 7.506KB 18.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封移动 移动 河南 112.16.242.99 中国浙江温州移动 200 0.279s 0.032s 0.067s 0.000440s 7.692KB 7.692KB 17.073MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.278s 0.002s 0.041s 0.000400s 7.506KB 7.506KB 18.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市联通 联通 河南 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.278s 0.055s 0.099s 0.000420s 7.506KB 7.506KB 17.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.277s 0.004s 0.061s 0.000520s 7.694KB 7.694KB 14.45MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市电信 电信 广东 124.202.188.150 中国北京鹏博士 200 0.277s 0.004s 0.042s 0.000393s 7.693KB 7.693KB 19.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市联通 联通 山西 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.274s 0.036s 0.085s 0.000380s 7.506KB 7.506KB 19.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 117.169.113.177 中国江西南昌移动 200 0.266s 0.002s 0.052s 0.000400s 7.698KB 7.698KB 18.795MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市铁通 铁通 吉林 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.264s 0.001s 0.055s 0.000420s 7.694KB 7.694KB 17.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 111.19.244.100 中国陕西西安移动 200 0.263s 0.028s 0.059s 0.000420s 7.695KB 7.695KB 17.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.263s 0.004s 0.058s 0.000420s 7.694KB 7.694KB 17.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 42.81.15.106 中国天津电信 200 0.262s 0.052s 0.067s 0.000440s 7.698KB 7.698KB 17.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 42.4.53.109 中国辽宁抚顺联通 200 0.257s 0.004s 0.046s 0.000438s 7.694KB 7.694KB 17.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市移动 移动 黑龙江 117.169.113.177 中国江西南昌移动 200 0.25s 0.002s 0.05s 0.001080s 7.698KB 7.698KB 6.961MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.247s 0.004s 0.05s 0.000400s 7.694KB 7.694KB 18.785MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.245s 0.009s 0.054s 0.000380s 7.694KB 7.694KB 19.774MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.245s 0.15s 0.17s 0.000026s 7.695KB 7.695KB 289.037MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州电信 电信 贵州 180.119.234.164 中国江苏扬州电信 200 0.243s 0.004s 0.052s 0.000420s 7.695KB 7.695KB 17.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 180.119.234.192 中国江苏扬州电信 200 0.242s 0.042s 0.069s 0.000400s 7.695KB 7.695KB 18.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市电信 电信 安徽 180.119.234.192 中国江苏扬州电信 200 0.242s 0.114s 0.124s 0.000420s 7.695KB 7.695KB 17.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市联通 联通 内蒙古 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.238s 0.01s 0.06s 0.000296s 7.506KB 7.506KB 24.763MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 112.16.242.99 中国浙江温州移动 200 0.237s 0.002s 0.045s 0.000285s 7.692KB 7.692KB 26.358MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市移动 移动 河北 117.169.113.141 中国江西南昌移动 200 0.235s 0.054s 0.09s 0.000400s 7.697KB 7.697KB 18.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 180.119.234.164 中国江苏扬州电信 200 0.235s 0.043s 0.074s 0.000460s 7.695KB 7.695KB 16.337MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 43.152.23.35 中国香港腾讯云 200 0.235s 0.037s 0.066s 0.000420s 7.694KB 7.694KB 17.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 112.17.55.191 中国浙江金华移动 200 0.231s 0.002s 0.042s 0.000420s 7.699KB 7.699KB 17.902MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 2409:8c38:c50:50 IP Address illegal 200 0.231s 0.004s 0.013s 0.000398s 7.697KB 7.697KB 18.887MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 180.119.234.164 中国江苏扬州电信 200 0.23s 0.059s 0.086s 0.000400s 7.695KB 7.695KB 18.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水电信 电信 海南 180.119.234.234 中国江苏扬州电信 200 0.227s 0.001s 0.045s 0.000420s 7.695KB 7.695KB 17.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.224s 0.004s 0.048s 0.000400s 7.506KB 7.506KB 18.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 118.183.8.108 中国甘肃金昌电信 200 0.224s 0.022s 0.054s 0.000472s 7.698KB 7.698KB 15.928MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东市电信 电信 青海 180.119.234.234 中国江苏扬州电信 200 0.224s 0.001s 0.046s 0.000056s 7.695KB 7.695KB 134.196MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 222.218.187.115 中国广西防城港电信 200 0.223s 0.109s 0.134s 0.000029s 7.506KB 7.506KB 252.757MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市联通 联通 黑龙江 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.22s 0.004s 0.047s 0.000420s 7.697KB 7.697KB 17.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市电信 电信 安徽 58.223.176.236 中国江苏连云港电信 200 0.219s 0.133s 0.142s 0.000400s 7.697KB 7.697KB 18.792MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南昌江市电信 电信 海南 180.119.234.164 中国江苏扬州电信 200 0.218s 0.004s 0.047s 0.000380s 7.699KB 7.699KB 19.786MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 111.41.56.190 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.214s 0.168s 0.173s 0.000036s 7.697KB 7.697KB 208.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.213s 0.006s 0.047s 0.000400s 7.506KB 7.506KB 18.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.212s 0.013s 0.058s 0.000059s 7.506KB 7.506KB 124.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 42.4.53.213 中国辽宁抚顺联通 200 0.212s 0.015s 0.043s 0.000400s 7.694KB 7.694KB 18.785MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市联通 联通 四川 112.46.34.251 中国陕西西安移动 200 0.211s 0.004s 0.042s 0.000420s 7.695KB 7.695KB 17.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市电信 电信 广东 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.209s 0.003s 0.046s 0.000277s 7.695KB 7.695KB 27.13MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 2409:8c34:4400:c IP Address illegal 200 0.208s 0.004s 0.03s 0.000411s 7.699KB 7.699KB 18.294MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.205s 0.022s 0.057s 0.000420s 7.694KB 7.694KB 17.89MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南娄底市联通 联通 湖南 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.204s 0.004s 0.038s 0.003500s 7.506KB 7.506KB 2.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 180.119.234.164 中国江苏扬州电信 200 0.204s 0.037s 0.074s 0.000025s 7.699KB 7.699KB 300.751MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 180.119.234.192 中国江苏扬州电信 200 0.198s 0.001s 0.038s 0.000380s 7.695KB 7.695KB 19.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 42.81.15.106 中国天津电信 200 0.196s 0.004s 0.032s 0.000420s 7.698KB 7.698KB 17.9MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.191s 0.012s 0.053s 0.000027s 7.506KB 7.506KB 271.479MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.178s 0.004s 0.037s 0.000420s 7.506KB 7.506KB 17.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 180.119.234.164 中国江苏扬州电信 200 0.177s 0.043s 0.065s 0.000162s 7.695KB 7.695KB 46.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 180.119.234.164 中国江苏扬州电信 200 0.176s 0.001s 0.042s 0.000022s 7.695KB 7.695KB 341.589MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 183.204.69.195 中国河南郑州移动 200 0.172s 0.064s 0.081s 0.000380s 7.695KB 7.695KB 19.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色市联通 联通 广西 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.171s 0.004s 0.035s 0.000380s 7.506KB 7.506KB 19.289MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 112.90.43.190 中国广东揭阳联通 200 0.171s 0.002s 0.04s 0.000053s 7.506KB 7.506KB 138.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市移动 移动 湖南 120.233.180.23 中国广东广州移动 200 0.171s 0.019s 0.037s 0.000440s 7.506KB 7.506KB 16.659MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 182.254.52.48 中国天津腾讯云 200 0.171s 0.004s 0.028s 0.000400s 7.691KB 7.691KB 18.778MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.171s 0.019s 0.045s 0.000420s 7.695KB 7.695KB 17.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南市移动 移动 安徽 117.169.113.177 中国江西南昌移动 200 0.169s 0.017s 0.04s 0.000295s 7.697KB 7.697KB 25.481MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市电信 电信 吉林 42.249.219.112 中国辽宁丹东电信 200 0.167s 0.022s 0.043s 0.000360s 7.695KB 7.695KB 20.875MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 117.169.113.141 中国江西南昌移动 200 0.165s 0.007s 0.036s 0.000460s 7.698KB 7.698KB 16.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 42.81.15.106 中国天津电信 200 0.165s 0.083s 0.088s 0.000425s 7.698KB 7.698KB 17.689MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 111.19.244.100 中国陕西西安移动 200 0.159s 0.042s 0.06s 0.000400s 7.695KB 7.695KB 18.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市移动 移动 江苏 180.119.234.164 中国江苏扬州电信 200 0.157s 0.004s 0.029s 0.000500s 7.695KB 7.695KB 15.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 117.169.113.141 中国江西南昌移动 200 0.155s 0.017s 0.042s 0.000460s 7.698KB 7.698KB 16.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 117.169.113.177 中国江西南昌移动 200 0.151s 0.002s 0.028s 0.000420s 7.697KB 7.697KB 17.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 120.221.226.228 中国山东青岛移动 200 0.15s 0.029s 0.048s 0.000420s 7.506KB 7.506KB 17.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市联通 联通 湖北 61.54.91.250 中国河南洛阳联通 200 0.149s 0.004s 0.029s 0.000420s 7.697KB 7.697KB 17.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 118.183.8.108 中国甘肃金昌电信 200 0.148s 0.041s 0.056s 0.000420s 7.695KB 7.695KB 17.893MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 118.183.8.108 中国甘肃金昌电信 200 0.147s 0.043s 0.057s 0.000380s 7.695KB 7.695KB 19.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 121.51.68.173 中国上海腾讯云 200 0.147s 0.004s 0.025s 0.000400s 7.694KB 7.694KB 18.785MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 180.119.234.234 中国江苏扬州电信 200 0.143s 0.028s 0.049s 0.000071s 7.695KB 7.695KB 105.844MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 2409:8c0c:310:20 IP Address illegal 200 0.14s 0.017s 0.05s 0.000037s 7.696KB 7.696KB 203.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 36.147.37.62 中国云南昆明移动 200 0.14s 0.004s 0.027s 0.001660s 7.506KB 7.506KB 4.416MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 36.25.253.128 中国浙江湖州电信 200 0.138s 0.016s 0.032s 0.003460s 7.697KB 7.697KB 2.173MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东市电信 电信 辽宁 42.249.219.112 中国辽宁丹东电信 200 0.138s 0.003s 0.015s 0.002260s 7.695KB 7.695KB 3.325MB/s 查看 GET    PING    Trace