x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.hunterrebot.io    

时间 速度

检测时间:2022-06-23 20:00:45

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
172个点 8 39 5个独立IP 2个独立节点 有非200状态 4.714s 0.324s 2.079s 0.05s 文件不一致 文件不一致 1.669MB/s  
江西南昌联通 联通 江西 * 连接失败 * 18.864s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口移动 移动 河北 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 13.571s 0.884s 1.097s 5.703939s 559B 559B 0.096KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 * 连接失败 * 0.188s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.004s 1.311s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.09s 1.36s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东日照移动 移动 山东 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.036s 3.242s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.016s 7.439s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 10.002s 0.035s 1.428s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 * 连接失败 * 0.039s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市移动 移动 陕西 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.081s 0.305s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.031s 3.362s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.157s 5.499s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.029s 0.348s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.023s 6.281s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.032s 1.382s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.036s 5.262s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市移动 移动 广东 * 连接失败 * 0.498s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 10s 0.064s 6.259s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 10s 0.091s 5.274s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 10s 0.012s 6.386s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 10s 0.092s 8.76s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 10s 1.028s 6.37s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 10s 3.351s 3.63s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.998s 1.263s 1.468s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.956s 1.648s 7.324s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 9.892s 0.034s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市移动 移动 河北 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.839s 0.042s 8.837s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.78s 0.01s 0.439s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市联通 联通 湖北 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.696s 0.018s 0.491s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 9.64s 0.011s 5.614s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节移动 移动 贵州 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 9.628s 9.204s 9.404s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.555s 0.159s 3.345s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市联通 联通 四川 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.532s 1.207s 4.505s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 9.512s 0.136s 3.351s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 9.51s 0.095s 7.913s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市联通 联通 甘肃 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 9.508s 0.027s 3.48s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.445s 1.156s 3.438s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 9.436s 0.005s 0.352s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 9.408s 0.007s 3.356s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 9.287s 0.015s 1.223s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 9.215s 0.03s 5.203s 0.000560s 559B 559B 974.819KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市联通 联通 河北 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 9.148s 0.298s 8.139s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市联通 联通 安徽 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 9.132s 3.632s 4.091s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.075s 1.294s 8.451s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西鹰潭移动 移动 江西 104.22.27.86 泛播Cloudflare 0 9.032s 0.414s 8.025s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 104.22.26.86 泛播Cloudflare 0 9.031s 0.023s 8.026s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 9.01s 0.411s 8.019s 0.000706s 559B 559B 773.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知联通 联通 广西 * 连接失败 * 1.661s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南娄底市联通 联通 湖南 * 连接失败 * 0.328s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 * 连接失败 * 0.212s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 * 连接失败 * 0.191s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 * 连接失败 * 0.3s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 0.11s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 * 连接失败 * 0.084s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 * 连接失败 * 0.238s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市联通 联通 河南 * 连接失败 * 0.033s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市移动 移动 吉林 * 连接失败 * 0.025s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州铁通 铁通 广东 * 连接失败 * 0.792s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 8.679s 0.035s 7.825s 0.000900s 559B 559B 606.554KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 * 连接失败 * 0.071s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 * 连接失败 * 0.096s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 * 连接失败 * 0.079s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 * 连接失败 * 0.01s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州移动 移动 甘肃 * 连接失败 * 0.025s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 * 连接失败 * 0.015s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 * 连接失败 * 0.009s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林未知铁通 铁通 吉林 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 8.566s 0.036s 7.704s 0.001140s 564B 564B 483.141KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 * 连接失败 * 0.166s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 * 连接失败 * 0.051s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 * 连接失败 * 0.039s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 * 连接失败 * 0.027s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 * 连接失败 * 0.012s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 * 连接失败 * 0.005s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 8.155s 0.478s 9.478s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 * 连接失败 * 1.823s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 * 连接失败 * 0.805s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 7.703s 0.037s 7.694s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 * 连接失败 * 0.121s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 * 连接失败 * 1.121s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田移动 移动 福建 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 6.273s 0.016s 5.434s 0.000700s 559B 559B 779.855KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 6.171s 0.911s 1.228s 0.000745s 559B 559B 732.75KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 5.682s 0.053s 1.262s 0.000520s 559B 559B 1.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 5.623s 0.207s 1.487s 0.000896s 559B 559B 609.262KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 5.564s 0.007s 5.563s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 172.67.25.198 泛播Cloudflare 0 5.345s 0.043s 5.341s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城市联通 联通 山西 2606:4700:10::ac IP Address illegal 200 5.332s 3.33s 3.617s 0.000550s 559B 559B 992.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 4.109s 0.163s 0.475s 0.000054s 559B 559B 9.872MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 3.629s 0.013s 0.18s 0.001020s 564B 564B 539.982KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 3.435s 1.159s 1.495s 0.000709s 559B 559B 769.955KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 3.3s 0.04s 1.247s 0.000820s 559B 559B 665.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 3.003s 1.783s 1.972s 0.000460s 559B 559B 1.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 2.526s 0.022s 0.223s 0.000760s 559B 559B 718.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春移动 移动 黑龙江 2606:4700:10::ac IP Address illegal 200 2.455s 1.045s 1.282s 0.000710s 559B 559B 768.871KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 2.332s 0.09s 0.255s 0.000067s 559B 559B 7.957MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 * 连接失败 * 0.048s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 2.233s 0.023s 1.241s 0.000620s 559B 559B 880.481KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 2.215s 0.286s 0.548s 0.000544s 559B 559B 1003.49KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 2.131s 0.011s 0.181s 0.000722s 559B 559B 756.092KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.982s 0.424s 0.616s 0.000727s 559B 559B 750.892KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口移动 移动 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.923s 0.721s 1.118s 0.000497s 559B 559B 1.073MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市联通 联通 福建 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.901s 0.006s 0.266s 0.000520s 559B 559B 1.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门市移动 移动 福建 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.896s 0.027s 0.233s 0.000678s 559B 559B 805.16KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 2606:4700:10::ac IP Address illegal 200 1.859s 0.161s 0.392s 0.000536s 559B 559B 1018.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.833s 0.013s 0.206s 0.242068s 559B 559B 2.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.799s 0.043s 0.19s 0.558779s 559B 559B 0.977KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海移动 移动 广西 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.785s 0.048s 0.277s 0.000553s 559B 559B 987.158KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.78s 0.015s 0.177s 0.000873s 559B 559B 625.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州联通 联通 湖南 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.763s 0.407s 0.591s 0.001020s 564B 564B 539.982KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市电信 电信 新疆 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.75s 0.012s 0.226s 0.000391s 559B 559B 1.363MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.747s 0.358s 0.592s 0.000534s 559B 559B 1022.282KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.735s 0.037s 0.26s 0.000525s 559B 559B 1.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.731s 0.345s 0.533s 0.000214s 559B 559B 2.491MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.726s 0.022s 0.247s 0.000850s 559B 559B 642.233KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.72s 0.03s 0.238s 0.000620s 559B 559B 880.481KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.714s 0.101s 0.296s 0.000033s 559B 559B 16.155MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连移动 移动 辽宁 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.683s 0.011s 0.23s 0.000566s 559B 559B 964.485KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.671s 0.029s 0.251s 0.000615s 559B 559B 887.64KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.658s 0.03s 0.219s 0.000740s 559B 559B 737.701KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 2606:4700:10::ac IP Address illegal 200 1.648s 0.025s 0.235s 0.000551s 559B 559B 990.741KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.626s 0.057s 0.289s 0.000740s 559B 559B 737.701KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.624s 0.023s 0.222s 0.000556s 559B 559B 981.832KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.614s 0.02s 0.222s 0.000731s 559B 559B 746.783KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.575s 0.223s 0.401s 0.000700s 559B 559B 779.855KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.556s 0.013s 0.202s 0.000575s 559B 559B 949.389KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州电信 电信 云南 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.524s 0.038s 0.264s 0.007140s 559B 559B 76.456KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.523s 0.385s 0.522s 0.000740s 559B 559B 737.701KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 2606:4700:10::ac IP Address illegal 200 1.519s 0.031s 0.213s 0.000680s 564B 564B 809.972KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江嘉兴市电信 电信 浙江 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.508s 0.027s 0.404s 0.000058s 559B 559B 9.191MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波联通 联通 浙江 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.492s 0.084s 0.277s 0.000760s 559B 559B 718.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.482s 0.076s 0.275s 0.000056s 559B 559B 9.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.467s 0.027s 0.237s 0.000294s 559B 559B 1.813MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北仙桃市移动 移动 湖北 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.466s 0.029s 0.229s 0.000680s 559B 559B 802.792KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.459s 0.024s 0.228s 0.000760s 559B 559B 718.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安电信 电信 陕西 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.447s 0.015s 0.221s 0.000960s 559B 559B 568.644KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.437s 0.026s 0.225s 0.000540s 559B 559B 1010.923KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.418s 0.02s 0.21s 0.000700s 559B 559B 779.855KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.418s 0.217s 0.411s 0.000517s 559B 559B 1.031MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州市移动 移动 安徽 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.414s 0.024s 0.224s 0.000560s 559B 559B 974.819KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.394s 0.059s 0.242s 0.000285s 559B 559B 1.871MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.392s 0.025s 0.218s 0.000840s 559B 559B 649.879KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.376s 0.042s 0.23s 0.000069s 559B 559B 7.726MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.371s 0.109s 0.25s 0.000860s 559B 559B 634.766KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.37s 0.046s 0.222s 0.000900s 559B 559B 606.554KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.364s 0.009s 0.189s 0.000760s 559B 559B 718.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 2606:4700:10::68 IP Address illegal 200 1.347s 0.059s 0.233s 0.000311s 559B 559B 1.714MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.345s 0.053s 0.257s 0.000053s 559B 559B 10.059MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.324s 0.054s 0.23s 0.000101s 559B 559B 5.278MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.314s 0.083s 0.25s 0.000053s 559B 559B 10.059MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.261s 0.035s 0.193s 0.000151s 559B 559B 3.53MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.232s 0.049s 0.204s 0.000051s 559B 559B 10.453MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠电信 电信 安徽 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.217s 0.013s 0.162s 0.000867s 559B 559B 629.641KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 1.217s 0.021s 0.179s 0.000032s 559B 559B 16.659MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.208s 0.042s 0.185s 0.000167s 559B 559B 3.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 1.205s 0.034s 0.179s 0.000056s 559B 559B 9.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.149s 0.021s 0.158s 0.000047s 559B 559B 11.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 1.113s 0.008s 0.146s 0.000161s 559B 559B 3.311MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 0.845s 0.036s 0.045s 0.000102s 559B 559B 5.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 0.588s 0s 0.001s 0.000056s 559B 559B 9.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 0.573s 0s 0.001s 0.000076s 559B 559B 7.015MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 0.528s 0.164s 0.226s 0.000760s 559B 559B 718.287KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波电信 电信 浙江 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 0.472s 0.053s 0.103s 0.007860s 559B 559B 69.453KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 0.447s 0.053s 0.069s 0.000800s 559B 559B 682.373KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔联通 联通 内蒙古 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 0.277s 0.012s 0.013s 0.000121s 559B 559B 4.406MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 0.26s 0.027s 0.031s 0.000620s 559B 559B 880.481KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.22.26.86 泛播Cloudflare 200 0.18s 0.015s 0.02s 0.000094s 559B 559B 5.671MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 104.22.27.86 泛播Cloudflare 200 0.169s 0s 0.004s 0.000075s 559B 559B 7.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 172.67.25.198 泛播Cloudflare 200 0.099s 0.024s 0.032s 0.000108s 559B 559B 4.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig