x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.12309.gov.cn    

时间 速度

检测时间:2022-05-24 10:19:33

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
175个点 8 40 70个独立IP 51个独立节点 有非200状态 0.617s 0.208s 0.278s 0.082s 47.894KB 文件不一致 1.944MB/s  
内蒙古鄂尔多斯市电信 电信 内蒙古 123.129.248.61 中国山东济南联通 200 9.999s 4.751s 5.056s 0.149965s 47.894KB 19.633KB 319.365KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 123.178.177.77 中国内蒙古兴安电信 200 5.518s 0.126s 5.106s 0.051062s 47.894KB 47.894KB 937.949KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 123.151.120.206 中国天津电信 200 5.485s 5.146s 5.22s 0.084860s 47.894KB 47.894KB 564.383KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 123.129.248.61 中国山东济南联通 200 5.073s 5.017s 5.023s 0.006224s 47.894KB 47.894KB 7.515MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 121.14.45.21 中国广东广州电信 200 3.707s 2.506s 2.742s 0.263713s 47.894KB 47.894KB 181.612KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 223.244.5.89 中国安徽蚌埠电信 200 3.182s 0.602s 0.71s 0.979747s 47.894KB 47.894KB 48.884KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁联通 联通 山西 222.138.198.74 中国河南洛阳联通 200 2.903s 0.341s 0.632s 0.408286s 47.894KB 47.894KB 117.304KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 121.14.45.23 中国广东广州电信 200 2.674s 1.572s 1.717s 0.406656s 47.894KB 47.894KB 117.774KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 121.14.45.22 中国广东广州电信 200 2.455s 1.339s 1.556s 0.227968s 47.894KB 47.894KB 210.089KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 121.14.45.22 中国广东广州电信 200 2.298s 0.472s 0.813s 0.393441s 47.894KB 47.894KB 121.73KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 121.14.45.21 中国广东广州电信 200 2.242s 0.45s 0.694s 0.342319s 47.894KB 47.894KB 139.909KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 110.156.170.140 中国新疆塔城电信 200 2.119s 0.037s 0.052s 1.889892s 47.894KB 47.894KB 25.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 121.14.45.22 中国广东广州电信 200 2.073s 0.826s 0.984s 0.165538s 47.894KB 47.894KB 289.321KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 121.14.45.21 中国广东广州电信 200 1.999s 0.824s 1.054s 0.234156s 47.894KB 47.894KB 204.537KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 121.14.45.23 中国广东广州电信 200 1.577s 0.245s 0.479s 0.266261s 47.894KB 47.894KB 179.874KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 121.14.45.21 中国广东广州电信 200 1.549s 1.253s 1.307s 0.062523s 47.894KB 47.894KB 766.015KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙移动 移动 湖南 123.151.120.205 中国天津电信 200 1.455s 1.085s 1.135s 0.060439s 47.894KB 47.894KB 792.428KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳电信 电信 贵州 123.151.120.205 中国天津电信 200 1.426s 1.096s 1.144s 0.059105s 47.894KB 47.894KB 810.313KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 42.101.41.46 中国黑龙江哈尔滨电信 200 1.077s 0.066s 0.105s 0.350584s 47.894KB 47.894KB 136.611KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 121.14.45.23 中国广东广州电信 200 0.937s 0.582s 0.645s 0.062093s 47.894KB 47.894KB 771.32KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 123.151.120.206 中国天津电信 200 0.917s 0.094s 0.135s 0.083551s 47.894KB 47.894KB 573.225KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 157.0.246.147 中国江苏徐州联通 200 0.882s 0.234s 0.34s 0.117019s 47.894KB 47.894KB 409.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 111.6.187.10 中国河南郑州移动 200 0.822s 0.166s 0.238s 0.241206s 47.894KB 47.894KB 198.559KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市电信 电信 云南 111.31.56.204 中国天津移动 200 0.819s 0.04s 0.075s 0.069060s 47.894KB 47.894KB 693.506KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡联通 联通 江苏 157.0.246.146 中国江苏徐州联通 200 0.771s 0.093s 0.174s 0.096541s 47.894KB 47.894KB 496.095KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城电信 电信 江苏 59.44.41.142 中国辽宁沈阳电信 200 0.743s 0.169s 0.244s 0.145077s 47.894KB 47.894KB 330.125KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化移动 移动 黑龙江 42.101.41.46 中国黑龙江哈尔滨电信 200 0.682s 0.074s 0.179s 0.151659s 47.894KB 47.894KB 315.798KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 117.149.235.74 中国浙江温州移动 200 0.671s 0.188s 0.276s 0.106280s 47.894KB 47.894KB 450.636KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 59.44.41.142 中国辽宁沈阳电信 200 0.644s 0.168s 0.237s 0.081409s 47.894KB 47.894KB 588.308KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 123.151.120.205 中国天津电信 200 0.598s 0.09s 0.163s 0.095099s 47.894KB 47.894KB 503.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 111.6.187.10 中国河南郑州移动 200 0.594s 0.141s 0.221s 0.088460s 47.894KB 47.894KB 541.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 123.129.248.61 中国山东济南联通 200 0.58s 0.118s 0.207s 0.081700s 47.894KB 47.894KB 586.212KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 183.240.64.106 中国广东深圳移动 200 0.569s 0.053s 0.154s 0.087361s 47.894KB 47.894KB 548.226KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市移动 移动 福建 117.31.116.57 中国福建漳州电信 200 0.56s 0.08s 0.108s 0.075120s 47.894KB 47.894KB 637.561KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 36.32.152.29 中国安徽安庆联通 200 0.559s 0.2s 0.253s 0.072541s 47.894KB 47.894KB 660.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南移动 移动 陕西 111.31.2.189 中国天津移动 200 0.541s 0.067s 0.101s 0.301701s 47.894KB 47.894KB 158.745KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 123.151.120.206 中国天津电信 200 0.517s 0.105s 0.148s 0.081099s 47.894KB 47.894KB 590.557KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 223.244.5.90 中国安徽蚌埠电信 200 0.51s 0.095s 0.145s 0.072300s 47.894KB 47.894KB 662.428KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市电信 电信 安徽 223.244.5.88 中国安徽蚌埠电信 200 0.5s 0.043s 0.058s 0.307141s 47.894KB 47.894KB 155.933KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 36.32.152.29 中国安徽安庆联通 200 0.498s 0.016s 0.068s 0.052400s 47.894KB 47.894KB 913.999KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安移动 移动 四川 120.220.211.61 中国山东青岛移动 200 0.495s 0.098s 0.154s 0.106181s 47.894KB 47.894KB 451.056KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市电信 电信 安徽 115.227.35.42 中国浙江杭州电信 200 0.491s 0.033s 0.058s 0.034240s 47.894KB 47.894KB 1.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古联通 联通 内蒙古 123.129.248.61 中国山东济南联通 200 0.461s 0.091s 0.144s 0.074360s 47.894KB 47.894KB 644.077KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 36.32.152.29 中国安徽安庆联通 200 0.457s 0.032s 0.045s 0.020565s 47.894KB 47.894KB 2.274MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 113.125.253.40 中国山东济南电信 200 0.449s 0.042s 0.057s 0.023467s 47.894KB 47.894KB 1.993MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西抚州市移动 移动 江西 111.62.230.170 中国河北石家庄移动 200 0.438s 0.043s 0.077s 0.048740s 47.894KB 47.894KB 982.633KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 223.244.5.90 中国安徽蚌埠电信 200 0.437s 0.088s 0.134s 0.063160s 47.894KB 47.894KB 758.289KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原电信 电信 吉林 59.44.41.141 中国辽宁沈阳电信 200 0.436s 0.037s 0.071s 0.051360s 47.894KB 47.894KB 932.507KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 183.240.64.106 中国广东深圳移动 200 0.43s 0.175s 0.203s 0.050617s 47.894KB 47.894KB 946.195KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市联通 联通 吉林 36.32.152.29 中国安徽安庆联通 200 0.424s 0.026s 0.07s 0.046482s 47.894KB 47.894KB 1.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂移动 移动 山东 111.6.187.10 中国河南郑州移动 200 0.418s 0.032s 0.064s 0.177463s 47.894KB 47.894KB 269.879KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 113.125.253.37 中国山东济南电信 200 0.418s 0.023s 0.035s 0.259940s 47.894KB 47.894KB 184.248KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 115.227.35.42 中国浙江杭州电信 200 0.412s 0.097s 0.156s 0.061414s 47.894KB 47.894KB 779.848KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 111.48.198.29 中国湖北武汉移动 200 0.407s 0.095s 0.137s 0.046201s 47.894KB 47.894KB 1.012MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 120.220.211.202 中国山东青岛移动 200 0.406s 0.053s 0.091s 0.043880s 47.894KB 47.894KB 1.066MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 111.29.21.146 中国海南海口移动 200 0.401s 0.079s 0.109s 0.046565s 47.894KB 47.894KB 1.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北未知联通 联通 河北 222.138.198.74 中国河南洛阳联通 200 0.397s 0.09s 0.124s 0.077320s 47.894KB 47.894KB 619.42KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 223.244.5.88 中国安徽蚌埠电信 200 0.396s 0.147s 0.19s 0.044323s 47.894KB 47.894KB 1.055MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州移动 移动 广西 117.149.235.74 中国浙江温州移动 200 0.387s 0.028s 0.078s 0.059661s 47.894KB 47.894KB 802.762KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 111.6.187.10 中国河南郑州移动 200 0.384s 0.104s 0.152s 0.057079s 47.894KB 47.894KB 839.075KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海移动 移动 广东 111.48.198.29 中国湖北武汉移动 200 0.383s 0.17s 0.205s 0.007721s 47.894KB 47.894KB 6.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 123.151.120.205 中国天津电信 200 0.379s 0.012s 0.02s 0.046832s 47.894KB 47.894KB 1022.667KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市联通 联通 广西 61.160.62.36 中国江苏无锡电信 200 0.379s 0.017s 0.062s 0.059281s 47.894KB 47.894KB 807.907KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 110.156.170.140 中国新疆塔城电信 200 0.375s 0.085s 0.104s 0.047120s 47.894KB 47.894KB 1016.417KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮南移动 移动 安徽 183.240.64.106 中国广东深圳移动 200 0.373s 0.008s 0.047s 0.076741s 47.894KB 47.894KB 624.093KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市移动 移动 吉林 123.129.248.61 中国山东济南联通 200 0.372s 0.041s 0.082s 0.096521s 47.894KB 47.894KB 496.198KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海金山区联通 联通 上海 218.98.39.125 中国江苏宿迁联通 200 0.367s 0.022s 0.041s 0.026899s 47.894KB 47.894KB 1.739MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 223.244.5.89 中国安徽蚌埠电信 200 0.366s 0.122s 0.162s 0.041567s 47.894KB 47.894KB 1.125MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州电信 电信 河北 111.62.230.170 中国河北石家庄移动 200 0.357s 0.053s 0.071s 0.036901s 47.894KB 47.894KB 1.267MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州移动 移动 山西 111.6.187.10 中国河南郑州移动 200 0.354s 0.03s 0.06s 0.089480s 47.894KB 47.894KB 535.243KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 27.128.145.29 中国河北沧州电信 200 0.35s 0.039s 0.06s 0.074480s 47.894KB 47.894KB 643.039KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 222.138.198.74 中国河南洛阳联通 200 0.344s 0.081s 0.126s 0.054800s 47.894KB 47.894KB 873.97KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 120.220.211.202 中国山东青岛移动 200 0.343s 0.076s 0.125s 0.050214s 47.894KB 47.894KB 953.789KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东潮州联通 联通 广东 123.129.248.61 中国山东济南联通 200 0.336s 0.093s 0.135s 0.049400s 47.894KB 47.894KB 969.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌移动 移动 海南 124.225.120.36 中国海南海口电信 200 0.336s 0.026s 0.036s 0.057200s 47.894KB 47.894KB 837.3KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 111.26.38.106 中国吉林移动 200 0.334s 0.08s 0.097s 0.101941s 47.894KB 47.894KB 469.816KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 120.233.0.139 中国广东深圳移动 200 0.332s 0.04s 0.067s 0.043821s 47.894KB 47.894KB 1.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 218.98.39.125 中国江苏宿迁联通 200 0.322s 0.012s 0.029s 0.021500s 47.894KB 47.894KB 2.175MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 223.244.5.91 中国安徽蚌埠电信 200 0.322s 0.088s 0.128s 0.042772s 47.894KB 47.894KB 1.093MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州联通 联通 湖南 163.177.115.125 中国广东惠州联通 200 0.318s 0.006s 0.029s 0.032500s 47.894KB 47.894KB 1.439MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头电信 电信 内蒙古 111.6.187.10 中国河南郑州移动 200 0.317s 0.019s 0.051s 0.108701s 47.894KB 47.894KB 440.599KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 223.244.5.90 中国安徽蚌埠电信 200 0.314s 0.071s 0.108s 0.042306s 47.894KB 47.894KB 1.106MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 222.173.4.108 中国山东济南电信 200 0.309s 0.046s 0.078s 0.051080s 47.894KB 47.894KB 937.619KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 121.14.45.22 中国广东广州电信 200 0.292s 0.072s 0.091s 0.061580s 47.894KB 47.894KB 777.745KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 121.14.45.20 中国广东广州电信 200 0.287s 0.213s 0.223s 0.011427s 47.894KB 47.894KB 4.093MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 117.157.237.93 中国甘肃兰州移动 200 0.285s 0.062s 0.074s 0.041600s 47.894KB 47.894KB 1.124MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 123.138.202.123 中国陕西宝鸡联通 200 0.284s 0.019s 0.029s 0.018440s 47.894KB 47.894KB 2.536MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 223.87.182.189 中国四川成都移动 200 0.283s 0.035s 0.059s 0.034945s 47.894KB 47.894KB 1.338MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河移动 移动 黑龙江 111.43.180.19 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.282s 0.06s 0.081s 0.042341s 47.894KB 47.894KB 1.105MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 115.227.35.42 中国浙江杭州电信 200 0.28s 0.042s 0.082s 0.040640s 47.894KB 47.894KB 1.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 111.19.231.202 中国陕西西安移动 200 0.278s 0.036s 0.068s 0.046339s 47.894KB 47.894KB 1.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市移动 移动 江苏 112.29.240.93 中国安徽合肥移动 200 0.277s 0.037s 0.054s 0.052821s 47.894KB 47.894KB 906.714KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 111.26.38.106 中国吉林移动 200 0.276s 0.018s 0.022s 0.034805s 47.894KB 47.894KB 1.344MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 111.62.230.170 中国河北石家庄移动 200 0.275s 0.016s 0.035s 0.046680s 47.894KB 47.894KB 1.002MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 113.140.36.110 中国陕西宝鸡电信 200 0.274s 0.036s 0.041s 0.048881s 47.894KB 47.894KB 979.799KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 122.189.239.93 中国湖北武汉联通 200 0.274s 0.02s 0.062s 0.051020s 47.894KB 47.894KB 938.721KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 111.31.56.204 中国天津移动 200 0.273s 0.023s 0.05s 0.027515s 47.894KB 47.894KB 1.7MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 123.129.248.61 中国山东济南联通 200 0.271s 0.058s 0.104s 0.039209s 47.894KB 47.894KB 1.193MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市电信 电信 新疆 110.156.170.141 中国新疆塔城电信 200 0.267s 0.012s 0.027s 0.023470s 47.894KB 47.894KB 1.993MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 117.167.98.42 中国江西南昌移动 200 0.266s 0.034s 0.058s 0.051180s 47.894KB 47.894KB 935.787KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 219.153.18.108 中国重庆电信 200 0.263s 0.062s 0.078s 0.040340s 47.894KB 47.894KB 1.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川凉山州电信 电信 四川 219.153.18.109 中国重庆电信 200 0.263s 0.056s 0.076s 0.060720s 47.894KB 47.894KB 788.761KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 124.225.120.69 中国海南海口电信 200 0.262s 0.022s 0.028s 0.018740s 47.894KB 47.894KB 2.496MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 58.16.81.138 中国贵州贵阳联通 200 0.261s 0.032s 0.056s 0.038840s 47.894KB 47.894KB 1.204MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 117.43.10.25 中国江西九江电信 200 0.258s 0.054s 0.097s 0.028740s 47.894KB 47.894KB 1.627MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港电信 电信 广西 121.14.7.13 中国广东广州电信 200 0.255s 0.046s 0.069s 0.067880s 47.894KB 47.894KB 705.562KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 163.177.115.125 中国广东惠州联通 200 0.255s 0.037s 0.06s 0.061200s 47.894KB 47.894KB 782.574KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市移动 移动 辽宁 111.26.38.106 中国吉林移动 200 0.251s 0.037s 0.068s 0.048499s 47.894KB 47.894KB 987.516KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市联通 联通 河南 123.129.248.61 中国山东济南联通 200 0.247s 0.031s 0.052s 0.045120s 47.894KB 47.894KB 1.037MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 221.204.56.251 中国山西太原联通 200 0.245s 0.044s 0.056s 0.028360s 47.894KB 47.894KB 1.649MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳移动 移动 甘肃 111.19.231.202 中国陕西西安移动 200 0.243s 0.031s 0.056s 0.040400s 47.894KB 47.894KB 1.158MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 223.244.5.88 中国安徽蚌埠电信 200 0.241s 0.045s 0.066s 0.046939s 47.894KB 47.894KB 1020.336KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 111.31.2.189 中国天津移动 200 0.237s 0.056s 0.082s 0.007193s 47.894KB 47.894KB 6.502MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 223.87.182.189 中国四川成都移动 200 0.236s 0.019s 0.053s 0.048259s 47.894KB 47.894KB 992.427KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 36.103.237.204 中国宁夏吴忠电信 200 0.236s 0.022s 0.043s 0.045260s 47.894KB 47.894KB 1.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 115.227.35.42 中国浙江杭州电信 200 0.235s 0.06s 0.092s 0.031055s 47.894KB 47.894KB 1.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 125.74.30.88 中国甘肃兰州电信 200 0.234s 0.032s 0.047s 0.043379s 47.894KB 47.894KB 1.078MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 27.36.126.93 中国广东佛山联通 200 0.234s 0.041s 0.062s 0.030440s 47.894KB 47.894KB 1.537MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 122.189.239.93 中国湖北武汉联通 200 0.23s 0.012s 0.036s 0.040640s 47.894KB 47.894KB 1.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 122.189.239.93 中国湖北武汉联通 200 0.229s 0.01s 0.034s 0.040545s 47.894KB 47.894KB 1.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 115.227.35.42 中国浙江杭州电信 200 0.225s 0.025s 0.051s 0.045561s 47.894KB 47.894KB 1.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 223.87.182.189 中国四川成都移动 200 0.221s 0.026s 0.05s 0.047261s 47.894KB 47.894KB 1013.384KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 223.87.182.189 中国四川成都移动 200 0.221s 0.02s 0.032s 0.038594s 47.894KB 47.894KB 1.212MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 121.14.7.13 中国广东广州电信 200 0.216s 0.023s 0.04s 0.019020s 47.894KB 47.894KB 2.459MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 218.60.102.157 中国辽宁大连联通 200 0.211s 0.042s 0.057s 0.039360s 47.894KB 47.894KB 1.188MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 111.6.187.10 中国河南郑州移动 200 0.21s 0.035s 0.065s 0.040805s 47.894KB 47.894KB 1.146MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 223.244.5.89 中国安徽蚌埠电信 200 0.21s 0.04s 0.067s 0.028301s 47.894KB 47.894KB 1.653MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 117.187.216.10 中国贵州贵阳移动 200 0.205s 0.02s 0.026s 0.038581s 47.894KB 47.894KB 1.212MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 222.138.198.74 中国河南洛阳联通 200 0.203s 0.028s 0.049s 0.043560s 47.894KB 47.894KB 1.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 223.87.182.189 中国四川成都移动 200 0.202s 0.018s 0.041s 0.024694s 47.894KB 47.894KB 1.894MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 123.138.202.123 中国陕西宝鸡联通 200 0.2s 0.027s 0.039s 0.050247s 47.894KB 47.894KB 953.162KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 116.177.236.42 中国青海联通 200 0.197s 0.015s 0.021s 0.033960s 47.894KB 47.894KB 1.377MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 223.244.5.88 中国安徽蚌埠电信 200 0.195s 0.065s 0.09s 0.005271s 47.894KB 47.894KB 8.873MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市国外 国外 湖南 124.232.160.117 中国湖南长沙电信 200 0.191s 0.044s 0.057s 0.041940s 47.894KB 47.894KB 1.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 119.1.153.238 中国贵州遵义电信 200 0.19s 0.016s 0.032s 0.025060s 47.894KB 47.894KB 1.866MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 223.244.5.91 中国安徽蚌埠电信 200 0.189s 0.073s 0.087s 0.014682s 47.894KB 47.894KB 3.186MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 58.217.195.18 中国江苏南京电信 200 0.189s 0.037s 0.06s 0.022854s 47.894KB 47.894KB