x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.4399.com    

时间 速度

检测时间:2022-05-14 13:01:04

<
监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
178个点 8 41 114个独立IP 94个独立节点 200 0.218s 0.065s 0.084s 0.062s 39.238KB 39.238KB 4.933MB/s  
山东枣庄市联通 联通 山东 222.132.143.108 中国山东泰安联通 200 5.045s 5.017s 5.025s 0.009348s 39.238KB 39.238KB 4.099MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 4.795s 0.011s 0.015s 1.381866s 39.238KB 39.238KB 28.395KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 36.147.17.20 中国云南昆明移动 200 4.77s 0.013s 0.021s 1.432752s 39.238KB 39.238KB 27.387KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 115.164.114.46 马来西亚 200 2.508s 0.016s 0.618s 1.302642s 39.238KB 39.238KB 30.122KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.19.51 中国内蒙古呼和浩特移动 200 1s 0.141s 0.191s 0.737604s 39.238KB 39.238KB 53.197KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 117.161.5.144 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.972s 0.119s 0.167s 0.375535s 39.238KB 39.238KB 104.486KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.951s 0.09s 0.131s 0.800169s 39.238KB 39.238KB 49.037KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 111.161.122.17 中国天津联通 200 0.737s 0.019s 0.026s 0.103400s 39.238KB 39.238KB 379.48KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市移动 移动 河北 120.211.143.71 中国河北石家庄移动 200 0.625s 0.065s 0.089s 0.494691s 39.238KB 39.238KB 79.319KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 118.183.34.18 中国甘肃武威电信 200 0.519s 0.131s 0.187s 0.296060s 39.238KB 39.238KB 132.535KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京海淀区移动 移动 北京 117.161.19.17 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.485s 0.107s 0.275s 0.107860s 39.238KB 39.238KB 363.789KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 117.149.139.163 中国浙江温州移动 200 0.476s 0.036s 0.046s 0.102237s 39.238KB 39.238KB 383.797KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 180.95.178.161 中国甘肃兰州联通 200 0.467s 0.151s 0.22s 0.177941s 39.238KB 39.238KB 220.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田移动 移动 福建 112.47.29.17 中国福建泉州移动 200 0.383s 0.003s 0.022s 0.223278s 39.238KB 39.238KB 175.737KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 113.201.242.58 中国陕西安康联通 200 0.377s 0.303s 0.312s 0.049960s 39.238KB 39.238KB 785.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 112.47.29.17 中国福建泉州移动 200 0.317s 0.003s 0.029s 0.116848s 39.238KB 39.238KB 335.806KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳联通 联通 辽宁 124.95.187.164 中国辽宁沈阳联通 200 0.281s 0.134s 0.195s 0.046320s 39.238KB 39.238KB 847.113KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州联通 联通 福建 124.14.2.6 中国上海长城宽带 200 0.272s 0.003s 0.021s 0.106468s 39.238KB 39.238KB 368.545KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 163.171.210.189 新加坡 200 0.266s 0.156s 0.191s 0.037049s 39.238KB 39.238KB 1.034MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 117.180.226.125 中国西藏拉萨移动 200 0.259s 0.092s 0.143s 0.054792s 39.238KB 39.238KB 716.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 111.206.176.78 中国北京联通 200 0.255s 0.003s 0.076s 0.106820s 39.238KB 39.238KB 367.331KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市移动 移动 山东 120.221.65.180 中国山东青岛移动 200 0.241s 0.181s 0.198s 0.024545s 39.238KB 39.238KB 1.561MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 157.185.170.144 美国纽约纽约市 200 0.238s 0.19s 0.198s 0.030750s 39.238KB 39.238KB 1.246MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 124.14.2.6 中国上海长城宽带 200 0.233s 0.146s 0.173s 0.029530s 39.238KB 39.238KB 1.298MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 118.123.235.78 中国四川成都电信 200 0.224s 0.082s 0.098s 0.084260s 39.238KB 39.238KB 465.681KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林电信 电信 陕西 121.57.82.17 中国内蒙古乌海电信 200 0.206s 0.069s 0.111s 0.047760s 39.238KB 39.238KB 821.572KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 180.95.133.132 中国甘肃兰州联通 200 0.201s 0.115s 0.13s 0.034400s 39.238KB 39.238KB 1.114MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 116.163.42.70 中国湖南长沙联通 200 0.197s 0.042s 0.091s 0.055643s 39.238KB 39.238KB 705.179KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城联通 联通 山西 110.242.21.20 中国河北保定联通 200 0.195s 0.05s 0.087s 0.062601s 39.238KB 39.238KB 626.8KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 183.66.110.161 中国重庆电信 200 0.179s 0.031s 0.065s 0.077419s 39.238KB 39.238KB 506.83KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 183.66.110.161 中国重庆电信 200 0.17s 0.092s 0.115s 0.029085s 39.238KB 39.238KB 1.317MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 115.223.23.20 中国浙江温州电信 200 0.168s 0.006s 0.023s 0.013551s 39.238KB 39.238KB 2.828MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市联通 联通 陕西 113.201.242.58 中国陕西安康联通 200 0.167s 0.139s 0.147s 0.010540s 39.238KB 39.238KB 3.636MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区电信 电信 新疆 117.145.179.71 中国新疆乌鲁木齐移动 200 0.165s 0.068s 0.093s 0.046141s 39.238KB 39.238KB 850.399KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛联通 联通 陕西 113.201.242.58 中国陕西安康联通 200 0.147s 0.047s 0.076s 0.048841s 39.238KB 39.238KB 803.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 223.210.26.31 中国重庆长城宽带 200 0.147s 0.067s 0.087s 0.038159s 39.238KB 39.238KB 1.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 117.24.11.18 中国福建泉州电信 200 0.145s 0.038s 0.039s 0.051240s 39.238KB 39.238KB 765.774KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 163.171.196.45 澳大利亚新南威尔士悉尼 200 0.142s 0.02s 0.036s 0.049920s 39.238KB 39.238KB 786.023KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 59.80.43.11 中国贵州贵阳联通 200 0.136s 0.024s 0.059s 0.036580s 39.238KB 39.238KB 1.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 116.178.68.139 中国新疆乌鲁木齐联通 200 0.135s 0.026s 0.061s 0.038301s 39.238KB 39.238KB 1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 211.76.108.28 中国台湾台北 200 0.133s 0.003s 0.03s 0.060846s 39.238KB 39.238KB 644.879KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方市电信 电信 海南 117.27.241.66 中国福建福州电信 200 0.125s 0.031s 0.063s 0.030680s 39.238KB 39.238KB 1.249MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州联通 联通 湖北 113.219.132.68 中国湖南衡阳电信 200 0.121s 0.051s 0.077s 0.023660s 39.238KB 39.238KB 1.62MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 120.39.212.79 中国福建福州电信 200 0.121s 0.036s 0.039s 0.056615s 39.238KB 39.238KB 693.072KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰联通 联通 内蒙古 110.18.242.76 中国内蒙古巴彦淖尔联通 200 0.12s 0.02s 0.053s 0.033220s 39.238KB 39.238KB 1.153MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市联通 联通 河南 61.163.161.28 中国河南驻马店联通 200 0.119s 0.069s 0.084s 0.016440s 39.238KB 39.238KB 2.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市移动 移动 山东 120.220.213.86 中国山东青岛移动 200 0.118s 0.076s 0.088s 0.016344s 39.238KB 39.238KB 2.345MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 36.136.93.132 中国广西移动 200 0.117s 0.032s 0.049s 0.031181s 39.238KB 39.238KB 1.229MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 112.240.60.42 中国山东淄博联通 200 0.114s 0.034s 0.061s 0.025634s 39.238KB 39.238KB 1.495MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 121.57.82.17 中国内蒙古乌海电信 200 0.114s 0.001s 0.039s 0.038036s 39.238KB 39.238KB 1.007MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 113.8.150.210 中国黑龙江哈尔滨联通 200 0.112s 0.036s 0.061s 0.013989s 39.238KB 39.238KB 2.739MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 183.216.189.10 中国江西南昌移动 200 0.112s 0.084s 0.09s 0.013461s 39.238KB 39.238KB 2.847MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州移动 移动 海南 183.240.58.221 中国广东佛山移动 200 0.112s 0.024s 0.049s 0.026050s 39.238KB 39.238KB 1.471MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口移动 移动 辽宁 221.180.208.15 中国辽宁沈阳移动 200 0.112s 0.033s 0.053s 0.028460s 39.238KB 39.238KB 1.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 119.36.49.198 中国湖北武汉联通 200 0.111s 0.03s 0.045s 0.036420s 39.238KB 39.238KB 1.052MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市电信 电信 吉林 59.47.7.14 中国辽宁本溪电信 200 0.111s 0.032s 0.054s 0.032580s 39.238KB 39.238KB 1.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京石景山移动 移动 北京 117.161.19.17 中国内蒙古呼和浩特移动 200 0.109s 0.032s 0.052s 0.033500s 39.238KB 39.238KB 1.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 111.12.223.13 中国青海移动 200 0.105s 0.067s 0.076s 0.018880s 39.238KB 39.238KB 2.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山市移动 移动 安徽 112.28.246.112 中国安徽合肥移动 200 0.105s 0.043s 0.058s 0.027100s 39.238KB 39.238KB 1.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 101.106.8.129 中国河北唐山长城宽带 200 0.103s 0.046s 0.064s 0.019596s 39.238KB 39.238KB 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 113.219.132.68 中国湖南衡阳电信 200 0.099s 0.035s 0.056s 0.020818s 39.238KB 39.238KB 1.841MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 123.187.28.201 中国辽宁锦州电信 200 0.099s 0.046s 0.062s 0.017087s 39.238KB 39.238KB 2.243MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 113.219.132.68 中国湖南衡阳电信 200 0.098s 0.055s 0.07s 0.013619s 39.238KB 39.238KB 2.814MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.098s 0.023s 0.047s 0.024760s 39.238KB 39.238KB 1.548MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 118.183.34.18 中国甘肃武威电信 200 0.098s 0.036s 0.055s 0.022060s 39.238KB 39.238KB 1.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 117.157.238.249 中国甘肃兰州移动 200 0.095s 0.029s 0.048s 0.027020s 39.238KB 39.238KB 1.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 124.236.26.87 中国河北石家庄电信 200 0.094s 0.044s 0.059s 0.017307s 39.238KB 39.238KB 2.214MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 121.32.234.103 中国广东广州电信 200 0.093s 0.059s 0.066s 0.008140s 39.238KB 39.238KB 4.707MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 218.95.139.27 中国宁夏银川电信 200 0.092s 0.079s 0.083s 0.003325s 39.238KB 39.238KB 11.524MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴电信 电信 浙江 103.254.188.41 中国北京朝阳电信 200 0.091s 0.001s 0.031s 0.030305s 39.238KB 39.238KB 1.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 14.21.76.71 中国广东珠海电信 200 0.091s 0.052s 0.065s 0.012487s 39.238KB 39.238KB 3.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 101.246.182.3 中国辽宁沈阳鹏博士 200 0.089s 0.044s 0.056s 0.018292s