x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:120.25.87.224    

时间 速度

检测时间:2022-04-11 20:11:20

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
55个点 7 30 *个独立IP *个独立节点 * * * * * * * *  
辽宁营口市移动 移动 辽宁 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.769s 0s 0.437s 0.007640s 6.046KB 6.046KB 791.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.478s 0s 0.237s 0.000061s 6.046KB 6.046KB 96.79MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.453s 0s 0.225s 0.000096s 6.046KB 6.046KB 61.502MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.346s 0s 0.167s 0.000860s 6.046KB 6.046KB 6.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.264s 0s 0.118s 0.012120s 6.046KB 6.046KB 498.837KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.231s 0s 0.099s 0.004660s 6.046KB 6.046KB 1.267MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区移动 移动 西藏 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.221s 0s 0.107s 0.003515s 6.046KB 6.046KB 1.68MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.171s 0s 0.084s 0.001120s 6.046KB 6.046KB 5.272MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.135s 0s 0.066s 0.000084s 6.046KB 6.046KB 70.288MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.134s 0s 0.066s 0.000077s 6.046KB 6.046KB 76.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.129s 0s 0.063s 0.000546s 6.046KB 6.046KB 10.814MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.126s 0s 0.062s 0.000054s 6.046KB 6.046KB 109.337MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.125s 0s 0.061s 0.000555s 6.046KB 6.046KB 10.638MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.116s 0s 0.048s 0.015200s 6.046KB 6.046KB 397.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.113s 0s 0.054s 0.003614s 6.046KB 6.046KB 1.634MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.108s 0s 0.053s 0.000032s 6.046KB 6.046KB 184.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.102s 0s 0.05s 0.000072s 6.046KB 6.046KB 82.003MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.101s 0s 0.046s 0.003156s 6.046KB 6.046KB 1.871MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.098s 0s 0.047s 0.000658s 6.046KB 6.046KB 8.973MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.094s 0s 0.046s 0.000057s 6.046KB 6.046KB 103.582MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.092s 0s 0.044s 0.000620s 6.046KB 6.046KB 9.523MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.082s 0s 0.038s 0.002404s 6.046KB 6.046KB 2.456MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.081s 0s 0.04s 0.000097s 6.046KB 6.046KB 60.868MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.08s 0s 0.038s 0.000600s 6.046KB 6.046KB 9.84MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.077s 0s 0.038s 0.000077s 6.046KB 6.046KB 76.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.076s 0s 0.037s 0.000054s 6.046KB 6.046KB 109.337MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建厦门移动 移动 福建 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.076s 0s 0.037s 0.000660s 6.046KB 6.046KB 8.946MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.074s 0s 0.036s 0.000036s 6.046KB 6.046KB 164.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.073s 0s 0.035s 0.000054s 6.046KB 6.046KB 109.337MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.073s 0s 0.036s 0.000118s 6.046KB 6.046KB 50.036MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.072s 0s 0.035s 0.000082s 6.046KB 6.046KB 72.002MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.07s 0s 0.034s 0.000056s 6.046KB 6.046KB 105.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.069s 0s 0.033s 0.000077s 6.046KB 6.046KB 76.678MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.069s 0s 0.033s 0.000050s 6.046KB 6.046KB 118.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.068s 0s 0.032s 0.000038s 6.046KB 6.046KB 155.374MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.068s 0s 0.032s 0.000133s 6.046KB 6.046KB 44.392MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.064s 0s 0.031s 0.000188s 6.046KB 6.046KB 31.405MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.064s 0s 0.031s 0.000075s 6.046KB 6.046KB 78.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.063s 0s 0.03s 0.000079s 6.046KB 6.046KB 74.737MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.063s 0s 0.03s 0.000069s 6.046KB 6.046KB 85.568MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.06s 0s 0.029s 0.000039s 6.046KB 6.046KB 151.39MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.057s 0s 0.026s 0.000075s 6.046KB 6.046KB 78.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.054s 0s 0.019s 0.004480s 6.046KB 6.046KB 1.318MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.052s 0s 0.025s 0.000088s 6.046KB 6.046KB 67.093MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.051s 0s 0.024s 0.000105s 6.046KB 6.046KB 56.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.046s 0s 0.02s 0.000174s 6.046KB 6.046KB 33.932MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.045s 0s 0.021s 0.000092s 6.046KB 6.046KB 64.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.041s 0s 0.018s 0.000112s 6.046KB 6.046KB 52.716MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.038s 0s 0.017s 0.000048s 6.046KB 6.046KB 123.004MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.036s 0s 0.017s 0.000035s 6.046KB 6.046KB 168.691MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.036s 0s 0.017s 0.000041s 6.046KB 6.046KB 144.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.034s 0s 0.016s 0.000124s 6.046KB 6.046KB 47.614MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.028s 0s 0.013s 0.000644s 6.046KB 6.046KB 9.168MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东河源市电信 电信 广东 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.026s 0s 0.012s 0.000600s 6.046KB 6.046KB 9.84MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 120.25.87.224 中国广东深圳阿里云 200 0.011s 0s 0.004s 0.000147s 6.046KB 6.046KB 40.165MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig