x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:39.97.245.206    

时间 速度

检测时间:2022-04-01 14:15:20

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
60个点 6 28 1个独立IP 1个独立节点 200 2.283s 0.001s 0.525s 0.601s 57.962KB 57.962KB 96.391KB/s  
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 2.283s 0.001s 0.525s 0.601322s 57.962KB 57.962KB 96.391KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.974s 0s 0.243s 0.485949s 57.962KB 57.962KB 119.276KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.93s 0s 0.228s 0.473194s 57.962KB 57.962KB 122.491KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.749s 0s 0.186s 0.375239s 57.962KB 57.962KB 154.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏未知移动 移动 西藏 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.424s 0s 0.093s 0.222772s 57.962KB 57.962KB 260.185KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.406s 0s 0.098s 0.210687s 57.962KB 57.962KB 275.109KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏扬州市电信 电信 江苏 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.389s 0s 0.085s 0.192884s 57.962KB 57.962KB 300.501KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.286s 0s 0.071s 0.142640s 57.962KB 57.962KB 406.351KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.273s 0s 0.068s 0.136600s 57.962KB 57.962KB 424.319KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.251s 0s 0.061s 0.127809s 57.962KB 57.962KB 453.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.247s 0s 0.063s 0.122545s 57.962KB 57.962KB 472.985KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市电信 电信 广东 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.235s 0s 0.057s 0.123220s 57.962KB 57.962KB 470.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.231s 0s 0.059s 0.113460s 57.962KB 57.962KB 510.858KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.212s 0s 0.053s 0.106029s 57.962KB 57.962KB 546.661KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.196s 0s 0.048s 0.097873s 57.962KB 57.962KB 592.216KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.19s 0s 0.047s 0.094987s 57.962KB 57.962KB 610.209KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.189s 0s 0.047s 0.093714s 57.962KB 57.962KB 618.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.183s 0s 0.046s 0.091122s 57.962KB 57.962KB 636.091KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.183s 0s 0.048s 0.089581s 57.962KB 57.962KB 647.034KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.174s 0s 0.043s 0.085726s 57.962KB 57.962KB 676.13KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.168s 0s 0.041s 0.083328s 57.962KB 57.962KB 695.587KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.165s 0s 0.041s 0.081458s 57.962KB 57.962KB 711.556KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.161s 0s 0.04s 0.080224s 57.962KB 57.962KB 722.501KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西抚州移动 移动 江西 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.159s 0s 0.039s 0.079640s 57.962KB 57.962KB 727.799KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.159s 0s 0.04s 0.079450s 57.962KB 57.962KB 729.54KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.159s 0s 0.04s 0.079336s 57.962KB 57.962KB 730.588KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.151s 0s 0.037s 0.074294s 57.962KB 57.962KB 780.17KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.146s 0s 0.036s 0.072747s 57.962KB 57.962KB 796.76KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.144s 0s 0.036s 0.071922s 57.962KB 57.962KB 805.9KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.143s 0s 0.028s 0.085266s 57.962KB 57.962KB 679.778KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.141s 0s 0.035s 0.070185s 57.962KB 57.962KB 825.845KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.137s 0s 0.034s 0.068882s 57.962KB 57.962KB 841.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.135s 0s 0.033s 0.067273s 57.962KB 57.962KB 861.593KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.126s 0s 0.031s 0.062709s 57.962KB 57.962KB 924.3KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.12s 0s 0.03s 0.059373s 57.962KB 57.962KB 976.234KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.119s 0s 0.03s 0.059066s 57.962KB 57.962KB 981.308KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.111s 0s 0.028s 0.055278s 57.962KB 57.962KB 1.024MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.109s 0s 0.027s 0.054008s 57.962KB 57.962KB 1.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.107s 0s 0.026s 0.053577s 57.962KB 57.962KB 1.056MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.102s 0s 0.026s 0.049691s 57.962KB 57.962KB 1.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.1s 0s 0.024s 0.049818s 57.962KB 57.962KB 1.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.099s 0s 0.024s 0.048970s 57.962KB 57.962KB 1.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.098s 0s 0.024s 0.049206s 57.962KB 57.962KB 1.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.097s 0s 0.024s 0.048037s 57.962KB 57.962KB 1.178MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.097s 0s 0.023s 0.048589s 57.962KB 57.962KB 1.165MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.094s 0s 0.023s 0.046338s 57.962KB 57.962KB 1.222MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.094s 0s 0.023s 0.046576s 57.962KB 57.962KB 1.215MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.092s 0s 0.023s 0.045552s 57.962KB 57.962KB 1.243MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.091s 0s 0.022s 0.044659s 57.962KB 57.962KB 1.267MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.09s 0s 0.023s 0.043397s 57.962KB 57.962KB 1.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水电信 电信 河北 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.086s 0s 0.019s 0.046420s 57.962KB 57.962KB 1.219MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.079s 0s 0.02s 0.038975s 57.962KB 57.962KB 1.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.075s 0s 0.019s 0.036963s 57.962KB 57.962KB 1.531MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.075s 0s 0.018s 0.038127s 57.962KB 57.962KB 1.485MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.073s 0s 0.018s 0.036069s 57.962KB 57.962KB 1.569MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.072s 0s 0.018s 0.035146s 57.962KB 57.962KB 1.611MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.067s 0s 0.017s 0.032983s 57.962KB 57.962KB 1.716MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.064s 0s 0.01s 0.042520s 57.962KB 57.962KB 1.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.03s 0s 0.007s 0.013891s 57.962KB 57.962KB 4.075MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 39.97.245.206 中国北京阿里云 200 0.016s 0s 0.004s 0.007438s 57.962KB 57.962KB 7.61MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig