x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:app.haowin-download.com    

时间 速度

检测时间:2021-11-25 21:32:42

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
185个点 11 40 2个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.498s 0.278s 0.33s 0s 4B 4B 2.596KB/s  
浙江绍兴市移动 移动 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 * 连接失败 * 17.064s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 * 连接失败 * 11.14s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳移动 移动 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北仙桃市移动 移动 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海南移动 移动 青海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池移动 移动 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡移动 移动 河南 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 10.001s 0.241s 0.31s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市电信 电信 广东 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 9.296s 0.056s 0.105s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京通州联通 联通 北京 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 6.16s 6.128s 6.158s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 5.268s 5.113s 5.144s 0.000380s 4B 4B 10.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 5.153s 5.059s 5.094s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 5.074s 5.025s 5.046s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 3.059s 3.037s 3.058s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 2.238s 2.19s 2.236s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 101.132.169.35 中国上海阿里云 200 1.842s 1.575s 1.615s 0.000560s 4B 4B 6.975KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市电信 电信 云南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 1.318s 1.258s 1.316s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 1.115s 0.015s 1.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.983s 0.927s 0.981s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.912s 0.818s 0.865s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 0.896s 0.578s 0.625s 0.001727s 4B 4B 2.262KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.892s 0.839s 0.89s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.88s 0.68s 0.775s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川资阳市电信 电信 四川 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.85s 0.753s 0.799s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市联通 联通 河北 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.699s 0.668s 0.697s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.676s 0.625s 0.649s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.612s 0.567s 0.61s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城联通 联通 山西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.588s 0.49s 0.53s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.566s 0.453s 0.511s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.542s 0.205s 0.316s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.518s 0.479s 0.516s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.505s 0.279s 0.343s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.486s 0.007s 0.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.483s 0.386s 0.424s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.468s 0.298s 0.383s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.465s 0.024s 0.243s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.455s 0.034s 0.24s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南焦作市联通 联通 河南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.446s 0.414s 0.445s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.441s 0.392s 0.44s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海松江移动 移动 上海 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.431s 0.423s 0.43s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.424s 0.387s 0.423s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.395s 0.38s 0.384s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 0.394s 0.022s 0.108s 0.000320s 4B 4B 12.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.35s 0.321s 0.349s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古锡林郭勒盟移动 移动 内蒙古 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 0.349s 0.117s 0.168s 0.000360s 4B 4B 10.851KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.349s 0.225s 0.321s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.344s 0.186s 0.238s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 0.334s 0.126s 0.171s 0.000460s 4B 4B 8.492KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.319s 0.155s 0.237s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.318s 0.031s 0.162s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 101.132.169.35 中国上海阿里云 200 0.301s 0.049s 0.103s 0.000500s 4B 4B 7.813KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 101.132.169.35 中国上海阿里云 200 0.288s 0.012s 0.054s 0.000273s 4B 4B 14.309KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽淮北市联通 联通 安徽 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 0.287s 0.048s 0.088s 0.000300s 4B 4B 13.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市联通 联通 河北 101.132.169.35 中国上海阿里云 200 0.262s 0.01s 0.047s 0.000285s 4B 4B 13.706KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化联通 联通 黑龙江 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.262s 0.068s 0.127s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西未知移动 移动 陕西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.259s 0.224s 0.258s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 0.252s 0.006s 0.061s 0.000320s 4B 4B 12.207KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 0.251s 0.009s 0.045s 0.000287s 4B 4B 13.611KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.244s 0.073s 0.156s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.243s 0.191s 0.242s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 101.132.169.35 中国上海阿里云 200 0.241s 0.011s 0.043s 0.000285s 4B 4B 13.706KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银移动 移动 甘肃 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.238s 0.073s 0.127s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区电信 电信 新疆 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.23s 0.04s 0.137s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.228s 0.095s 0.166s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.228s 0.002s 0.144s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳移动 移动 四川 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.224s 0.096s 0.138s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.22s 0.065s 0.138s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.215s 0.039s 0.122s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.206s 0.136s 0.186s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.201s 0.057s 0.142s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.201s 0.059s 0.097s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津南开移动 移动 天津 101.132.169.35 中国上海阿里云 200 0.199s 0.014s 0.038s 0.000286s 4B 4B 13.658KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.198s 0.002s 0.099s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.197s 0.064s 0.121s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.195s 0.002s 0.101s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店市电信 电信 河南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.194s 0.159s 0.192s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.191s 0.093s 0.137s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.19s 0.089s 0.138s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.185s 0.051s 0.095s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.171s 0.001s 0.082s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 0.162s 0.055s 0.076s 0.000115s 4B 4B 33.967KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东市移动 移动 辽宁 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.16s 0.073s 0.118s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.159s 0.051s 0.103s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州联通 联通 广西 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.157s 0.03s 0.072s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.157s 0.011s 0.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 47.103.134.233 中国上海阿里云 200 0.153s 0.038s 0.049s 0.000380s 4B 4B 10.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.151s 0.105s 0.149s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州联通 联通 湖南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.148s 0.11s 0.146s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳移动 移动 辽宁 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.147s 0.009s 0.052s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.147s 0.059s 0.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市移动 移动 云南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.146s 0.029s 0.091s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆梁平移动 移动 重庆 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.143s 0.035s 0.088s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 101.132.169.35 中国上海阿里云 200 0.143s 0.03s 0.055s 0.000038s 4B 4B 102.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.141s 0.019s 0.059s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州铁通 铁通 广东 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.137s 0.07s 0.12s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠移动 移动 安徽 101.132.169.35 中国上海阿里云 200 0.135s 0.01s 0.034s 0.000280s 4B 4B 13.951KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市电信 电信 内蒙古 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.134s 0.023s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.134s 0.038s 0.087s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.134s 0.048s 0.091s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.134s 0.065s 0.099s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.132s 0.036s 0.085s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化移动 移动 吉林 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.131s 0.028s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌移动 移动 海南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.13s 0.037s 0.083s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.13s 0.039s 0.082s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.128s 0.043s 0.085s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.124s 0.052s 0.089s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.122s 0.026s 0.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南娄底市电信 电信 湖南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.119s 0.088s 0.117s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.117s 0.045s 0.078s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥电信 电信 安徽 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.116s 0.021s 0.067s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市电信 电信 山西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.116s 0.037s 0.077s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.116s 0.008s 0.044s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.114s 0.003s 0.054s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.11s 0.06s 0.109s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.11s 0.021s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.109s 0.065s 0.107s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州移动 移动 湖南 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.109s 0.034s 0.072s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.106s 0.026s 0.066s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.104s 0.023s 0.05s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.103s 0.022s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.101s 0.001s 0.043s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊电信 电信 山东 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.099s 0.042s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市联通 联通 湖北 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.095s 0.055s 0.076s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.094s 0.015s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.094s 0.056s 0.093s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.094s 0.036s 0.092s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川攀枝花市广电网 广电网 四川 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.093s 0.027s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.089s 0.041s 0.06s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.089s 0.015s 0.053s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.086s 0.037s 0.084s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.085s 0.03s 0.083s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.085s 0.018s 0.051s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.082s 0.011s 0.035s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市移动 移动 山东 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.082s 0.024s 0.061s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南鹤壁市电信 电信 河南 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.082s 0.035s 0.059s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.08s 0.029s 0.079s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.08s 0.029s 0.049s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.079s 0.071s 0.078s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.078s 0.03s 0.055s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.078s 0.01s 0.077s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.077s 0.01s 0.057s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.077s 0.018s 0.071s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.077s 0.029s 0.05s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市电信 电信 山东 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.076s 0.022s 0.049s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.075s 0.034s 0.074s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州铁通 铁通 广东 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.075s 0.005s 0.073s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.073s 0.022s 0.047s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川遂宁广电网 广电网 四川 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.073s 0.019s 0.062s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.072s 0.027s 0.039s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.072s 0.029s 0.071s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市联通 联通 江苏 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.071s 0.031s 0.051s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.07s 0.019s 0.04s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州教育网 教育网 广东 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.066s 0.026s 0.065s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市华数 华数 浙江 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.066s 0.019s 0.064s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.063s 0.027s 0.043s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市移动 移动 河南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.062s 0.027s 0.059s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市联通 联通 广东 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.062s 0.002s 0.06s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.057s 0.017s 0.056s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 101.132.169.35 中国上海阿里云 200 0.057s 0.006s 0.014s 0.000032s 4B 4B 122.07KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.056s 0.01s 0.054s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.054s 0.016s 0.03s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.053s 0.008s 0.052s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.052s 0.014s 0.022s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.051s 0.023s 0.033s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.05s 0.024s 0.048s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.048s 0.005s 0.022s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.048s 0.011s 0.046s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江移动 移动 江西 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.047s 0.026s 0.046s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.047s 0.014s 0.044s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.045s 0.017s 0.043s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.042s 0.009s 0.041s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.033s 0.002s 0.031s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.028s 0.001s 0.012s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 101.132.169.35 中国上海阿里云 0 0.027s 0.01s 0.025s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 47.103.134.233 中国上海阿里云 0 0.026s 0.01s 0.025s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市联通 联通 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig